Главная Обратная связь

Дисциплины:


Будівельні машини і механізмиВартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, у прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних і монтажних робіт, і вартості їх експлуатації за 1 машино - годину роботи в поточних цінах.

Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів на вимірник за видами робіт приймається на підставі відповідних ресурсних елементних кошторисних норм.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених у ресурсних кошторис­них нормах експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).

У вартості машино-години враховуються:

Прямі витрати:

- амортизаційні відрахування;

- заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслугову­ванні машин;

- кошти на заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- витрати на енергоносії;

- витрати на мастильні матеріали;

- витрати на гідравлічну рідину;

- витрати на ремонт і технічне обслуговування;

- витрати на перебазування;

- інші прямі витрати, пов'язані з утриманням бази (дільниці) механі­зації.

Непрямі витрати:

- плата за обов'язкове страхування цивільної відповідальності влас­ників транспортних засобів;

- плата за проведення періодичних оглядів вантажопідіймальних механізмів в органах Держнаглядохоронпраці;

- податок на землю, що її займає база (дільниця) механізації.

Примітка. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та збір за забруднення довкілля з 01.01.2011 окремо не враховуються.

 

При складанні інвестореької кошторисної документації по будовах, будівництво яких здійснюється із залучення бюджетних коштів і коштів підприємств державної форми власності, як правило, вартість машино - години приймається у межах, рекомендованих Мінрегіонбудом України, публікуються в збірниках «Ціноутворення у будівництві».

Заробітна плата робітників-будівельників (монтажників), вартість експлуатації машин і механізмів, вартість матеріалів, виробів і конст­рукцій визначається в розрахунку одиничної вартості (розцінки) ресурсних еле­ментних кошторисних норм (нормативні витрати трудових і матеріально - технічних ресурсів множаться на їх поточні ціни). Приклад розрахунку одиничної вартості (розцінки) [3] наведено в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Норма Е8-15-1 Мурування зовнішніх стін товщиною 380мм із цегли з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4м

Вимірник: 1 куб.м мурування

 

Складено у поточних цінах станом на 01.06.2011

№ з/п Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Кількість Вартість, грн
Одиниці виміру всього
    Зарплата робітників        
Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 10,13 13,99 141,42
  Середній розряд робіт -3,9        
    Разом       141,42
    Будівельні машини та механізми        
200-0002 Автомобілі бортові, вантажопідіймальність до 5т* Середній розряд робіт – 3,0 маш.-год. 0,43 - -
202-0128 Крани баштові, вантажопідіймальність до 5т* Середній розряд робіт – 4,5   0,46 59,83 27,52
    у тому числі: зарплата, грн.. маш.-год 0,46 20,72 9,53
    Разом       27,52
    Будівельні матеріали, вироби та конструкції        
142-10-2 Вода куб.м 0,035 5,18 0,18
1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250*120*65, марка М100 1000шт 0,21 881,72 185,16
1422-10984 Цегла керамічна одинарна повнотіла, з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250*120*65, марка М100 1000шт 0,175 1166,47 204,13
1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марки М50 куб.м 0,23 296,90 68,29
    Разом       457,76
    Всього       627,00

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...