Главная Обратная связь

Дисциплины:


Паливний баланс УкраїниУкраїна може забезпечити потреби у паливі тільки по вугіллю, що стосується вуглеводневого палива, то за рахунок існуючих джерел потреби народного господарства не задовольняються. Тому економіка України залежить від імпорту нафти і газу. Потреби України в природному газі і нафті задовольняються в основному за рахунок їх поставок з Росії і Туркменістану.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - один з найважливіших чітко організованих комплексів будь-якої національної економіки. Це єдина система енергопостачання країни, що охоплює сукупність процесів виробництва, перетворення, транспорту й розподілу паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Головна мета функціонування ПЕК - ефективне й надійне забезпечення потреб народного господарства енергією відповідної якості (електричної та теплової), а також у вигляді тих або інших енергоносіїв.

В перерахунку на умовне паливо в Україні в 1990 р. всього було видобуто 163,1 млн т у.т, у тому числі: вугілля - 74,8 %; газ - 19,8 %; нафта - 4,8 %; торф і дрова - 0,6 %. В 1994 р. загальний видобуток становив 99,2 млн т у.т. : вугілля - 71,8 %; газ - 21,3 %; нафта - 6 %; торф - 0,4 %; дрова - 0,5 %. Зрівняємо ці цифри з рекордним видобутком в Україні минулих років, у натуральному вираженні: вугілля (1976 р.) - 218 млн т; нафта, включаючи газовий конденсат (1972 р.) - 14,4 млн т; природний газ (1975 р.) - 68,7 млрд м3, які свідчать про високий паливно-енергетичний потенціал України.

Тенденції й обсяги видобутку в Україні окремих видів органічного палива представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Баланс (в тому числі прогнозований) видобутку органічного палива в Україні

Вид палива Показники
Вугілля млн.т Товарне вугілля 164,8 83,58 62,4 64,6 81,9 130,3
Власний видобуток - - - 56,9 72,7 115,7
Імпорт - - - 7,7 9,2 14,6
Нафта млн.т.     Видобуток, всього 5,25 4,09 3,69 4,3 8,7 14,6
- із власних запасів 5,25 4,09 3,69 4,3 5,1 5,4
- за межами України - - - - 3,6 9,2
  Газ, млрд. м3     Ресурси газу всього 28,1 18,12 17,9      
Видобуток 28,1 18,12 17,9 76,4 67,6 49,5
- із власних запасів - - - 20,5 23,2 28,5
- за межами України - - - 2,3 11,6
Імпорт - - - 55,9 42,1 9,4
Споживання - - - 76,4 67,6 49,5

  

Далі наведена коротка характеристика паливовидобувної галузі ПЕК України.

Вугільна промисловість. Розвідані запаси вугілля становлять 46,7 млрд. т, з них коксівних - 13,9 млрд. т (29,8 %), антрацитів - 7,0 млрд. та (15 %), і зосереджені в таких регіонах України:

- Донецький басейн: балансові ресурси кам'яного вугілля - 43,0 млрд. т, що коксується - 13,5 млрд. т, антрацитів - 7,0 млрд. т; діючих шахт - 261;

- Львівсько-Волинський басейн: балансові ресурси кам'яного вугілля - більше 1,0 млрд. т, що коксується - 0,4 млрд. т; діючих шахт-17;

- Дніпровський басейн: промислові запаси бурого вугілля - 2,28 млрд. т; з них придатних для розробки відкритим способом - 0,54 млрд. т; діючих шахт - 6, розрізів - 7.

Як видно з табл. 1.1, починаючи з 1990 року, видобуток вугілля в Україні постійно йшов на зпад. Це пояснюється не тільки екологічною кризою, скільки старінням шахтного фонду, ускладненням гірничо-геологічних умов видобутку. На глибоких обріях (більше 600 м) працюють близько 60 % шахт, де видобувається більше половини українського вугілля; з яких більше 80 % є газоносними.

За останніми експертними оцінками, запасів вугілля промислової категорії в Україні вистачить ще на 250-300 років. Але щоб їх освоїти, потрібні інвестиції та високоефективні та екологічно чисті нові технології. Тим більше, що питомі витрати енергоресурсів на видобуток 1 т вугілля становлять: теплової енергії - 89,1 Мкал, електроенергії - 125,1 кВт г. На збагачення 1 т вугілля витрачають 10,3 квт ч електроенергії, на виробництво 1 т вугільних брикетів: теплової енергії - 1267,8 Мкал, електроенергії - 66,5 квт ч.

Газова промисловість. Балансові запаси природного газу (нафтового газу) в Україні становлять 1460,2 млрд. м3, позабалансові - 2,1 млрд. м3. Більше 75 % всього видобутку природного газу доводиться на Дніпровсько-Донецьку, Прикарпатську й Причерноморсько-Кримську газонефтяну області (відповідно 85, 10 й 5 %). Нові родовища характеризуються невеликими запасами газу таскладною геологічною структурою.

Питомі втрати енергоресурсів на транспорт 1 млн. м3 природного газу по магістральних газопроводах України становить: теплової енергії - 3,5 Мкал, електроенергії - 8,8 кВт г.

Нафтовидобувна промисловість. Розвідані запаси нафти вУкраїні становлять близько 4 млн. т, зосереджені в Західному (39 родовищ), Східному (73) і Південному (8) регіонах: усього 122 нафтові родовища, з яких 84 перебувають у промисловій розробці. Запаси газового конденсату становлять 80,3 млн. т і зосереджені в 133 родовищах, з яких 73 - у промисловій розробці. Для нафтовидобутку характерний спад виробництва, пов'язаний, насамперед , з виробництвом діючих і недоліком відкритих за останні роки великих і середніх родовищ. Запаси розвіданих родовищ незначні й перебувають на значних глибинах. Питома витрата електроенергії на транспортування 1 т нафтопродуктів по 1 км магістральних нафтопроводів - 10,4 квт ч.

Нафтопереробна промисловість. В Україні діє шість нафтопереробних заводів загальною річною потужністю 61 833 тис. т (Кременчуцький - 18 625 тис. т, Херсонський - 8 643, Одеський -3917, Дрогобичський - 3 880, Надворнянський - 3 367, Лисичанський - 23 461), рівень переробки - 53-54 %.

Питома витрата енергоресурсів на переробку 1 т нафти, включаючи газовий конденсат, становить: теплової енергії - 196,0 Мкал; електроенергії- 53,6 квт ч (66,3 кг у.п. ).

Торф'яна промисловість. Незважаючи на загальні балансові запаси в 734,8 млн. т, зосереджені переважно в Рівненської (18 %), Волинської (18 %) і Чернігівської областях (13 %), видобуток паливного торфу досить нестабільний. Основна продукція торф'яних заводів - торф'яні брикети, грудковий торф для опалення, торф для добрив.

Атомна промисловість. В Україні відсутній замкнутий цикл виробництва ядерного палива, хоча за різними оцінками розвіданих запасів уранових руд може вистачити для виробництва ядерного палива на строк від 50 до 150 років. Український уран після очищення містить всього 0,7 % урану-235, тоді як атомні реактори вимагають 4 %.

За данними Всесвітньої енергетичної конференції, щоб забезпечити сучасні потреби в паливі й енергоресурсах, людству вистачить: нафти - на 30 -70 років, природного газу - на 50-70 років, вугілля - на 400 -600 років; палива для АЕС - на теплових нейтронах на 25 - 120 років, на швидких - на 800 -1 000 років. З урахуванням відсутності в Україні замкнутого паливно-ядерного циклу та екологічної небезпеки АЕС більше перспективним з енергоносіїв і в майбутньому залишається вугілля. (Але розвиток енергетики на тривалу перспективу не може бути орієнтовано тільки на використання вугілля, хоча зараз багато держав побудували свій ПЕК саме на вугіллі. Але й ці країни, насам перед США, Німеччина, Японія, Італія, Данія, Іспанія, інтенсивно шукають нові технології, засновані на використанні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Загальна тенденція у зміні паливного балансу - це зниження споживаного мазуту як котельно-пічного палива та зростання частки природного газу, що спалюється як в топках котлів, так і у промислових печах.

Передбачається розробка нетрадиційних джерел енергії. Це видобуток метану з вугільних пластів, переробка вугілля (на 1998 р. ця проблема є пріоритетною у діяльності НАН України), біотехнології.


 

РОЗДІЛ 2

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...