Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛ 10 Енергозбереження і навколишнє середовищеКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З дисципліни

„Нетрадиційні джерела енергії та енергозабеспечення”

Для студентів за напрямом навчання

 

Затверджено

редакційно-видавничою секцією науково-методичної ради

„____”_________,протокол №

 

Полтава

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1Характеристика понять.

1.1 Схема перетворення енергії

1.2 Паливний баланс України

РОЗДІЛ 2 Енергозбереження за рахунок використання альтернативних джерел енергії

2.1 Перспективи, переваги та недоліки альтернативних поновлюваних джерел енергії

2.2 Напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу

РОЗДІЛ 3 Потенціал використання вітрової енергії в Україні

РОЗДІЛ 4 Виробництво теплової енергії з|ІЗ| біомаси

4.1 Термохімічні методи переробки біомаси

4.2 Біохімічні методи переробки біомаси

4.3 Агрохімічні методи переробки біомаси

РОЗДІЛ 5 Гідроенергетика

5.1 Енергія морських хвиль

РОЗДІЛ 6 Геотермальна енергія

РОЗДІЛ 7 Енергія сонця

7.1 Сонячні батареї

7.2 Сонячний колектор. Перетворення і використання сонячної енергії для теплопостачання

РОЗДІЛ 8 Альтернативи використання низькопотенційних джерел енергії. Тепловий насос

8.1 Енергетичний потенціал теплової енергії стічних вод в Україні

8.2 Опалення за допомогою теплових насосів

РОЗДІЛ 9 Водень як паливо|ПАЛЬНЕ|

РОЗДІЛ 10 Енергозбереження і навколишнє середовище

10.1 Поновлювані джерела енергії і навколишнє середовище

10.2 Екологічні села

 

ВСТУП

 

 

Характерною ознакою сучасної енергетики України є рух в напряму розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Досить швидким темпам її розвитку сприяє науковий та практичний доробок в цій галузі, набутий на протязі останніх 20 років в Київському політехнічному інституті і в Інституті електродинаміки НАН України. Значний вклад в розвиток нетрадиційної енергетики внесли Інститут загальної енергетики та Інститут теплофізики НАН України, МНТЦ вітроенергетики, ДНДІ нетрадиційної енергетики Міненерго України.

В останній час нетрадиційна енергетика отримала визнання з боку державних органів влади, в результаті чого підготовлено та прийнято ряд державних програм і поправок до законів про енергетику, що створює сприятливі умови як для впровадження і експлуатації вже розробленого обладнання нетрадиційної енергетики, так і розвитку нових енерготехнологій та устаткування.

Першочерговим завданням для успішної реалізації завдань основної програми розвитку НВДЕ - Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики України - по широкомасштабному використанню енергії НВДЕ є встановлення енергетичного потенціалу кожного з видів НВДЕ по всій території України, для чого створюється єдина Інформаційно-аналітична система з розширеними функціями, що дозволяє оперативно вирішувати питання ефективності впровадження енергетичного обладнання в конкретній місцевості.Використання створеної на даний час інформаційно-аналітичної системи оцінки енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України дозволяє проводити щорічне відслідкування та уточнення кількісних параметрів енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії по всій території України, отримуючи результати у вигляді картографічної інформації з візуалізацією результатів у вигляді картографічної та атрибутивної бази даних. Відслідкування і аналіз поточної та багаторічної інформації має за мету також видачу рекомендацій для застосування як вже освоєних, так і нових відновлюваних джерел енергії по всій території України.

Інформаційно-аналітична система оцінки потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні дозволить визначати обгрунтовані технічно-досяжні обсяги використання енергії відновлюваних джерел, що сприятиме виконанню завдань Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики.

 


 

РОЗДІЛ 1

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...