Главная Обратная связь

Дисциплины:


До сучасних макроекономічних шкіл, які розглядають проблемиміжнародної економіки, належать:

а) теорія порівняльних переваг, теорія абсолютних переваг, теорема

Хекшера — Оліна;

б) неокласична, неокейнсіанська, раціональних очікувань;

10. Неокласична макроекономічна школа допускає, що:

а) ціни приводить попит i пропозицію до рівноваги, конкуренція i ринок

досконалі, державне втручання небажане;

11. Неокейнсіанська макроекономічна школа твердить, що:

а) основною турботою уряду має бути підтримання обсягу грошової

маси на достатньому piвнi, тоді ціни приводитимуть попит i пропозицію до

рівноваги;

б) основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань

навколо точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво

реагувати на зміни попиту i пропозиції, викликає необхідність державного

регулювання економіки; в) поведінка суб’єктів господарювання цілком залежить від

макроекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови

контролю над грошовою масою.

12. Школа раціональних очікувань у макроекономіці твердить, що:

1. зміна макроекономічних показників пояснюється очікуваннями суб'єктів господарювання щодо коливання рівнів попиту і пропозиції на світових ринках;

2. очікування уряду щодо макроекономічних коливань приводять до зміни конкурентного середовища окремих суб'єктів господарювання;

3. пояснити поведінку суб'єктів господарювання можна тим, як вони оцінюють майбутню поведінку інших суб'єктів і розвиток макроекономічних показників.

13. Збільшення сукупного попиту приводить:

a) до збільшення ціни та обсягів виробництва;

14. Зменшення сукупного попиту приводить:

зменшення ціни та падіння обсягів виробництва;

 

15. Збільшення сукупної пропозиції приводить:

зменшення

16. Зменшення сукупної пропозиції приводить:

збільшення

17. Одночасне зростання сукупного попиту та сукупної пропозиції приводить:

a) до зростання обсягів виробництва за незмінної ціни;

b) зростання обсягів виробництва та зменшення ціни;

c) зростання обсягів виробництва та збільшення ціни.

18. Одночасне зменшення сукупного попиту та сукупної про позиції приводить:

 

19. Збільшення сукупної пропозиції на фоні падіння сукупного попиту приводить:

a) до збільшення ціни за фіксованого обсягу виробництва;

b) зменшення ціни за фіксованого обсягу виробництва;

c) зменшення ціни при збільшенні обсягу виробництва.

 

20. Зменшення сукупної пропозиції на фоні збільшення сукупного попиту приводить:

a) до збільшення ціни за фіксованого обсягу виробництва;

b) зменшення ціни за фіксованого обсягу виробництва;

c) збільшення ціни при зменшенні обсягу виробництва.21. До факторів виробництва належать:

a) праця, технологія, земля, капітал;

 

22. Міжнародний поділ факторів виробництва — це:

історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших країнах.

 

23. Міжнародна економіка розглядає такі види ринку:

a) міжнародний, світовий, національний, внутрішній;

 

 

24. Міжнародна торгівля — це:

a) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої торгівлі всього світу;

25. Торгове сальдо — це:

різниця вартісних обсягів експорту та імпорту;

26. Торговий оборот — це:

сума вартісних обсягів експорту та імпорту;

 

27. Міжнародна економіка вивчає:

a) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

28.Міжнародна мікроекономіка вивчає:

вивчає закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

 

29. Міжнародна макроекономіка вивчає:

вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...