Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклади застосування теоретичних положень самоорганізаціїВ практичній діяльності

● Визначення атракторів процесу як точок біфуркації – безповоротної зміни стійкого стану на нестійкий.

Розглянемо застосування теоретичних положень самоорганізації в формі діаграми Ламерея при аналізі процесу змінюваності обсягів замовлень, які отримувала фірма в період 2007-8 років до кризи і протягом 9-ти місяців кризового 2009-го року [1]. Чотири технологічні агрегати підприємства працюють при повному завантаженні у три зміни. Таким чином, максимальна кількість станко-змін, які щодобово здатні відпрацьовувати агрегати, становить 12 станко-змін. Але через коливання обсягів замовлень щодобове завантаження агрегатів значно змінювалося по місяцях розглянутого періоду, поки, нарешті, фірма практично не перестала працювати через відсутність замовлень, що відображають дані табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Дані щодобового завантаження агрегатів (у станко-змінах)

2007 рік 2008 рік 2009 рік
Місяць Станко-змін Місяць Станкозмін Місяць Станкозмін
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень В середньому 7,4   Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень В середньому 7,5 10,5 5,5 7,2 Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад В середньому 0,5 0,5 1,9  

 

Відобразимо дані табл. 6.2 графіком на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Діаграма коливань завантаження агрегатів фірми

 

Наведена на рис. 6.5 діаграма демонструє, що зниження завантаження агрегатів стало неповоротним лише навесні 2009 року, але перехід зі стійкої фази до нестійкої стався, мабуть, раніше. Хоч середня місячна завантаженість за 2008-й рік (7,2 станко-зміни) практично не відрізнялася від другої половини попереднього 2007-го року (7,4 станко-зміни), починаючи з вересня 2008-го року цей показник вже не перевищував 6 станко-змін.

Скористаємося методом точкового відображення динаміки завантаження агрегатів, яка представлена графіком на рис. 6.5. Для побудови точкового відображення процесу представимо вихідні дані з табл. 6.2 у вигляді табл. 6.3, яка містить необхідні допоміжні дані для побудови точкового відображення досліджуваного процесу.

Таблиця 6.3

Дані для здійснення точкового відображення процесу зміни

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...