Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заява на переказ готівки N __ 
Дата здійснення касової операції __________
Дата валютування __________
  Назва валюти Дебет Кредит N рахунку Сума Еквівалент у гривнях  
           
           
  Загальна сума (цифрами)      
Платник _____________________________________________________________________________ Код платника* _______________________________________________________________________ Банк платника** ______________________________________________________________________ Отримувач ___________________________________________________________________________ Код отримувача**_____________________________________________________________________ Банк отримувача ______________________________________________________________________ Код банку отримувача**________________________________________________________________ Загальна сума _________________________________________________________________________ (словами) Призначення платежу __________________________________________________________________ Пред'явлений документ* _______________________________________________________________ (паспорт або документ, що його замінює) серія _____ N _______________________, виданий _________________________________________ (номер документа) (найменування установи, яка видала документ) ____________________________________________________________________________________ (дата видачі документа) ____________________________________________________________________________________ (дата народження) (місце проживання особи)  
Додаткові реквізити ______________________________________________ ______________________________________________  
Підпис платника _____________ Підписи банку _____________
                           

Квитанція N

 
Дата здійснення касової операції _______________
Дата валютування _______________
 
  Назва валюти     Дебет Кредит N рахунку Сума Еквівалент у гривнях  
           
           
  Загальна сума (цифрами)      
Платник _____________________________________________________________________________ Код платника* ________________________________________________________________________ Банк платника**______________________________________________________________________ Отримувач ___________________________________________________________________________ Код отримувача**_____________________________________________________________________ Банк отримувача ______________________________________________________________________ Код банку отримувача**________________________________________________________________ Загальна сума _________________________________________________________________________ (словами) Призначення платежу __________________________________________________________________
Додаткові реквізити _______________________________________________________________ ____________________________________________________________
Підписи банку ____________________________________________________________  
                       

Додаток 1
до Інструкції про порядок
відкриття, використання і
закриття рахунків у
національній та іноземних
валютах
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку


Найменування банку _______________________________________________

__________________________________________________________________

 

____________________
|Код за ЄДРПОУ або |

Найменування клієнта банку, |реєстраційний |

що відкриває рахунок, ___________________ |(обліковий) номер |

(повне і точне найменування |платника податків |

__________________________________________ |____________________|

юридичної особи / відокремленого підрозділу)| |

|____________________|

 

Просимо відкрити ___________________ рахунок у _____________.
(вид поточного рахунку) (вид валюти)

 

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені.
Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.

 

Додаткова інформація (1) ____________________________________

_________________________________________________________________.

 

Керівник ______________ __________________________________
(посада) (підпис, прізвище, ініціали)


"___"____________ 200 р.

 

М.П.

------------------------------------------------------------------

 

Відмітки банку

 

Відкрити ________________ рахунок Документи на оформлення
(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис

дозволяю уповноваженої особи, на яку
покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів)
Керівник
(уповноважена
керівником особа) _____________
(підпис)

 

Дата відкриття рахунку
"___"____________ 200 р.

 

___________________________________

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ____________________

(підпис)

Завдання 5.10.

Необхідно.

1. Заповнити форми первинних облікових документів, користуючись нижчеподаними даними.

2. Дати характеристику кожному складеному документу.

Вихідні дані до завдання. Тернопільський завод металовиробів знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Весела, 1, має поточний рахунок № 260011733 в ТОД АІШБ «Аваль», МФО 338501, ідент. код 30497888.

Прізвища посадових осіб;

Директор Козак Я.С.

Гол. бухгалтер Чуйко С.П.

Гол. інженер Соломко О.В.

Гол. механік Зелений П.П.

Бухгалтер Масник О.З.

Нач. цеху № 6 Чернега Ю.Г.

Касир Петренко З.О.

Водій–експедитор Гаврилів В.В.

Завскладом № 2 Скрипка П.В.

Скласти 2 прибуткових і 2 видаткових касових ордери, нумеруючи їх відповідно

з №41 і №30 (в грн.):

– 4 квітня 201_ р. одержано по чеку № 366777 з поточного рахунку готівку для

виплати заробітної плати за березень – 25000 грн.;

– 4 квітня 201_ р. виплачено за платіжними відомостями №№ 16.17 заробітну плату за березень поточного року – 24000 грн.;

– 5 квітня 201_ р. одержано в касу з поточного рахунку за чеком № 366778 готівку на господарські витрати в сумі – 850 гри., на оплату витрат у відрядженнях – 6000 грн.;

– 5 квітня 200_ р. видано під звіт Гаврилів В.В. на придбання канцтоварів готівку –850 грн.

Скласти прибуткові ордери за №№ 18, 19 від 8 квітня 201_р. на оприбуткування на склад № 2 основних матеріалів, одержаних від постачальників. Зокрема:

сталь листова 1,5 т за ціною 1100 грн. за т (рахунок-фактура виписаний Запорізьким металургійним комбінатом 2 квітня п.р. Поточний рахунок комбінату 2600906551 у Дніпровському відділенні АКБ УСБ м. Запоріжжя, МФО 331100, ідент. код 33497871);

сталь кругла 2,2 т за ціною 980 грн. за 1 т (накладна за № 241 виписана Тернопільським орендним підприємством «Укрголовпостач» 7 квітня п.р. Поточний рахунок № 260012552132 у Промінвестбанку м. Тернополя МФО 338426, ідент. код 22437891).

Заповнити платіжні доручення: за № 404 і № 405 від 10 квітня 201_р. на перерахування грошових коштів постачальникам за одержані сталь листову і сталь круглу.

Скласти авансовий звіт: № 7 від 25 квітня 201 р. головного бухгалтера Чуйко С. П. за документами службового відрядження:

а) квиток на проїзд Тернопіль – Київ вартістю 94 грн., 8 т.ч. ПДВ 16 грн.;

б) квиток на проїзд з Києва до Тернополя вартістю 106 грн. і в т.ч. ПДВ 18 грн.;

в) добові за 3 доби по 30 грн. за добу;

г) квитанція на проживання в готелі з 22.04.201_р. по 23.04.201_р. на суму 185 грн.:

д) квитанцію за користування білизною у поїзді на суму 5 грн.

 

Завдання 5.11.

Необхідно.

1.Заповнити посвідчення про відрядження та авансові звіти.

2.Відобразити господарські операції бухгалтерськими записами у журналі–ордері 7.

Вихідні дані до завдання.

1. За наказом директора ВАТ «Солодощі Надзбруччя» Полянського П.П., головний інженер Голик Ю.Б., нач. цеху основного виробництва Карий К.К., нач. відділу маркетингу Тирчик Д.К. відряджаються до м. Харкова для участі у нараді з питань організації виробництва дитячого харчування. Термін відрядження 5 днів – з 3 по 7 вересня поточного року.

2. З каси підприємства кожному від'їжджаючому у відрядження виплачено по 200 грн. Працівники підприємства, повернувшись з відрядження, подали на затвердження авансові звіти про витрати у відрядженні, додавши до них необхідні документи:

– квитки на проїзд з Тернополя до Харкова, датовані 3 вересня, та з Харкова до Тернополя, датовані 6 вересня вартістю по 160 грн.;

– квитанції за проживання у готелі з 4 по 6 грудня по 200 грн. за добу, а Голик Ю.Б – 250 грн. за добу:

– Тирчик Д.К. – товарний чек, накладну і податкову накладну на суму 260 грн. за придбану технічну та економічну літературу з питань кондитерського виробництва.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...