Главная Обратная связь

Дисциплины:


Символ певної організації, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може бути використаний іншими організаціями без офіційного дозволу власника – цеТоварна марка

 

Класифікація валютних систем базується:

Валютне котирування буває:пряме та непряме

Пряме котирування – при якому курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті

Непряме котирування – це вираження одиниці національної валюти в іноземній.

 

До валютних елементів міжнародної валютно-фінансової системи належать:

- національні валюти, валютний курс та паритет, умови взаємної конвертації таобігу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу

Елементи світової валютної системи:

- система валют і валютних цінностей;

- механізм валютних паритетів та курсів;

- умови взаємної конвертованості валют;

- обсяги валютних обмежень;

- форми міжнародних розрахунків;

- режим міжнародних валютних ринків та ринків золота;

- міждержавні валютно-кредитні організації та відповідні системи норм та регламентацій у сфері міжнародних розрахунків.

 

Назвіть форми паралельного обігу валют (вкажіть всі варіанти правильних відповідей):

доларизація, євроризація, валютне заміщення;

Валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом:

Тверда валюта - це валюта, що характеризується стабільним валютним курсом.

Ямайська валютна конференція: Ямайська валютна система (Кінгстонська). Угода (січень 1976 р.) країн-членів МВФ в Кінгстоні (Ямайка) і ратифікована більшістю членів у квітні 1978 р. Прийнято поправки до Статуту МВФ, які нині та визначають порядок світової валютної системи.

міжнародну розрахункову одиницю – СДР, Було знято обов'язковість обмежень щодо офіційних валютних резервів, Узаконювався режим плаваючих валютних курсів замість фіксованих. Право вибору валютного режиму

 

Валюта резервна — це: називають загальновизнану в світі валюту, що використовується для створення в центральних банках інших країн резерву грошових коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків. Вона виконує функцію резервного засобу, слугує засобом визначення валютного паритету, валютного курсу, використовується як засіб проведення валютної інтервенції, валютної системи країн.

Валюта національна — це: - грошова одиниця певної країни, що використовується у внутрішніх розрахунках, зовнішньоекономічних зв'язках та розрахунках з іншими країнами.

Законний платіжний засіб на території країни, що її випускає

Міжнародна валютно-фінансова система — це: закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва.

Перевага системи золотого стандарту полягає в тому, що: вона давала змогу автоматично вирівнювати платіжні баланси

Міжнародна ліквідність — це: сукупність усіх платіжних інструментів

Валюта — це: особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні

Конвертованість з поточних операцій регулює: міністерство фінансів

За системи золотодевізного стандарту: як девізи виступали резервні валюти

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...