Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зашифроване слово – “Арбітражний”Ю Р И Д И Ч Н І Р І В Н Я Н Н Я

1. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б – В _ Д Е + Ж – З _ Л, де
Г К

А – день прийняття Конституції України;

Б – вік настання повноліття,

В – мінімальний вік, з якого громадянин України може бути обраним народним депутатом України;

Г – день прийняття Конституції Пилипа Орлика;

Д – кількість Універсалів, які були прийняті у період діяльності Української Центральної Ради;

Е – мінімальний вік, з якого громадянин України може бути обраним Президентом України;

Ж – вік отримання паспорта;

З – кількість виборчих округів, створених під час виборів Президента України у 1991 р.;

К – строк повноважень Верховної Ради України (до внесення змін до Конституції України);

Л – строк повноважень Президента України.

 

Відповідь:

28 + 18 – 21 _ 4 35 + 16 – 27 _ 5
5 4

РІВНІСТЬ 1 = 1

 

2. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б _ Г + Д Ж + З , де
В Е К

А – вік, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєння окремих видів злочинів;

Б – граничний вік встановлення піклування над неповнолітніми;

В – вік, з якого укладається трудовий договір за загальним правилом;

Г – максимальний робочий тиждень, встановлений для учнів віком від 14 до 15 років, що працюють у період канікул;

Д – вік настання кримінальної відповідальності за всі види злочинів, крім військових та посадових;

Е – нормальна тривалість робочого часу працівників на тиждень;

Ж – максимальний строк адміністративного арешту (доби);

З – необхідний термін проживання громадянина на території України для обрання його Президентом України;

К – мінімальний стаж роботи для чоловіків як умова призначення пенсії за віком.

 

Відповідь:

14 + 18 _ 24 + 16 15 + 10
16 40 25

 

РІВНІСТЬ 1 = 1

 

3. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б + В + Г + Д + Ж + І + И + Й + Л _ (Ї + 21) 0, де
Є Е З К

А – вік, після якого настає адміністративна відповідальність;

Б – максимальний строк адміністративного арешту (доби);

В – кількість видів адміністративних стягнень;

Г – максимальний строк виправних робіт (за адміністративний проступок);

Д – кількість областей в Україні;

Е – максимальний строк випробування при прийнятті на роботу робітників;

Є – гранична тривалість робочого часу (тиждень);

Ж – день прийняття Акта проголошення незалежності України;

З – кількісний склад ЦВК;

Й – кількість елементів форми держави;

І – шлюбний вік для чоловіків;

Ї – шлюбний вік для жінок;

Й – максимальний строк позбавлення волі;К – кількість елементів правовідносин;

Л– максимальний строк позбавлення волі неповнолітнього за умисне позбавлення життя людини.

 

Відповідь:

16 + 15 + 7 + 2 + 24 + 24 + 18 + 3 + 15 + 15 _ (17 + 21) 0
40 1 15 3

 

4. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б + Г – Д _ 6 0, де
В Е

А – число виборчих округів для обрання Президента України у 1991 році;

Б – максимальний строк позбавлення спеціального права, наданого громадянинові;

В – вік, з якого неповнолітній може бути прийнятий на роботу за згодою одного із батьків;

Г – число довірених осіб кандидата в Президенти України на виборах 1991 року.

Д – вік, з якого настає повна цивільна дієздатність;

Е – максимальна тривалість адміністративного затримання (години).

 

Відповідь:

27 + 3 + 30 – 18 _ 6 0
15 3

 

 

5. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б + В _ Д + Е 0, де
Г Є

А – мінімальний вік загальної трудової дієздатності;

Б – день проведення першого Всеукраїнського референдуму;

В – день прийняття Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав;

Г – мінімальний вік для призначення на посаду судді судів загальної юрисдикції;

Д – вік, з якого юнаки отримують приписне свідоцтво й іменуються призовниками;

Е – шлюбний вік для чоловіків;

Є– мінімальний віковий ценз кандидата в Президенти України.

 

Відповідь:

16 + 1 +8 _ 17 + 18 0
25 35

 

6. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б – В _ Д + Є + Ж – З _ І 0, де
Г Е И

А – кількість виборчих округів, які утворювалися для створення парламенту 1994 року;

Б – мінімальний стаж роботи для чоловіків як умова здобуття права на пенсію за віком;

В – мінімальний вік на посаду судді судів загальної юрисдикції;

Г – строк позовної давності до вимог про розірвання договору дарування;

Д – кількісний склад парламенту України;

Е – число проведення першого Всеукраїнського референдуму;

Є – максимальний строк розгляду спорів комісією по трудових спорах;

Ж – кількість робочих годин на день, встановлених для осіб віком від 16 до 18 років;

З – кількість Універсалів Центральної Ради;

И – мінімальний вік членства в дитячій громадській організації;

І – максимальний строк накладення адміністративного стягнення з дня скоєння правопорушення.

 

Відповідь:

450 + 25 – 25 _ 450 + 10 + 6 – 4 _ 2 0
1 1 6

 

7. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

(А × Б + В) ÷ Г – Д + Е + Є + Ж + З + І + Ї + К + Л + М _ 5 = 0, де
И Й Н

А –кількість Універсалів, прийнятих Центральною Радою у 1917-1918 р. р.;

Б – максимальний термін адміністративного арешту (доби);

В –кількісний склад ЦВК;

Г – мінімальний вік члена ЦВК;

Д – максимальна кількість суддів під час розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції;

Е – максимальний строк виправних робіт у порядку адміністративного стягнення;

Є – Універсал Центральної Ради, який проголосив Українську Народну Республіку;

Ж – вік, після якого настає кримінальна відповідальність за всі види злочинів, крім військових та посадових;

З – максимальний строк позбавлення волі;

Й – вік, з якого громадянин набуває права голосу;

І – вік встановлення кримінальної відповідальності для неповнолітніх за скоєння ними окремих видів злочинів, передбачених кримінальним законодавством України;

Ї – граничний вік встановлення піклування над неповнолітніми;

Й – вік отримання паспорта;

К – максимальний робочий тиждень (у годинах), встановлений для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, а також для осіб віком від 15 до 16 років;

Л – вік, з якого особа може бути засновником дитячої громадської організації;

М – портрет Володимира Великого зображено на банкноті номінальною вартістю ... грн.;

Н – нормальна тривалість робочого часу працівників на тиждень, встановлена в Україні.

 

Відповідь:

(4 × 15 + 15) ÷ 25 – 3 + 2 + 3 + 16 + 15 + 14 + 18 + 24 + 15 + 1 _ 5=0
18 16 40

 

8. ДОВЕДІТЬ РІВНІСТЬ:

А + Б + Г + Д _ Ж 0, де
В Е

А – згідно з Конституцією України максимальний строк затримання особи (години);

Б – вік настання для громадян в Україні виборчого права;

В – період проведення виборів Президента України в разі дострокового припинення повноважень Президента України (дні);

Г – кількість років, протягом яких останнім часом має проживати в Україні кандидат в Президенти України перед днем виборів;

Д – кількість років, протягом яких має проживати в Україні на день призначення кандидат на посаду судді Конституційного Суду України;

Е – максимальний строк зібрання Верховної Ради України на першу сесію;

Ж – максимальний строк зібрання Верховної Ради України у разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні.

 

Відповідь:

72 + 18 + 10 + 20 _ 2 0
90 30

 

   

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...