Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз собівартості продукціїКУРСОВА РОБОТА

з Економічного аналізу

(назва дисципліни)

на тему:

 

Студентки ____ курсу _______ групи

напряму підготовки ______________

спеціальності____________________

(прізвище та ініціали)

Керівник_______________________

(посада,вчене звання науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ______________

Кількість балів:__________________

Оцінка: ECTS ___________________

Члени комісії ______ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

______ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

______ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. ________________ - 20 __ рік

Завдання

з дисципліни «Економічний аналіз»

На тему: «Аналіз собівартості продукції»

Студентки ____________ групи ____

Видано 12.10.2015 р. термін закінчення ___

Вихідні дані:

Форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма 1-П «Звіт про продукцію».

Вступ

1.Тема «Аналіз собівартості продукції»

2.Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства.

2.1.Загальна характеристика підприємства.

2.2.Характеристика виробництва.

2.3.Аналіз стану та використання основних фондів.

2.4.Аналіз фінансового стану.

2.5.Аналіз фінансових результатів.

Висновки та пропозиції.

Перелік джерел.

Додатки.

 

Обсяг курсової роботи аркушів

 

Керівник курсової роботи

 

Графік виконання курсової роботи

Найменування розділів Термін виконання
Вступ 15.10.2015 р.
1.Тема «Аналіз собівартості продукції» 27.10.2015 р.
2. Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства 30.10.2015 р.
2.1.Загальна характеристика підприємства 30.10.2015 р.
2.2.Характеристика виробництва 02.11.2015 р.
2.3.Аналіз стану та використання основних фондів 09.11.2015 р.
2.4.Аналіз фінансового стану 13.11.2015 р.
2.5.Аналіз фінансових результатів 16.11.2015 р.
Висновки та пропозиції 20.11.2015 р.
Оформлення роботи,здача на перевірку 23.11.2015 р.

 

Викладач ______________________ (Нікітіна О.М.)


 

  Зміст стор.
  Вступ
1. Аналіз собівартості продукції  
1.1. Значення , завдання й об'єкти аналізу собівартості продукції .
1.2. Аналіз витрат за елементами та статтями.
1.3. Аналіз витрат на оплату праці.
1.4. Аналіз витрат на обслуговування виробництва.
1.5. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
2. Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства.  
2.1. Загальна характеристика підприємства.  
2.2. Характеристика виробництва.  
2.3. Аналіз стану та використання основних фондів.  
2.4. Аналіз фінансового стану.  
2.5. Аналіз фінансових результатів.  
  Висновок  
  Перелік джерел  
  Додатки  

 
Вступ

Собівартість продукції — один з найважливіших показників фінансового

аналізу. У ньому фокусуються у грошовому вираженні витрати

матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв'язку з

підготовкою, організацією, веденням виробництва та реалізацією

продукції. Собівартість належить до вирішальних чинників, що впливають

на прибуток підприємств і показники рентабельності.

Собівартість продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської діяльності підприємств.
Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його удосконалювань.

Собівартість продукції є головним ціноутворювальним чинником. Виживання суб'єкта господарювання в умовах конкуренції залежить від можливості підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції.

Якщо виробник належить до категорії працюючих на масовому ринку, то необхідно досягнути концентрації у собівартості. Не меншу увагу собівартості мають приділяти виробники, які працюють у середовищі ринку, а також інші суб'єкти господарювання, оскільки всім необхідно мати достатньо високий рівень рентабельності, що забезпечує діяльність виробництва і розширення.

Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, основна мета якого – виявлення можливості раціональнішого використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення зростання прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління витратами.

Аналіз собівартості продукції

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...