Главная Обратная связь

Дисциплины:


II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНАГлава 5
АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ ПРАЦI I ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

(введено в дію з 01.04.2015року)

 

Закон визначає порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації (надалі – підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Штрафи накладаються керівниками Держпромгірнагляду та його місцевих органів.

На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

порушення законодавчих та інших нормативних актів (правил, стандартів, норм, положень, інструкцій тощо, які є обов'язковими для виконання) про охорону праці;

не виконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Крім того, підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та випадок професійного захворювання, що сталися з вини цього підприємства.

Право накладання штрафів на підприємства мають голова та заступник голови Держпромгірнагляду, начальники територіальних управлінь і начальники інспекцій цього департаменту.

Розміри штрафів

За порушення ЗіНАзОП посадовими особами органів Держнагляду накладаються такі розміри штрафів на підприємства:

- голова ДСПБ та його заступник – від 50 до 100 неоподаккованих мінімумів доходів громадян;

- начальник територіального управління з нагляду за ОП – 40-60 неоподаккованих мінімумів доходів громадян;

- головний державний інспектор – 30 – 50 неоподаккованих мінімумів доходів громадян;

- державний інспектор – 25 – 35 неоподаккованих мінімумів доходів громадян.

 

Підприємство само (без постанови посадових осіб Держпромгірнагляду) сплачує штраф у разі:

нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника у розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності;

нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати працездатності, та за професійне захворювання працівника у розмірі, визначеному з розрахунку половини середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності;

смерті потерпілого – у розмірі дворічного заробітку потерпілого.

У разі виявлення факту приховання нещасного випадку підприємство сплачує визначений штраф у десятикратному розмірі.

Кошти від сплати штрафів, що накладаються на підприємства за підсумками комплексних перевірок стану безпеки і умов праці, перераховуються до фонду соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань.

Штрафи за порушення ЗіНАзОП також накладаються на посадових осіб і на працівників.Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

Порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафуна посадових осіб від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці - тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 42. Порушення санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм

Порушення санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм - тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...