Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заробітна плата в прямих витратахКошторисна заробітна плата (З) складається з основної і додаткової заробітної плати:

– основна заробітна плата – заробітна плата, яка нараховується за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, службові обов'язки) за тарифними ставками (окладами), за відрядними розцінками робітників і поса­довими окладами керівників, фахівців, технічних службовців;

– додаткова зарплата – заробітна плата, яка нараховується за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій; оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу; матеріальну допомогу; інші витрати на оплату праці.

Заробітна плата в розрахунку одиничної вартості обчислюється шляхом множення витрат праці робітників, які наведені в кошторисній нормі і виражені в людино-годинах, на вартість людино-години, виражену в гривнях, для відповідного середнього нормативного розряду склад­ності робіт, який наведено у нормі.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість людино-години приймається відповідно до усередненої вартості людино-години по розрядах робіт у будівництві, рекомендованої і на відповідний період Мінрегіонбудом України (ці дані публікуються в збірниках «Ціноутворення у будівництві»).

Мінрегіонбуд України майже щорічно змінює кошторисний норматив – середньомісячну заробітну плату (станом на 2012 рік – 3400 грн.), що відповідає середньому разряду складності робіт в будівництві в цілому – 3,8. Одночасно змінюється середньомісячна норма тривалості робочого часу на відповідний календарний рік, що обумовлює необхідність коригування усередненої вартісті людино-години із застосуванням міжрозрядних коефіцієнтів (табл.2.1).

Таблиця 2.1 – Міжрозрядні коефіцієнти по розрядах робіт у будівництві

Розряд робіт, що виконуються Коефіцієнт Розряд робіт, що виконуються Коефіцієнт Розряд робіт, що виконуються Коефіцієнт
1,0 1,0 3,4 1,247 5,8 1,746
1,1 1,008 3,5 1,263 5,9 1,772
1,2 1,016 3,6 1,278 6,0 1,797
1,3 1,024 3,7 1,293 6,1 1,825
1,4 1,032 3,8 1,308 6,2 1,853
1,5 1,040 3,9 1,324 6,3 1,880
1,6 1,048 4,0 1,339 6,4 1,908
1,7 1,056 4,1 1,359 6,5 1,936
1,8 1,064 4,2 1,380 6,6 1,964
1,9 1,072 4,3 1,400 6,7 1,992
2,0 1,080 4,4 1,420 6,8 2,019
2,1 1,091 4,5 1,441 6,9 2,047
2,2 1,101 4,6 1,461 7,0 2,075
2,3 1,112 4,7 1,481 7,1 2,107
2,4 1,122 4,8 1,501 7,2 2,139
2,5 1,133 4,9 1,522 7,3 2,171
2,6 1,144 5,0 1,542 7,4 2,203
2,7 1,154 5,1 1,568 7,5 2,235
2,8 1,165 . 5,2 1,593 7,6 2,266
2,9 1,175 5,3 1,619 7,7 2,298
3,0 1,186 5,4 1,644 7,8 2,330
3,1 1,201 5,5 1,670 7,9 2,362
3,2 1,217 5,6 1,695 8,0 2,394
3,3 1,232 5,7 1,721    

 Так, наприклад, установлена на 2012 рік( високосний) норма тривалості робочого часу при 40 - годинному робочому тижні становить 2001 годину .

Середньомісячна тривалість робочого часу становить: 2001 год. : 12 міс. = 166,75 год.

Вартість людино-години відповідного середнього нормативного роз­ряду складності робіт у будівництві – 3,8, якому відповідає міжрозрядний коефіцієнт 1,308, при рівні середньомісячної зарплати 3400 грн і середній нормативній тривалості робочого часу на 2012рік – 166,75 год складе:

3400 грн : 166,75 год. = 20,39 грн.

Відповідно, для розряду складності робіт 1,0 ця величина складе:

20,39 : 1,308 = 15,59 грн.

Для визначення вартості іншого розряду ця величина множеться на відповідний міжрозрядний коефіцієнт, наприклад:

- для розряду робіт 3,2: 15,59 грн х 1,217 = 18,97 грн.

- для розряду робіт 4,2: 15,59 грн х 1,38= 21,51 грн.

Таблиця усередненої вартості людино- години за разрядами робіт у будівництві при зміні кошторисного норматива середньомісячної зарплати щорічно публікуються в збірниках «Ціноутворення у будівництві».(табл.2.2)

 

Таблиця 2.2 – Усереднена вартість людино - години по розрядах робіт у будівництві на 2012 рік

Розряд робіт, що виконуються   Вартість люд. – год., грн. Розряд робіт, що виконуються   Вартість люд. – год., грн. Розряд робіт, що виконуються   Вартість люд. - год., грн.
1,0 15,59 3,4 19,44 5,8 27,23
1,1 15,71 3,5 19,69 5,9 27,63
1,2 15,84 3,6 19,92 6,0 28,02
1,3 15,96 3,7 20,16 6,1 28,45
1,4 16,09 3,8 20,39 6,2 28,85
1,5 16,21 3,9 20,64 6,3 29,31
1,6 16,34 4,0 20,88 6,4 29,74
1,7 16,46 4,1 21,19 6,5 30,18
1,8 16,59 4,2 21,51 6,6 30,62
1,9 16,71 4,3 21,83 6,7 31,06
2,0 16,84 4,4 22,14 6,8 31,48
2,1 17,01 4,5 22,47 6,9 31,91
2,2 17,16 4,6 22,78 7,0 32,35
2,3 17,34 4,7 23,09 7,1 32,85
2,4 17,49 4,8 23,54 7,2 33,35
2,5 17,66 4,9 23,73 7,3 33,85
2,6 17,83 5,0 24,04 7,4 34,34
2,7 17,99 5,1 24,45 7,5 34,84
2,8 18,16 5,2 24,83 7,6 35,33
2,9 18,32 5,3 25,25 7,7 35,83
3,0 18,49 5,4 25,63 7,8 36,32
3,1 18,72 5,5 26,04 7,9 36,82
3,2 18,97 5,6 26,43 8,0 37,32
3,3 19,21 5,7 26,84    

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...