Главная Обратная связь

Дисциплины:


Одержання основних гідроксидів1.Луги одержують взаємодією лужних та лужноземельнихметалів або їх оксидів з водою:

2Na+2H2O=2NaOH+H2

Ca+2H2O=Ca(OH) 2+H2

Na2O+H2O=2NaOH

BaO+H2O=Ba(OH)2

Зостанніхдвохреакційвиходить,щоосновнігідроксиди–цеводнірозчиниосновнихоксидівабоосновнимгідроксидамвідповідаютьосновніоксиди,причому ступінь окиснення атома елемента-металу не змінюється при переході від оксиду до гідроксиду чи навпаки.

 

2.Розчини лугів одержуються також при взаємодії пероксидів лужних або лужноземельних металів з водою :

2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2

 

3.Нерозчинні у воді основні гідроксиди одержують у реакціях обмінуміж розчинами солей відповідних металів з лугами:

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

 

 

4.2.Кислотні гідроксиди (кислоти)

 

Слово «кислота» походить від слова «кислий».Кислотними гідроксидами називаються водні сполуки кислотних оксидів.

SO3+H2O=H2SO4

P2O5+H2O=H3PO4

CrO3+H2O=H2CrO4

При написанні у формулах кислотних гідроксидів атоми гідрогену ставлять на перше місце.

З погляду атомно-молекулярної теорії (АТМ) кислотні гідроксиди (кислоти) містять атоми Гідрогену,які можуть заміщуватися на атоми металу придотриманні правила стехіометричної валентності і утворювати при цьому солі.

 

Номенклатура кислотних гідроксидів (кислот)

Кислотні гідроксиди називають за систематичною номенклатурою,систематичні назви складаються з двох слів.Перше слово відображає наявність атомів Гідрогену.Кислотні атоми Гідрогену називають гідроген або водень.Якщо необхідно,то застосовують числові префікси: моно-, ди-,три-, пента- і т.д.Друге слово – це назва аніона,яка будується за принципами номенклатури координаційних сполук,якщо аніон складний:

Послідовність назви складових аніона:

а)називається координаційне число (грецькі числові префіксиабо множні префікси;

б)ліганд із закінченням «о»;

в)центральний атом(до кореня латинськоїназви центрального атома додається суфікс «ат»);

г)число Штока або число Еванса-Бассета (називається або пишеться в дужках;іноді замість них використовують числові префікси перед атомом гідрогену).

Якщо кислотний гідроксид (кислота) містить центральний атом елемента у найвищому ступені окиснення,що дорівнюєномеру групи в ПТХЕ, то число Штока і число атомів Оксигену можна не вказувати:

Наприклад,

H2SO4 – сульфатна кислота;

H2SeO4 – селенатна кислота;

HNO3 – нітратна кислота;

H2CrO4 – хроматна кислота;

H3PO4 – фосфатна кислота.

 

Класифікація кислотних гідроксидів

Кислотні гідроксиди можна класифікувати за:

а)основністю;

б)ступенем дисоціації;

в)стійкістю;

г)окисно-відновними властивостями;д)розчинністю у воді.

 

Класифікація кислотних гідроксидів (кислот) за основністю

Основність кислотних визначається числом атомів гідрогену в молекулі кислоти,які можуть заміщуватися на метал або металоподібну групу атомів з утворенням солей.

Кислоти є:

· Одноосновні(наприклад,HNО3,HPO3);

· Двохосновні(наприклад,H2SO4, H2CO3, H2SO3);

· Трьохосновні(наприклад,H3PO4, H3BO3);

· Чотирьохосновні(наприклад, H4P2O7)

· Пятиосновні(наприклад,H5IO6);

· Шестиосновні(наприклад,H6TeO6).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...