Главная Обратная связь

Дисциплины:


Транспорт, комунікації, освіта, інші складові інфраструктури – цеУ країні виробляють 2 товари – Х (працемісткий) та Y (капіталомісткий). Що відбудеться з виробництвом товарів при зростанні кількості капіталу?

виробництво товару Y зросте, виробництво товару X скоротиться

У країні виробляють 2 товари – Х (працемісткий) та Y (капіталомісткий). Що відбудеться з виробництвом товарів при зростанні кількості праці?

виробництво товару X зросте, виробництво товару Y скоротиться

 

Як називається сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці?

Людський капітал

Виробництво 1000 телефонів потребує 10 од. капіталу та 5 год. праці. Виробництво 1000 калькуляторів потребує 4 од. капіталу та 8 год. праці

 

Виробництво 1000 зошитів потребує 20 од. капіталу та 40 год. праці. Виробництво 1000 кулькових ручок потребує 32 од. капіталу та 16 год. праці.

Виробництво 1000 мопедів потребує 30 од. капіталу та 15 год. праці. Виробництво 1000 велосипедів потребує 12 од. капіталу та 24 год. праці.

 

Виробництво 1 т соку потребує 40 од. капіталу та 20 год. праці. Виробництво 1 т джему потребує 16 од. капіталу та 32 год. праці.

 

Теорія міжнародного життєвого циклу товару: стверджує, що деякі види продукції проходять цикл, що складається із 4 етапів: впровадження, зростання, зрілість та занепад. Виробництво цієї продукції переходить з країни у крану залежно від етапу циклу.

 

Відмова від класичних теорій, які пояснювали міжнародну торгівлю, була викликана (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

Автором теорії міжнародного життєвого циклу товару був: Реймонд Вернон

 

Експорт та імпорт товарів, що належать до однієї й тієї самої товарної групи називають внутрішньогалузева торгівля

 

Яка теорія стверджує, що країна досягає успіху в тій чи іншій галузі завдяки взаємодії конкурентних переваг у чотирьох національних детермінантах: факторних умовах, умовах попиту, споріднених та обслуговуючих галузях, стратегії фірм, їх структурі та конкуренції?

Теорія конкурентних переваг

Яка теорія стверджує, що виробництво деяких видів продукції переміщується з країни в країну в залежності від етапу циклу?Теорія життєвого циклу товару

 

Яка теорія стверджує, що розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, які сприймаються ним, як найбільш подібні до ринку його країни?Теорія подібності країнЯк називається показник, який обчислюється як різниця між одиницею і відношенням сум часток (у відсотках) торгового сальдо до сум часток торгового обороту кожного товару або товарної групи?Індекс внутрішньогалузевої торгівлі

Коли міжнародна торгівля досягає рівноваги за відсутності транспортних витрат?

До чого призводить зростання транспортних витрат в міжнародній торгівлі? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)до підвищення внутрішніх цін, зниження обсягів торгівлі та рівня спеціалізації країн

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...