Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про скасування судового рішення апеляційного суду і залишення в силі рішення суду першої інстанції у справі про господарський спір« ___ » ______________ 200__ р.

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі: ___________________________________

________________________________________________________________________, (зазначити прізвища та ініціали головуючого і суддів) розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Григор'єва Леоніда Дмитровича до ЗАТ "Фірма "У" та дочірнього підприємства "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління "Ж" (далі – ДП) про визнання недійсним положення про Спеціалізоване будівельно-монтажне управління "Ж" за касаційними скаргами ЗАТ "Фірма "У" та ДП "СБМУ "Ж" на рішення судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ________________ області від « ___ » ______________ 200__ р.,

встановила:

У лютому 200__ р. Григор'єв Л.Д. звернувся до суду з позовом до ЗАТ та ДП про визнання недійсним положення про відокремлений структурний підрозділ СБМУ "Ж", яке затверджене головою ради акціонерного товариства у вересні 200__ р. В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що всупереч статуту ЗАТ "Фірма "У" оскаржуване положення не приймалося на загальних зборах акціонерів.

Рішенням _____________ районного суду м. _________________ від « ___ » ______________ 200__ р. Григор'єву Л.Д. у задоволенні вказаного позову відмовлено.

Рішенням судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду _____________ області « ___ » ______________ 200__ р. рішення _____________ районного суду м. _____________ « ___ » ______________ 200__ р. скасоване та ухвалене нове рішення, яким положення про відокремлений структурний підрозділ СБМУ "Ж" ЗАТ "Фірма "У" визнано недійсним.

На зазначене рішення апеляційного суду надійшли касаційні скарги ЗАТ та ДП, у яких ставиться питання про його скасування та залишення без зміни рішення суду першої інстанції, з посиланням на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права.

У поданих запереченнях на скаргу Григор'єв Л.Д. просить у задоволенні скарги відмовити через її необґрунтованість.

Касаційні скарги підлягають задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 35 та ст. 36 Закону України "Про господарські товариства" установчі збори приймають рішення про створення акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, про обрання ради акціонерного товариства (спостережної ради), виконавчих і контролюючих органів акціонерного товариства, затверджують статут.

Судом встановлено, що рішення про створення акціонерного товариства та його відокремлених структурних підрозділів було прийняте установчими зборами, які відбулися « ___ » ______________ 200__ р.Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що оскаржене позивачем положення про відокремлений структурний підрозділ СБМУ "Ж" ЗАТ "Фірма "У" теж було затверджене в межах своєї компетенції установчими зборами засновників, які відбулися « ___ » ______________ 200__ р.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд всупереч вимогам статей 35, 36 Закону України "Про господарські товариства" помилково виходив з того, що до набуття товариством статусу юридичної особи воно не вправі створювати дочірні підприємства, філії та представництва і затверджувати положення про них.

При цьому не врахував, що на момент звернення позивача до суду і ухвалення рішення оскаржене положення вже втратило чинність.

Оскільки судом першої інстанції з достатньою повнотою з'ясовано фактичні обставини справи і до них правильно застосовано норми матеріального права, а апеляційний суд, внаслідок помилкового тлумачення, неправильно застосував норми матеріального права, ухвалене у справі рішення апеляційного суду підлягає скасуванню із залишенням без зміни рішення суду першої інстанції.

Керуючись п. З ч. 1 ст. 336, ст. 339 колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу ЗАТ "Фірма "У" та ДП "СБМУ "Ж" задовольнити, рішення судової колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду ______________ області від « ___ » ______________ 200__ р. скасувати і залишити в силі рішення ____________ районного суду м. ________________ від « ___ » ______________ 200__ р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя (підпис)

Судді колегії (підпис)

 

Додаток 18

__________________ районному суду м. ________________

Заявник: ___________________________________________

(п. і. п., місце проживання)

Особи, які брали участь у справі:

1) ________________________________________________

(п. і. п., місце проживання)

2) ________________________________________________

(п. і. п., місце проживання)

ЗАЯВА

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...