Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вчення Гомера про державу і правоПеріодизація етапів розвитку вчень про державу і право

періодизація історії вчень про державу і право. При цьому можуть засто-совуватися різні підходи, критерії. Так, на підставі формаційного підходу до типології держав (опрацьованого К. Марксом) послідовно розглядаються державно-правові ідеї рабовласницького, феодального, буржуазного, соціалістичного ладу. Альтернативою формаційного підходу до періодизації історії вчень про державу і право є методологія цивілізаційного підходу (А. Тойнбі, О. Шпенглер, М. Я. Філософи-досократики звернулись до людського розуму і досвіду, утвердили віру в раціоналізм, тобто в ідею, що світом управляють розумні закони, підвладні пізнанню людиною, у можливість встановити раціональні принципи управління поведінкою людини як члена суспільства.

3.Методи

Методи ІВпДП— логічні прийоми і засоби, які дозволяють виявити зміст теоретичних знань про державно-правові явища,сформульовані у концепціях минулого. Важливими є: діалектичний метод дослідником цього методу є Геґель. Сутністю діалектичного методу є дослідження вчень у динаміці, в їх зміні та розвитку. Сутність герменевтичного методу полягає в дослідженні вчень засобами тлумачення першоджерел (творів мислителів). Загальним науковим методом є логічний він дозволяє здійснювати упорядкування й класифікацію ідей, знаходити в них суперечності й прогалини, загальне й особливе, об’єднувати їх у цілісні вчення про державу і право. Крім загальнонаукових, дослідники застосовують також спеціальні методи, серед яких історико-порівняльний, хронологічний та ін.Порівняльно-правовий.Структурно-функціональний.

Функції та джерела

Функціїісторії вчень визначають її призначення в єдиній системі юридичних наук. Головними функціями історії вчень про державу і право є Методологічна функція має свій прояв у озброєнні юридичних наук важливим методом дослідження права та держави — через ідеї видатних мислителів минулого та сформовані ними цілісні теорії, доктрини, вчення.Пізнавальна функція забезпечує розширення наукових знань про державно-правові вчення, їх пізнання та пояснення на різних історичних етапах розвитку держав.Евристична функція визначає спрямованість історії вчень на відкриття, знаходження, перевірку нових тенденцій, особливостей і закономірностей розвитку державно-правових явищ.Прогнозувальна, або функція наукового передбачення, визначає наукове, обґрунтоване прогнозування розвитку державно-правових інститутів у недалекому майбутньому.Такий прогноз спирається на теоретичну спадщину видатних мислителів минулого, причому передусім на такі їх ідеї, що вже довели свою значущість втіленням у суспільне життя.Прикладна, або функція допомоги практиці, реалізується у практичних результатах досліджень державно-правової думки минулих часів, пошуку методів удосконалення державних інститутів і національної правової системи сучасної України. Ідеологічна функція визначає формування в суспільстві поглядів на державу і право, що ґрунтуються на всесвітньо визнаних загальнолюдських принципах і цінностях, якими є свобода, рівність, справедливість, гуманізм тощо, саме тому ідеологічну функція визначають ще як виховну.Вчення Гомера про державу і право

У поемах Гомера (VIII ст. до н. е.) «Іліаді» і «Одиссеї», Гесіода (VII ст. до н. е.) «Теогонгія», «Труди і дні», на яких виховувалося багато поколінь еллінів, Зевс виступає як верховний заступник загальної справедливості, що суворо карає насильство і тих, хто творить неправий суд. Автор «Іліади» використовує уживані в його час поняття «діке» (справедливість) як основу і принцип права, «теміс» (звичай, право), «тіме» (честь, особистий статус). Сучасники Гесіода чітко розрізняли право за природою (божественно-природне право) і право за людським встановленням — номос. Однією з головних ідей виховання молоді в полісі — є слухняність владі і виконання законів. Громадянин належав не собі, а полісу. Благозаконня (евномія) вважалось умовою гідного полісного життя.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...