Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ресурсні елементні кошторисні нормиСистема ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН), на підставі яких і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва. Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначається не за нормами, а розрахунково.

Кожний Збірник ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) містить технічну частину і таблиці норм з показниками ресурсів. Технічні частини до Збірників містять вказівки щодо порядку застосування норм, правила обчислення обсягів робіт і коефіцієнти до норм, що розширюють умови застосування норм.

Опис робіт, передбачених нормами, містить короткий перелік складу основних процесів виконання робіт. У короткому переліку складу робіт дрібні, допоміжні та супутні операції, як правило, не зазначено, але нормами враховано.

Групи норм збірників об'єднано в нижчеподаній таблиці. Опис складу робіт та одиниці виміру наведено для групи в цілому. Норму зашифровано трьома числами через тире, наприклад, 16-4-3, де: перше число – номер Збірника РЕКН; друге число – номер групи; третє число – номер норми.

РЕКН складається з таких елементів: найменування; складу робіт; вимірника; середнього розряду робіт, визначеного для ланки робітників; витрат праці робітників-будівельників (монтажників), люд.-год.; витрат праці машиністів, люд.-год.; переліку будівельних машин і механізмів (далі машини), механізо­ваного інструмента і часу їх роботи, маш.-год.; витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, у фізичних одиницях виміру (т, кг, л, м3, м2 тощо), необхідних для виконання певного виду робіт.

Ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в такій формі:

Група (номер) Найменування норми

Склад робіт:

Вимірник:

Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шифр норми
Витрати праці робітників-будівельників    
Середній розряд    
Витрати праці машиністів    
  Машини та механізми    
  Матеріали    

 

 

РЕКН в збірниках представлені : закриті і відкриті , що обумовлює склад відповідних розцінок ( одиниць вартості) в локальних кошторисах.

В відкритих РЕКН в розділі «Матеріали» на окремі матеріальні ресурси нормативні витрати не встановлені і введено напис «За проектом», «Розрахунково» (наприклад для усіх видів конструкцій), що вимагає розцінку в поточних цінах визначити як відкриту – без вартості цих ресурсів, а вартість придбання таких ресурсів в локальному кошторисі показати окремо.Кошторисні норми призначені для: визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва; прямих витрат у вартості будівництва; розрахунків за обсяги виконаних робіт; розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні нормативи можуть також використовуватися при розробленні поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації (ПОБ, ПВР тощо), встановленні норм списання матеріалів.

Локальні кошториси (форма №4) включають розрахунок прямих витрат (ПВ) та загальновиробничих витрат (ЗВ), які разом дають підсумок.

 

Прямі витрати

Прямі витрати розраховуються, виходячи з РЕКН та поточних цін, і включають: основну та додаткову зарплату робітників (З); вартість експлуатації будівельних машин і механізмів (ВЕМ); вартість матеріалів і конструкцій (МК):

ПВ=З+ВЕМ+МК.

 

Прямі витрати розраховуються шляхом множення нормативної витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів, визначеної на підставі обсягів робіт за робочими кресленнями і ресурсними елемент­ними кошторисними нормами, на відповідні поточні ціни на ці ресурси.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...