Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зашифроване слово – “Трудовий”Задача 1


Приватне підприємство „Піцца” замовило у торгового підприємства „Лінда” чотири газові плити виробничої марки „Елліс-118” на умовах сплати в 5-ти денний строк з дня надходження товару.
В передбачений договір термін ПП підприємство „Піцца” одержало від „Лінди” 4 коробки з упакованими газовими плитами, в яких згідно з пакувальним листом, що входив до складу передбаченої договором товаророзпорядчої документації, мали бути упаковані газові плити марки „Елліс-118”. Відкривши тару, покупець виявив, що в даних коробках містяться плити виробничої марки „Елліс-128”, які за своїми експлуатаційними якостями не влаштовують покупця.
Підприємство „Піцца” звернулося до відправника, т.т. підприємства „Лінда” з вимогою в 10-ти денний термін з моменту одержання претензії замінити надіслані газові плити на ті, що передбачені договором. Відправник відмовився виконати вимогу одержувача товару, мотивуючи тим, що газових плит виробничої марки „Елліс-118” підприємства „Лінда” в своєму розпорядженні не мало і не має. Отже звинувачення щодо передачі товару неналежного асортименту є необґрунтованим.
При цьому відправник зажадав оплати переданого товару , як це передбачено договором.
Підприємство „Піцца” не виконала вимоги щодо сплати товару, залишивши претензію підприємства „Лінда” без відповіді. Підприємства „Лінда” звернулось до господарського суду з позовом про стягнення з підприємства „Піцца” вартості переданого товару і передбачених господарським договором штрафних санкцій.
Хто правий в даній ситуації. Вирішіть справу по суті.
Відповідь на завдання 1.
Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
За ст. 671 ЦК України якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов'язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.
Тобто, ми бачимо, що відповідно до умов задачі торгове підприємство «Лінда» не виконало зобовязання по відношенню до ПП «Піцца».
Відповідно до ст. 672 ЦК України якщо продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.
У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну цього товару покупець має право відмовитися від оплати цього товару, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.
Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього.
Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він зобов'язаний оплатити його за ціною, погодженою з продавцем.
Якщо продавець не вжив необхідних заходів щодо погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладення договору купівлі-продажу застосовувалася щодо аналогічного товару.
Таким чином відмітимо, що ПП «Піцца» вчасно попередила торгове підприємство «Лінда» про недоліки товару. Тому правий в цій ситуації ПП «Піцца»і позов торгового підприємства «Лінда» не буде задоволений.
Задача 2


Комунальне підприємство "Київтрансремонт" (в подальшому викладі іменується як покупець) 17 березня 2002 року звернулося з листом за підписом директора і головного бухгалтера підприємства до Білоцерківського шинного заводу "Россава" (в подальшому іменується як продавець) про відпуск протягом трьох місяців рівними партіями 900 шт. шин для вантажних автомобілів за ціною 117 грн. за штуку. В листі зазначалось, що прийняття товару мало відбуватись зі складу продавця, оплата мала здійснюватись протягом трьох днів від передання товару. На таких умовах продавець передав покупцеві в день подання листа 300 штук шин.
Відповідь 1
При зверненні покупця за наступною партією шип продавець зажадав плати за товар в розмірі 153 грн. за одну штуку, оскільки змінилась показники, що впливають на собівартість товару. (зросли тарифи на електроенергію та комунальні послуги).
Покупець відмовився від прийняття шин за підвищеною ціною і звернувся з претензією до продавця з вимогою передати решту товару за ціною, обумовленою в зазначеному листі, тобто виконати договір на умовах, прийнятих продавцем.
Продавець відмовився задовольнити претензійні вимоги покупця, мотивуючи свою відмову тим, що договір не був укладений.
Чи обгрунтована в правову аспекті вимога продавця?
Чи був у даному випадку укладений договір? Якщо має місце договір, то яка його видова характеристика?
Якими нормами права мали керуватися учасники даних відносин?
Відповідь 2.
Необхідно відмітити, що відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
Відповідно до ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.
Відповідно до умов задачі, ми бачимо, що ціна була вказана чітко, тому змінити її не можна.
Таким чином ми бачимо, що вимога продавця є необгрунтованою і не правомірною.
Крім того необхідно зазначити, що відповідно до ст. 205 ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. А також відповідно до ст. 297 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
Згідно ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Також відповідно до ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.
Таким чином, відповідно до вказаного законодавства договір буде вважатися укладеним і повинен регулюванитися цивільним та господарським законодавством України. А також необхідно відмітити, що продавець вчинив неправомірно.


Задача 3


За справою Жудрової до Жудрова про стягнення аліментів на утриманні дитини, відповідача позов не признав, посилаючись на те, Жудрова сама пішла від нього і, не дивлячись на всі вмовляння, не хоче повертатися. Зі своєї сторони відповідач заявив, що не заперечує необхідності утримувати сина, але лише при умові, що дружина до нього повернеться. В підтвердження того, що він добре відносився до жінки і віддавав їй в період спільного проживання всі гроші, Жудров просив допитати сусідок по квартирі Ситкіну і Пярину.
– Чи мають правове значення факти, що приведенні Жудровим для обґрунтування своїх заперечень.
– ким встановлюються факти, що підлягають доказуванню.
Рішення
1. Для визначення, чи мають правове значення факти, що приведенні Жудровим для обґрунтування своїх заперечень, необхідно зазначити таке.
Відповідно до ст. 105 Сімейного кодексу України (СК):
1. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них на підставі постанови державного органу реєстрації актів цивільного стану, відповідно до статей 106 та 107 цього Кодексу.
2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.
3. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.
За ст. 110 СК:
1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.
2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружя або дитини.
3. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
4. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
5. Опікун має право пред'явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.
Таким чином, кожен з подружжя має право на розірвання шлюбу в односторонньому порядку.
Відповідно до ст. 180 СК батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Обов'язок утримувати дитину є рівною мірою обов'язком як матері, так і батька. Причому обов'язком особистим, індивідуальним, а не солідарним. Тому, якщо, наприклад, дитина проживає в опікуна, суд не може присудити аліменти лише з матері, надавши їй право регресу до батька.
Обов'язок утримувати дитину не залежить від віку батьків.
3. Визнання батьків (чи когось із них) недієздатними не припиняє їх обов'язку утримувати дитину. У цій ситуації аліменти стягуватимуться з їхньої пенсії чи іншого доходу на загальних підставах.
Реєстрація шлюбу з дитиною не робить її повнолітньою, а отже, не є підставою для припинення аліментного обов'язку щодо неї.
У разі засудження матері, батька до позбавлення волі, ця обставина не припиняє їхнього аліментного обов'язку, але може ускладнити можливість його добровільного чи примусового виконання.
Смерть матері, батька або оголошення їх померлими припиняє їх обов'язок утримувати дитину. До спадкоємців ні за законом, ні за заповітом аліментний обов'язок перейти не може.
Якщо на спадкоємця матір'ю чи батьком дитини було покладено обов'язок виплачувати їй зі спадщини певну грошову суму, цей обов'язок, як уже зазначалося, не є аліментним, а таким, що виникає на підставі заповідального відказу.
У разі зникнення дитини, визнання її безвісно відсутньою виконання рішення суду про стягнення аліментів має бути зупинене.
Смерть дитини, оголошення її померлою припиняє аліментний обов'язок батьків.
Таким чином, можна вважати, що пояснення Жудрова не можуть бути прийнятими в суді, оскільки утримувати неповнолітню дитину є обов'язком батьків, який може бути припинено лише зі смертю дитини в неповнолітньому віці.
2. Відповідно до ст. 60 ЦПК:
1. Кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.
2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.
3. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.
4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Задача 4


Герасимов взяв у борг у свого родича Федорова 170 грн. І видав останньому розписку. Через півроку Федоров подав в суд позов про стягнення з Герасимова 170 грн. В судовому засіданні виявилось, що дійсна розписка Герасимова позивачем втрачена, однак відповідач не заперечував отримання від Федорова 170 грн. Районний суд відмовив Федорову у позові, оскільки ним не були надані письмові докази.
– Чи правильно поступив суд?
– Яке доказове значення має визнання сторін?
Рішення
1. Відповідно до ст. 57 ЦПК:
1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
2. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.
Таким чином, відмова суду у прийнятті позову на підставі того, що відсутні письмові докази є безпідставною, оскільки закон визначає, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
2. У змісті пояснень сторін про обставини справи можуть бути визнання, тобто повідомлення, що підтверджують наявність чи відсутність фактів, які входять до предмета доказування другої сторони. У юридичній літературі визнання фактів поділяється на судове і позасудове. Такий поділ є неправильним, оскільки позасудове визнання здійснюється поза процесуальними нормами його одержання, а тому не є доказом. Воно є доказовим фактом, що мав місце поза цивільним процесом. Визнання у суді входить до складу пояснень сторін, робиться в установленому процесуальному порядку і процесуальній формі, тому є не судовим визнанням, а визнанням у цивільному процесі. Підтвердження фактів, що входять у обов'язок доказування другої сторони, за межами цивільного процесу не є визнанням, а тому поділ визнання на судове і позасудове не має підстав.
ЦПК України відоме визнання фактів (обставин) (ч. 1 ст. 61) і визнання позову (ст. 31). Визнання факту можливе однією й другою стороною, визнання позову – лише відповідачем. Оскільки позов складається з предмета, підстав і змісту, а визнання можливе повне чи часткове, то кожний з .елементів позову може бути об'єктом визнання. Процесуальним наслідком визнаного у цивільному процесі однією зі сторін факту встановленим, є набуття фактом безспірного характеру і звільнення другої сторони від його доказування. При цьому не виключається доказова діяльність, спрямована на встановлення інших фактів підстав вимоги і заперечення сторін у справі.
Визнання стороною у цивільному процесі факту не є для суду обов'язковим. Він може не вважати визнаний факт встановленим або прийняти відмову сторони від визнання у попередньому засіданні обставини, якщо буде встановлено, що визнання не відповідає дійсним обставинам справи, порушує чиї-не-будь права й законні інтереси, зроблено під впливом обману, насилля, погрози, помилки або з метою приховання істини. У такому випадку сторона має продовжити доказову діяльність на підтвердження цього факту (ст. 178 ЦПК України).
Визнання факту може бути без застереження (просте) та із застереженням (кваліфіковане), але завжди є безумовним.

Задача 5


Позивач Комаров подав позов про поділ кімнати. Відповідач – домоуправління – представив суду висновок інспектора про технічну неможливість поділу спірної кімнати. Оскільки у справі вияснилась заява позивача про призначення експертизи, то суд вирішив признати висновок інспектора як висновок експерта.
– Чи правильно поступив суд?
– Для встановлення яких фактів призначають експерта?
– У чому відмінності між висновком експерта і показаннями свідка?
Рішення
1. На заяву осіб, які беруть участь у справі, суд може покласти проведення експертизи у відповідній судово-експертній установі і доручити її конкретному експерту (ч. 4 ст. 143 ЦПК України).
Проведення експертизи може бути доручено як фахівцям відповідних установ, так і іншим фахівцям, будь-якій особі, яка володіє необхідними знаннями для надання висновку. Експертами може бути призначено кілька осіб. Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" від 30 травня 1997 р. № 8 судова експертиза у цивільних справах здійснюється державними спеціалізованими установами та відомчими службами, до яких належать науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, а також на підприємницьких засадах на підставі дозволу (ліцензії) або за разовими договорами громадянами, за наявності у них свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за відповідною спеціальністю, виданого Міністерством юстиції України або Міністерством охорони здоров'я України відповідно до їх повноважень.
Таким чином, висновок інспектора може бути визнаний висновком експерта лише за наявності в останнього відповідних повноважень – дозволу (ліцензії) або за разового договору.
2. За визначенням ч. 1 ст. 53 ЦПК України експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи і дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються її спеціальних знань.
Експертами є особи, які мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла і залучаються судом до участі в цивільному процесі з метою з'ясування обставин, що мають значення для справи. Вони повинні мати не лише спеціальні знання, а й бути спеціалістами високої кваліфікації, авторитетами у конкретній галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла.
Експертиза – це дослідження на вимогу суду поданих ним об'єктів, яке провадиться експертами, які мають спеціальні знання, на науковій основі з метою одержання даних про факти, що мають значення для правильного вирішення справи. Здійснюється воно у визначеному процесуальному порядку з додержанням встановлених процесуальним законом правил. Це спосіб дослідження, виявлення і пізнання фактичних обставин, тобто науковий, дослідницький шлях до висновків про фактичні обставини у справі, наявність (відсутність) яких фіксується у висновках експертів. Отже, висновок експерта – докладний опис проведених експертом досліджень, зроблених у результаті них висновків та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені судом (ст. 66 ЦПК України).
Питання про необхідність застосування спеціальних знань для одержання даних про факти, необхідних для вирішення справи, і обов'язкове призначення експертизи вирішує суд на заяву осіб, які беруть участь у справі (статті 143, 145 ЦПК України). Спеціальними знаннями, необхідними для призначення експертизи у цивільному процесі, вважаються такі, що не належать до правових знань, загальновідомих узагальнень, які випливають з досвіду людей, тобто такими, якими володіє лише вузьке коло фахівців. За змістом спеціальні знання різноманітні, тому в цивільному процесі застосовуються різні види експертиз: медична, економічна, екологічна, бухгалтерська, технічна, криміналістична, графічна, біологічна тощо.
3. Висновок експерта є результатом наукової роботи спеціаліста в певній галузі, тоді як показання свідка є викладом відомої інформації щодо обставин справи.

 

Каталог /
Методичний посібник "На допомогу вчителям, які викладають правові дисципліни (задачі, кросворди, юридичні рівняння)" МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Головне управління юстиції у Тернопільській області     Методичний посібник   На допомогу вчителям, які викладають правові дисципліни (задачі, кросворди, юридичні рівняння)     м. Тернопіль – 2007   З М І С Т 1. Задачі з права: а) конституційне право б) цивільне право в) трудове право г) сімейне право д) види юридичної відповідальності 2. Кросворди: а) кросворд № 1 б) кросворд № 2 “Конституція України і правові поняття в ній” в) кросворд № 3 г) кросворд № 4 “Дев’ять букв” д) кросворд № 5 3. Юридичні рівняння З А Д А Ч І З П Р А В А КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 1. На спортивних змаганнях під час нагородження переможців виконано Державний Гімн України. Чи правомірно використано державний символ? 2. Громадяни М. і С. на площі одного з міст здійснили глум над Державним Прапором України. Яку статтю Конституції України порушили громадяни? Який вид юридичної відповідальності вони нестимуть? 3. Мешканці міста В., які належать до однієї з національних меншин, вирішили створити національні засоби масової інформації з метою пропагування створення власної держави Чи правомірні їх дії? Пояснити. 4. Громадянин С. протягом останніх семи років проживав за межами України, звідки поширював образи та наклепи на Україну. Міський суд позбавив його громадянства. Чи правомірне рішення суду? Відповідь пояснити. 5. Чи відповідає положенням Конституції України референдум за народною ініціативою, якщо за його проведення висловились 280000 громадян, що проживають в 10 областях України? 6. Населення прикордонного міста Р. висловилось за вихід із складу території України. Рішення зафіксовано місцевим референдумом. Чи правомірне це рішення? Пояснити, спираючись на статті Конституції. 7. Громадянин А., 18 років, має право голосу і проживає на території України протягом останніх 10 років. Чи може він бути обраним до Верховної Ради України? 8. Висування кандидатів у депутати розпочалось 26 грудня. Визначте дату, коли воно має закінчитись. 9. 15 квітня було офіційно оголошено результати виборів до Верховної Ради України. Визначте до якої дати Верховна Рада України повинна зібратись на своє перше засідання? 10. Верховна Рада України оголосила про проведення Всеукраїнського референдуму з питання визначення розміру прибуткового податку. Чи є правомірним таке рішення? 11. Депутат Б. відмовився скласти присягу перед Верховною Радою України. Які наслідки будуть для депутата Б.? 12. До складу Верховної Ради України обрано 292 депутати. Чи є повноважною Верховна Рада у такому складі? 13. 12 липня Голова Верховної Ради України підписав закон, який був переданий на підпис Президенту України. До якої дати Президент України повинен розглянути та підписати закон чи повернути його на доопрацювання? 14. У 2002 році було обрано міську раду міста С. В якому році завершиться повноваження ради? 15. 31 жовтня 1999 року відбулися вибори Президента України. Визначте, коли мають відбутися чергові вибори Президента України. 16. Громадянин України, має право голосу, досяг 40 років, член Партії Зелених, проживає в Україні протягом останніх шести років, володіє українською мовою. Чи може він бути обраний Президентом України? 17. За усунення Президента України з поста в порядку імпічменту проголосувало 340 депутатів Верховної Ради України після перевірки справи Конституційним Судом і розгляду справи про імпічмент та висновку Верховного Суду України. Чи буде Верховною Радою затверджено дане рішення? 18. Громадянин України закінчив юридичний вуз у 2001 році. В якому році він може стати адвокатом, якщо з моменту отримання диплома він працює юрисконсультом? 19. Громадянин М. був обраний Головою Конституційного Суду України в 1999 році. У якому році закінчаться його повноваження? 20. Одна з політичних партій проголосила своєю метою встановлення парламентської республіки шляхом збройного перевороту. Суд проголосив рішення про припинення діяльності політичної партії. Чи мав суд право винести таке рішення? 21. Громадянин України, 16 років, вирішив заснувати дитячу громадську організацію, до якої будуть мати право входити діти віком від 5 років. Чи має він на це право? Де повинна бути зареєстрована громадська організація? 22. Громадянин України С., віком 17 років, вирішив заснувати партію «Екологія». Яким правом прагнув скористатись громадянин? Чи може громадянин С. виступити засновником партії? За яких умов він мав би таку можливість? 23. Визначити до компетенції якого суду належать зазначені справи: 1) скоєно вбивство; 2) Президент України видав Указ, який на думку Верховної Ради України не відповідає Конституції України; 3) фірма вчасно не виконала зобов’язання за угодою з магазином; 4) військовослужбовець самовільно залишив військову частину. 24. В яких випадках особа має право на українське громадянство: а) батьки є громадянами України, але в момент народження дитини живуть у США; б) громадянка України одружилася з громадянином Єгипту і виїхала з ним жити на його батьківщину; в) чоловік, громадянин України, виїхав до Австрії і поступив на службу в поліцію.   ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 1. Студент К., якому виповнилось 17 років, на отримувану стипендію придбав у магазині велосипед, який потім обміняв у П. на мисливського собаку. Батько К., дізнавшись про обмін, почав вимагати у П. повернення велосипеда. Коли останній відмовився, батько К. звернувся до суду з позовом до П. щодо визнання договору міни недійсним. Одночасно батько К. просив суд надати йому право отримувати стипендію сина та розпоряджатись нею, оскільки син витрачає її не на придбання книг та навчальних посібників, а на купівлю непотрібних речей. У вимогах батькові К. було відмовлено. Нормами якої галузі права регулюються вказані відносини? Чи є підстави для оскарження рішення суду? 2. Шістнадцятирічний Олексій на зароблені гроші придбав магнітофон, але потім вирішив продати його і купити велосипед. Чи міг він зробити першу покупку самостійно ? Чи необхідний дозвіл батьків для продажу магнітофона? Які права має особа при частковій дієздатності? 3. Громадянин К. склав заповіт, в якому все своє майно залишив матері. Крім матері у нього залишилися дочка і син, який є інвалідом II групи. Чи отримає мати майно? Яку частину майна вона отримала б, якби спадкування майна відбулося б за кордоном? 4. 15 серпня 1996 р. у газеті “Вістря” опублікована стаття громадянина С.Г. Яковенка, яка має назву “Широкий розмах підприємця”. Викладені в статті факти не відповідають дійсності. Зокрема, в ній говориться, що громадянин А.А. Степенко займався діяльністю, пов’язаною із вивезенням кольорових металів за межі України. А.А. Степенко відразу звернувся з листом до редакції газети “Вістря” та автора статті, в якому спростував факти, подані у публікації. Однак редакція газети та автор статті на прохання А.А. Степенка спростувати факти, що не відповідають дійсності і ганьблять його ділову репутацію, не зреагували і навіть не вибачились. 1) Як громадянин А.А. Степенко вирішив захистити свою честь, гідність та ділову репутацію? 2) Як би ви поводилися за подібних обставин? 5. Дідусь заповів неповнолітній онуці коштовні речі. Її батьки на власний розсуд, внаслідок скрутного матеріального становища сім’ї вирішили продати коштовності. Чи мали вони право це робити? Відповідь пояснити. 6. Неповнолітній В., 13 років, має свій власний рахунок в банку. З якого віку він матиме право розпорядитися цими коштами? Хто має право розпоряджатися вкладом В. на даний момент? 7. Григоренко Ігор, 14 січня 1979 року народження, з 6 травня 1995 р., на час перебування батьків у закордонному відрядженні, залишився під наглядом бабусі. 11 травня на пропозицію сусіда І. Остапенка він продав І. Остапенку за 1000 гривень магнітофон “Філіпс”. Повернувшись із відрядження, батьки дізналися про це і запропонували І. Остапенку добровільно відмовитися від незаконної угоди і повернути їм магнітофон в обмін на сплачену ним суму. Спочатку І. Остапенко не давав однозначної відповіді, а потім категорично відмовився, про що повідомив письмово. 1) Чи мав право неповнолітній І. Григоренко укладати угоду з І. Остапенком? 2) Які юридичні дії повинні здійснити батьки Григоренка після остаточної відмови І. Остапенка повернути їм магнітофон? 3) Спрогнозуйте, чи буде повернено магнітофон сім’ї Григоренків. 8. 15 травня 1995 року помер В.С. Овчаренко. Після його смерті відкрилася спадщина, яка складалася з житлового будинку та допоміжної господарської будівлі. Дане майно перейшло у володіння сина В.В. Овчаренка, який фактично прийняв спадщину. Після смерті спадкодавця син провів ремонтні роботи, у т. ч. збудував новий дах будинку, сплачував комунальні послуги. Проте В.В. Овчаренко у встановлений строк не звернувся до нотаріальних органів за одержанням свідоцтва про право на спадщину. Нотаріальна контора відмовила йому у видачі свідоцтва про право на спадщину. 1) Чому нотаріальна контора відмовила В.В. Овчаренку у видачі свідоцтва про право на спадщину? 2) Які юридичні дії слід зробити В.В. Овчаренку, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину? 9. Бондаренко А.В. протягом останніх років почав зловживати спиртними напоями, чинити хуліганські дії, виносити з квартири речі, одяг, продавати їх. Заробітну плату витрачав на придбання спиртних напоїв, грошей в сім’ю майже не приносив. Дружина А.В. Бондаренка отримувала заробітну плату, якої було недостатньо для утримання двох дітей – трирічного сина і п’ятирічної доньки, а також матері чоловіка. Крім того, вона змушена витрачати гроші на утримання чоловіка. Враховуючи, що чоловік зловживає спиртними напоями, ставить свою сім’ю у тяжке матеріальне становище, дружина звернулася до райвідділу міліції із заявою про визнання А.В. Бондаренка обмеженим у дієздатності. Знайдіть і виправте помилку, допущену в тексті. У яких випадках громадянин може бути обмежений у дієздатності? Назвіть правові наслідки, які настануть для А.В. Бондаренка в разі визнання його обмежено дієздатним. 10. Федоренку С.П. минуло 85 років. Він часто перебуває на лікуванні у психоневрологічній лікарні, оскільки хворий на хронічне психічне захворювання. Через хворобу він не може розуміти значення своїх дій, керувати ними, а отже, потребує піклування. Члени його сім’ї звернулися до органів опіки та піклування з проханням визнати С.П. Федоренка недієздатним. 1) Знайдіть і виправте допущені у тексті помилки. 2) У яких випадках громадянин може бути визнаний недієздатним? 3) Які правові наслідки настануть для С.П. Федоренка в разі визнання його недієздатним? 11. 15 травня 1995 р. А.С. Антоненко позичив в Л.І. Остапчука за розпискою 1000 гривень і зобов’язався повернути зазначену суму 1 січня 1996 р. У зазначений термін А.С. Антоненко боргу не повернув. На пропозицію про добровільну сплату боргів не відповів, а 15 травня 1996 р. надіслав листа Л.І. Остапчуку, в якому відмовився сплатити позику. Які юридичні дії повинен виконати Л.І. Остапчук, щоб повернути борг за договором позики? 12. 20 жовтня 1996 р. була залита квартира І.О. Олійника з вини Н.О. Кравченко, яка проживає поверхом вище. Вона залишила відкритими крани водопостачання. Вина Н.О. Кравченко встановлена комісією. В результаті залиття квартири І.О. Олійнику завдана матеріальна шкода: зіпсований паркет підлоги на 80 %, втратили товарний вигляд килимові покриття на 30 %. Квартира потребує поновлювального ремонту. Приблизна загальна вартість завданої матеріальної шкоди становить 2 тис. гривень. 1) Чи повинна Н.О. Кравченко відшкодувати заподіяну шкоду І.О. Олійнику? 2) Що слід розуміти під шкодою, яка підлягає відшкодуванню? 3) Куди повинен звернутися І.О. Олійник щодо відшкодування заподіяної шкоди? 13. 18 жовтня 1996 р. у магазині “Славутич” В.В. Мироненко купив радіоприймач “Рига-350”, за який сплатив 300 гривень. Підприємство-виготовлювач гарантувало якість даної речі протягом 12 місяців з дня її придбання. Через тиждень після придбання радіоприймача В.В. Мироненко виявив, що той не працює від мережі постійного струму. Усунути виявлені недоліки у гарантійній майстерні неможливо у зв’язку з відсутністю необхідних радіодеталей. Оскільки дефекти придбаної речі виявлені у період гарантійного строку, В.В. Мироненко звернувся до магазину, де придбав його, з проханням замінити радіоприймач на аналогічний належної якості. Магазин відмовив йому, не пояснюючи причин. 1) Чи має В.В. Мироненко право вимагати від магазину заміни радіоприймача на аналогічний належної якості? 2) Яким нормативним актом слід скористатися В.В. Мироненку для захисту свого права? 3) Протягом якого терміну В.В. Мироненко може вимагати від магазину заміни радіоприймача на аналогічний належної якості?   ТРУДОВЕ ПРАВО 1. Робітник М. був відсутній на робочому місці без поважних причин впродовж 5 годин. Якими можуть бути дії адміністрації в даному випадку? 2. Громадянину Б. було відмовлено в прийомі на роботу в зв’язку з його національною приналежністю. Чи правомірні в даному випадку дії адміністрації? 3. Слюсар В. прийшов на роботу у нетверезому стані. Власник заводу негайно усунув слюсаря від роботи. Чи може бути прихід на роботу у нетверезому стані підставою звільнення з роботи? Які юридичні дії потрібно здійснити для доказу нетверезого стану слюсаря В.? Яким чином можна засвідчити факт приходу робітника на роботу у стані наркотичного або токсичного сп’яніння? 4. Добираючись до місця роботи в період зимової ожеледиці працівник М. впав і зламав ногу. Чи повинна адміністрація підприємства відшкодувати витрати на лікування у зв’язку із травмою. 5. Працівниця Р. має дочку 7 років, яка захворіла. Чи має вона право на лікарняний лист по догляду за хворою дитиною? 6. М.П. Андрієнко працював слюсарем на заводі. Наказом № 150 від 10 лютого 2005 р. він був звільнений за відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня без поважних причин згідно з нормами КЗпП України. Звільнення М.П. Андрієнко вважав незаконним. Він проживав за межами міста, на роботу діставався власною автомашиною. 9 лютого 2005 р. через сильну ожеледицю на дорогах М.П. Андрієнко став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок чого запізнився на роботу на 3 год. 15 хвилин, а попередити про запізнення адміністрацію заводу не було можливості. Таким чином, М.П. Андрієнко не був на роботі з поважних причин. З 10 лютого він не працює. Чи може М.П. Андрієнко бути поновлений на роботі? Що для цього він повинен зробити? 7. Робітник Г. запізнився на роботу на 30 хвилин через відсутність громадського транспорту. За це він був звільнений з роботи адміністрацією підприємства. Чи правомірні дії адміністрації? 8. Громадянин Л. з’явився на роботу в нетверезому стані, внаслідок чого брутально поводився із колегами. Якими повинні бути дії адміністрації? 9. Керівник звільнив працівника, коли він перебував у відпустці. Чи мав він на це право? Відповідь пояснити. 10.Директор підприємства прийняв на роботу працівника, встановивши йому випробувальний термін. Якими можуть бути дії директора по закінченню випробувального терміну працівником? 11. Н. був прийнятий на роботу в приватну фірму за контрактом, в якому були передбачені всі умови, що повинні бути виконані двома сторонами. Згодом керівник додав Н. додаткову роботу, з якою він не справився. Чи може керівник звільнити Н. з роботи? 12.Неповнолітньому П. керівництво надало відпустку з 11 липня. Визначте, коли його відпустка має закінчитися. 13.Чи має право на скорочений робочий день: а) 17-річний поштар; б) швачка, яка виховує 3-річну дитину; в) робітник, що працює на хімічному підприємстві; г) бухгалтер, який навчається на заочному відділенні університету. 14. Учня 11 класу було звільнено з роботи на підставі клопотання школи про незадовільне відвідування учнем школи. Чи правомірні дії адміністрації? Відповідь обґрунтуйте. 15. Дмитру виповнилось 16 років. Адміністрація заводу встановила для нього тривалість робочого тижня 38 год., а також призначила відпустку восени тривалістю 25 днів. Чи правомірні дії адміністрації? Відповідь обґрунтуйте. 16. Учень 10-го класу С. був прийнятий на посаду вантажника будівельно-монтажного управління. Чи правомірні дії адміністрації управління? Відповідь обґрунтуйте. 17. Віталію виповнилось 17 років. Адміністрація заводу встановила тривалість робочого тижня 38 год., мотивуючи це виробничою необхідністю. До того ж, адміністрація встановила Віталію відпустку згідно із Законом України «Про відпустки» кількістю 28 календарних днів. Чи правомірні дії адміністрації заводу? Які порушення трудового законодавства України допущені адміністрацією? Які дії повинен вчинити Віталій або його батьки (законні представники)?   СІМЕЙНЕ ПРАВО 1. Валентина, якій 16 років, чекає дитину. Батьком майбутньої дитини вона вважає Миколу, якому 20 років. Микола не бажає укладати шлюб із Валентиною, яка звернулася до РАЦСу з проханням вплинути на Миколу. Чи може бути задоволене прохання Валентини? Як ви вважаєте, чи буде укладено цей шлюб? Чому? 2. Батьки 13-річної Лариси розлучилися. Дівчинка живе з мамою, але вона не дозволяє дочці спілкуватись з батьком. Лариса хоче жити з батьком та його батьками. Чи може бути переглянуте рішення суду ? Відповідь обґрунтуйте. 3. Батьки 14-річної Світлани позбавлені батьківських прав. Над нею було встановлено піклування. Чи правильне рішення було прийнято? 4. 20-річний Г. та 18-річна А. подали заяву про укладення шлюбу до органу РАЦСу. Проте у 20-річного Г. відсутня прописка у паспорті. Орган РАЦСу відмовив у реєстрації шлюбу через відсутність прописки у 20-річного Г. Чи правильно вчинив орган РАЦСу? Чи можна оформити шлюб за відсутності одного з тих, хто вступає у шлюб? Хто вправі знизити термін реєстрації шлюбу? 5. Батько покинув сім’ю, у якій двоє неповнолітніх дітей. Протягом всього часу, доки діти стали повнолітніми, він ухилявся від сплати аліментів. Чи може батько розраховувати на допомогу дітей, коли він досягне пенсійного віку? Відповідь пояснити. 6. Громадяни В. і Ю. вирішили укласти шлюбний контракт. Умови контракту вони сформулювали самостійно, узгодивши їх між собою. Нотаріально контракт оформлений не був. Чи має він юридичну силу? 7. Громадяни М. і С. вирішили зареєструвати свій шлюб у церкві. Чи буде мати цей обряд юридичну силу? 8. 23-річного Сергія суд визнав недієздатним внаслідок душевної хвороби. Чи має право він одружитися? Чому? 9. 20-річний Антон повідомив батьків, що має намір укласти шлюб з Ольгою. Батьки заперечили, мотивуючи тим, що Ольга молода, до того ж, лише півроку тому отримала паспорт. Чи можуть Антон та Ольга, зваживши на вік, згідно зі шлюбно-сімейним законодавством України укласти офіційно шлюб? Які юридичні дії необхідно виконати Антону та Ользі для укладення шлюбу? 10. У молодого подружжя народилася дитина. Як визначатиметься громадянство дитини у таких випадках: - Дитина народилася за межами України. Батьки на момент народження дитини перебували у громадянстві України. - Батьки дитини у різному громадянстві, мати на момент народження дитини перебувала у громадянстві України і постійно проживала у цей час на території України. - Батьки постійно проживали за межами України. Батько дитини є громадянином України, а мати – громадянка іншої держави?   ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 1. Громадянин С. проник через вікно в будинок жительки В., звідки поцупив гроші та ювелірні вироби. До якого виду юридичної відповідальності його буде притягнуто? Як можна кваліфікувати дії громадянина С.? 2. Двоє неповнолітніх 15-річний Дмитро та 16-річний Олександр були затримані працівниками ДАІ, внаслідок порушення правил дорожнього руху, перебуваючи за кермом автомобіля, що належить батькові Олександра. Свій вчинок хлопці пояснили, що хотіли покататися. Як кваліфікуються дії неповнолітніх? Чи будуть притягнуті вони до відповідальності? 3. Хлопчик, якому виповнилось 4 роки, грався на подвір’ї поблизу будинку. Раптом на нього напав собака сусіда та покусав його. Господар собаки відмовився відшкодувати моральні збитки та оплатити лікування хлопчика. Як діяти в даній ситуації батькам хлопчика? 4. Група молодиків відпочивала на природі. Залишивши вогнище в період літньої спеки, вони не змогли його загасити. В результаті згоріло 2 га лісу. Який вид відповідальності будуть нести молоді люди? 5. Які види відповідальності мають місце в таких випадках: а) за скоєння злочину; б) в результаті заподіяння шкоди майну; в) в результаті порушення громадського порядку. 6. Визначте, про які правопорушення йдеться нижче: а) юнаки вночі викрали коштовності з магазину; б) школяр, разом з батьками перейшов вулицю у невстановленому місці; в) мотоцикліст, проїжджаючи повз автобусну зупинку, зірвав з чоловіка хутряну шапку; г) група молодих людей о 24.00 год. ввімкнула магнітофон на повну потужність. 7. Р. і М. озброївшись ножами, влаштували засідку, збираючись напасти на перехожого з метою пограбування. В цей момент їх затримали працівники міліції. На якій стадії перервані злочинні дії Р. і М.? Відповідь поясніть. 8. Який вид правопорушень скоєно: а) учень відмовився подати щоденник учителю; б) дівчина не придбала квиток на автобус і була затримана контролером; в) хлопець перейшов дорогу на червоне світло; г) старшокласники викрали зі школи магнітофон; д) група молодиків зчинила бійку на вулиці. 9. В автобусі міського маршруту Ви стали свідком такої події: двоє юнаків, розмовляючи так, щоб було чути іншим пасажирам, які знаходились поруч, вживали час від часу брутальні (нецензурні) слова. У відповідь на зауваження одного з пасажирів юнаки почали погрожувати йому (“ось зараз на зупинці вийдемо і поговоримо”). Коли автобус зупинився на кінцевій зупинці, до салону зайшли контролери і почали перевіряти наявність проїзних документів. У вищезгаданих юнаків їх не було. Чи вплине на правову оцінку дій юнаків те, що вони не поступились місцем літній жінці, яка їх про це просила? Дайте правову оцінку дій юнаків. 10. 25 березня 1996 року до В., який народився 15 лютого 1980 року, підійшли М. і К. Вони пояснили, що нещодавно повернулися після служби в армії, грошей немає, на роботу ще не влаштувалися. Попросили В. продати на ринку наркотики. При цьому сказали, що В. нічим не ризикує, бо він неповнолітній, а від продажу отримає 15 % готівкою. В. з пропозицією погодився, частину товару реалізував, але був затриманий працівниками правоохоронних органів. Чи несе кримінальну відповідальність В.? Який злочин вчинили М. та К.? 11. 15-річний хлопець у день свого народження побив свою однокласницю за те, що вона не захотіла з ним танцювати, заподіявши потерпілій тілесні ушкодження, що спричинили розлад здоров’я. Чи підлягає хлопець кримінальній відповідальності? Назвіть не менш ніж сім злочинів, за які несуть кримінальну відповідальність неповнолітні з 14 років. 12. Громадянин А., який керував автомобілем “Жигулі” на підставі довіреності, в результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкодив новий “Мерседес”. Хто має сплатити збитки: громадянин А., який сидів за кермом “Жигулі” і, порушивши правила дорожнього руху, пошкодив “Мерседес”, чи власник “Жигулі” – довіритель? Що таке довіреність? На який термін видається довіреність?     К Р О С В О Р Д И   Кросворд № 1 У запропонованому кросворді зашифровано слово, яке можна прочитати у виділеному стовпчику, правильно заповнивши клітинки по горизонталі.
1                  
2              
3                  
4          
5                  
  6          
7                  
  8          

1. Відновлення попереднього правового становища.

2. У цивільному процесі фізична чи юридична особа, що бере участь у розгляді цивільної справи в суді як позивач або відповідач.

3. Підкуп державних, політичних, громадських діячів, службовців державного апарату, скоєний особою в певних вузькокорпоративних (кланових) інтересах.

4. Волевиявлення двох і більше сторін, спрямоване на встановлення, зміну чи припинення взаємних юридичних прав і обов’язків.

5. Форма політичної системи суспільства, побудована на визнанні народу джерелом влади, існуванні в державі найвищих виборних органів влади.

6. Грошова сума, що видається в рахунок майбутніх платежів або для проведення певних витрат.

7. Особа, що раніше була засуджена і знову скоїла злочин.

8. Сукупність матеріальних благ, які є насамперед об’єктом права власності і права оперативного управління.

Відповіді: 1. Реституція. 2. Сторона. 3. Корупція. 4. Угода. 5. Демократія. 6. Аванс. 7. Рецидивіст. 8. Майно.

Зашифроване слово – “Трудовий”.

 

Кросворд № 2. “Конституція України і правові поняття у ній”

Шановні школярі, юні правознавці! При вивченні основ правознавства Ви завжди стикалися з правовими поняттями. Читаючи преамбулу та перший розділ Конституції України, Ви знову зустрінете окремі з них. Потім спробуйте розв’язати цей кросворд. Правильно заповнивши клітинки по вертикалі, у виділеному рядку по горизонталі Ви прочитаєте назви відомих документів, які були прийняті Верховною Радою України і які символізують відродження української державності.

1. Сукупність законів та інших нормативно-правових актів держави, що забезпечують регулювання суспільних відносин на її території.

2. Органічна властивість влади самостійно і незалежно від будь-якої влади здійснювати свої функції як всередині країни, так і за її межами.

3. Нормативно-правовий акт, прийнятий вищим представницьким органом влади шляхом безпосереднього волевиявлення (референдуму), що регулює найбільш важливі суспільні відносини і має найвищу юридичну силу в системі законодавства країни.

4. Історично зумовлена суспільна форма володіння матеріальними і нематеріальними благами, яка виражає суспільні та виробничі відносини між людьми в процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання.

5. Здатність, право і можливість підкоряти своїй волі інших.

6. Організація політичної влади в суспільстві, яка виражає інтереси і волю панівної частини населення, здійснює управління суспільними процесами за допомогою системи загальнообов’язкових норм (правил) поведінки і механізму їхнього впровадження в життя.

7. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, які виражають волю домінуючої в суспільстві частини населення, спрямовані на врегулювання суспільних відносин відповідно до цієї волі і дотримання яких забезпечується цілеспрямованою діяльністю держави.

    14        
1         8   10     18   24
  2         16     19 20 23  
          13   15         21      
          12                    
    3   5 6 7     11                      
      4         9                          
                                17         22    
                                               
                                           
                                     
                         
                       
                 
           
     

8. Протизаконне захоплення влади.

9. Закріплена в законодавстві держави її музично-поетична емблема, яка символізує державу як самостійне, суверенне утворення.

10. Належність особи до даної держави, внаслідок якої на особу поширюються суверенні права держави і забезпечується захист її прав і законних інтересів як всередині країни, так і за її межами.

11. Прикріплене до древка чи шнура полотнище певного розміру і конфігурації одного чи кількох кольорів, з написами чи емблемами, що виражають національні, політичні та державні ідеї нації.

12. Певне особисте або соціальне благо, для здобуття і використання якого встановлюються взаємні юридичні права та обов’язки суб’єктів.

13. Певна частина території, що перебуває під суверенітетом даної держави.

14. Одна з гарантій, важливий елемент правового статусу особи, держави.

15. Комплекс політичних, економічних, воєнних, соціальних і правових заходів щодо забезпечення незалежності й територіальної цілісності, захисту інтересів людини і мирного життя народу.

16. Лінія, і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території держави – суші, вод, надр, повітряного простору.

17. Орган держави, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи на підставі чинного законодавства і відповідно до встановлених процесуальних правил шляхом здійснення правосуддя.

18. Основний Закон держави найвищої юридичної сили, що закріплює суспільно-економічний лад, правовий статус громадян, форми правління і державного устрою, порядок, принципи формування й організації, компетенцію органів влади та управління, судових органів.

19. Право кожного народу самостійно вирішувати питання про спосіб і форму свого державного існування, вільно встановлювати свій політичний статус і здійснювати свій економічний, соціальний та політичний розвиток.

20. Фізична або юридична особа, яка є носієм юридичних прав та обов’язків і характеризується такими властивостями, як правоздатність та дієздатність.

21. Форма правління, за якої органи влади обираються на певний строк певним населенням держави та в певному порядку.

22. Державний нагляд за змістом друкованих видань, театральних вистав, кінофільмів, радіо- і телевізійних передач.

23. Угода між двома або кількома державами або іншими суб’єктами міжнародного права, що встановлює їхні взаємні права і обов’язки в політичних, економічних чи інших відносинах.

24. Діяльність місцевих та регіональних державних органів для самостійного вирішення всіх питань місцевого життя у рамках закону.

Відповіді: 1. Законодавство. 2. Суверенітет. 3. Закон. 4. Власність. 5. Влада. 6. Держава. 7. Право. 8. Узурпація. 9. Гімн. 10. Громадянство. 11. Прапор. 12. Об’єкт. 13. Територія. 14. Недоторканість. 15. Оборона. 16. Кордон. 17. Суд. 18. Конституція. 19. Самовизначення. 20. Суб’єкт. 21. Республіка. 22. Цензура. 23. Договір. 24. Самоврядування.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...