Главная Обратная связь

Дисциплины:


III. Profitability ratios - Коефіцієнти рентабельностіКоефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність компанії.

11. Коефіцієнт рентабельності продажів (Return on sales), %

Демонструє частку чистого прибутку в об'ємі продажів підприємства. Розраховується за формулою:

,

де ЧП– чистий прибуток;

ЧОП– чистий обсяг продажів.

12. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Return on shareholders’ equity), %

Дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Зазвичай цей показник порівнюють з можливим альтернативним вкладенням засобів в інші цінні папери. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії. Розраховується за формулою:

.

13. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів (Return on current assets), %

Демонструє можливості підприємства в забезпеченні достатніх обсягів прибутку по відношенню до використовуваних оборотних коштів компанії. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються оборотні кошти. Розраховується за формулою:

.

14. Коефіцієнт рентабельності внеоборотних активів (Return on fixed assets), %

Демонструє здатність підприємства забезпечувати достатніх обсягів прибутку по відношенню до основних засобів компанії. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються основні засоби. Розраховується за формулою:

.

15. Коефіцієнт рентабельності інвестицій (Return on investment), %

Показує, скільки грошових одиниць було потрібно підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності. Розраховується за формулою:

.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...