Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З|ІЗ| БІОМАСИНадзвичайно важливим для України є масштабне застосування рослинної біомаси як через пряме спалювання, так і через конверсію її на біогаз, «біодизель», генераторний чи піролізний газ, що можуть виступати ефективними замінниками природного газу, вугілля, моторних палив, інших нафтопродуктів і первинних енергоносіїв. Щорічний приріст біомаси на Земній кулі сягає більше 80 т на людину. Найбільшої уваги заслуговує перетворення біомаси та органічних відходів на біогаз, оскільки в цьому випадку, окрім палива, виробляються цінні органічні добрива, вкрай необхідні для збереження гумусу в українських чорноземах. Отриманий біогаз може використовуватись як для газифікації сіл, так і в якості моторного палива для роботи малих ТЕЦ електричною потужністю до 1 МВт, чого достатньо для за­безпечення електрикою близько 4 тис. чол.

Найпростіше енергію біомаси можна утилізувати шляхом спалювання в котельних установках та побутових печах. Це є реальною альтернативою імпорту російського газу, але на заваді стоїть відсутність ефективних збору, переробки та зберігання біомаси. Спалювання 20% ресурсів соломи дозволило б забезпечити електрикою та теплом потреби сільського населення України.

Україна має сприятливі передумови для виробництва біодизельного палива з рапсу, а також метанолових і етанолових добавок із різних продуктів рослинництва для підвищення октанового числа бензину. У разі налагодження великотоннажного виробництва дизельного пального із органічних відходів, ми можемо досягти повної незалежності країни від поставок російської нафти. Особливо високоякісне дизельне пальне можна виробляти з відходів деревини. Нагадаємо, що тільки для запобігання поширенню радіонуклідів щорічно потрібно спалювати близько 1 млн. т радіоактивно зараженої деревини. Для виробництва дизельного пального можна використовувати також відходи нафтопереробки, відпрацьовані моторні мастила, шлами очистки каналізаційних стоків, фільтрати полігонів побутових відходів, пластикові пляшки, гумові покришки та інші горючі побутові й промислові відходи, що­річний вихід яких в Україні досягає 50 млн. т.

Біомаса – органічна речовина, що генерується рослинами в процесі фотосинтезу, при підводі сонячної (світловий) енергії. Біомаса є|з'являється,являється| як би акумулятором сонячної енергії. Енергія біомаси використовується двома способами: шляхом безпосереднього спалювання (відходів сільськогосподарської продукції) і шляхом глибокої переробки початкової|вихідної| біомаси з метою отримання|здобуття| з|із| неї цінніших|коштовніших| сортів|гатунків| палива|пального| – твердого, рідкого або газоподібного, яке спалюється з|із| високим ККД при мінімальному забрудненні навколишнього середовища. Другий спосіб перспективний і дозволяє використовувати як первинні енергоносії такі біомаси, які не піддаються утилізації шляхом прямого спалювання в топкових пристроях|устроях|. Ці біомаси є побутові і промислові відходи, які погіршують стан|достаток| місця існування людини. Тому їх переробка, що проводиться в цілях отримання|здобуття| енергії, дозволяє одночасно вирішити і екологічну задачу. Основними джерелами біомаси служать міські і промислові відходи, відходи тваринництва, сільського і лісового господарства і водорості.Останнім часом з'явилися проекти створення штучних енергетичних плантацій для вирощування біомаси та наступного перетворення біологічної енергії. Для одержання теплової потужності рівної 100 МВТ буде потрібно близько 50м2 площі енергетичних плантацій. Більш широкий зміст має поняття енергетичних ферм, - виробництво біопалива як основного або побічного продукту сільськогосподарського виробництва, лісівництва, річкового та морського господарства, промислової та побутової діяльності людини.

Стримуючим фактором розвитку біогазових установок є металоємність установок, неповна знезараженність органічних добрив. Важливою умовою реалізації потенціалу біомаси є створення інфраструктури - від заготівлі, збору сировини до доставки кінцевої продукції споживачеві. Біоенергоустановку розглядають у першу чергу як установку для виробництва органічних добрив і попутно - для одержання біопалива, що дозволить одержати теплову та електричну енергію.

Існують різні енергетичні способи переробки біомаси (рис. 4.1):

- термохімічні (пряме спалювання, газифікація, піроліз);

- біохімічні (спиртова ферментація, анаеробна або аеробна переробка,

біофотоліз);

- агрохімічні (екстракція палива).

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...