Главная Обратная связь

Дисциплины:


Затверджується вона наказом директора з моменту створення підприємства до моменту його ліквідаціїПротягом року облікову політику змінювати не можна , але на поч.. наступного року видається наказ про зміни в обліковій політиці і в ньому ці зміни відображаються,

В наказі про облікову політику пишеться:

Розділ 1:організація роботи бухгалтерської служби.

Порядок організації облікового апарату.

Розділ 2:методика бухобліку.

Розділ 3:організаційно – технічні аспекти бухобліку – затверджуються форми бухобліку.

Методи визначення собівартості реалізованих запасів

Методи нарахування амортизації.

В кінці наказу пишеться відповідальність сторін

Підписується наказ головним бухгалтером та директором.

Способи ведення бухобліку обрані підприємством при формуванні облікової політики і застосовується з 1 січня поточного року всіма підрозділами не залежно від їх розташування. Облікова політика розробляється на багато років і змінюється лише у випадках:

Зміни статуту

Зміни вимог органу що затверджує ПСБ(О)

Забезпечення внесення більш достовірного відображення подій або операцій в фінансовій звітності підприємства.

Положення про облікову політику один з перших документів які використовуються:

Податковою інспекцією

Аудиторськими фірмами та ін. відпов . службами.

На рівні держави суб’єктами облікової політики є МФУ,КМУ,ВР,НБУ,,ДПАУ,

Фінансова звітність – це узагальнена інформація про фінансовий стан підприємства з форма 1. Баланс

2 звіт про фін. результати

3Звіт про рух грошових коштів

4. звіт про власний капітал.

Метою фін. Звітності є надання користувачам повної правдивої і неупередженої інформації про фін. стан , фін. Результати та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність забезпечує потреби користувачів щодо:

1.придбання.продаж.володіння цінними паперами.

2.участі в капіталі підприємства

3.оцінка якості управління.

4.забезпечення зобов’язань.

Існують принципи підготовки фін. Звітності:

1. Принцип автономності – кожне підприємство розглядається як окрема юр. Особа незалежно від її форми власності.

2. Принцип безперервності передбачає оцінку активів і зобов’язань виходячи з припущення що діяльність підприємства триватиме і далі.

3. Принцип періодичності –звітний період поділяється на окремі звітні періоди.

4. Принцип історичної фактичної собівартості собівартість включає в себе витрати на придбання, ТЗВ, податки

5. Принцип нарахування і відповідності доходів і витрат протягом місяця доходи і витрати списуються на рахунок 79

6. Принцип повного висвітлення фін. Звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій та подій.

7. Принцип послідовності – із року в рік.8.Принцип обачності – не можна занижати показники.

9. Принцип превалювання змісту і форми.

10.Принцип єдиного грошового показника.

Інвентаризація - це процес перевірки наявності ресурсів підприємства і порівняння їх з даними бухобліку.

Основні задачі:

1. Перевірка наявності ресурсів основні засоби0,каси,запаси,

2. Виявлення надлишків або нестачі.

3. Документальне оформлення результатів інвентаризації .

Наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія ін. з ос.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

1. Один раз на рік перед складанням річного звіту.

2. При зміні форми власності.

3. Після пожежі, стихійних лих.

4. По наказу судових органів.

5. При зміні матеріально – відповідальної особи

 

Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визн керівником.

 

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...