Главная Обратная связь

Дисциплины:


II. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІРеалізованими вважаються продукція, товари, роботи, послуги, продані на ринку споживачів, а моментом реалізації – момент переходу права власності на товар.

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є одним з показників діяльності господарюючих суб'єктів. За своїм економічним змістом фактична величина реалізації продукції характеризує кінцевий результат діяльності підприємства, виконання обов'язків перед споживачами, ступінь участі у задоволенні потреб ринку тощо.

Відвантаження або відпуск готової продукції, товарів, виконаних робіт, послуг із складу покупцям проводять на підставі первинних документів: наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній документації зазначають номер замовлення та адресу, за якою відправляють продукцію, кількість місць, вид упаковки, масу та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію.

Постачальник на підставі вантажно-транспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших документів виписує розрахункові документи для передачі їх покупцеві або в банк на інкасо.

Розрахунковими документами є: рахунки-фактури, платіжні вимоги, виписані на основі рахунків-фактур, специфікації (за великої номенклатури відвантаженої продукції). У розрахункових документах містяться дані про відвантажену продукцію.

Банк, який обслуговує постачальника, надсилає для оплати його розрахункові документи установі банку, що обслуговує покупця.

Аналітичний облік відвантажених товарів ведеться на складі відокремлено у картках складського обліку в натуральних показниках на основі наказів-накладних відділу збуту.

Узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» (рис. 6).

 

Рис. 6

Бухгалтерський облік доходів від реалізації організовується щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок. Облік доходів від реалізації слід організовувати з урахуванням відповідних субрахунків (рис. 7).

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Рис. 7

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії, накладні, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, прибутковий касовий ордер, виписки банку тощо. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...