Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 1. Правовий режим використання та охорони надр в Україні (1 год)1. Види надрокористування.

2. Особливості загального та спеціального надрокористування.

3. Порядок надання надр в користування.

4. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Співвідношення понять „надра”, „корисні копалини”, „земельна ділянка” та їх правових режимів.

2.Особливості управління в сфері використання та охорони надр.

3.Використання надр континентального шельфу.

4.Правове регулювання охорони надр.

Рекомендована література:

Основні джерела: 151, 200, 201, 305.

Додаткові джерела: 39, 146, 147, 148, 149, 202, 206, 322, 323, 344, 437, 455.

Нормативно-правові акти: 1, 3, 11, 21, 68, 187, 200, 313.

Тема 10. Правовий режим використання та охорони вод в Україні (5 год.)

Лекція 1. Правовий режим використання та охорони вод в Україні (2 год.)

Поняття вод та водних об’єктів. Їх класифікація. Поняття та види водокористування. Суб’єктно-об’єктний склад відносин водокористування. Права та обов’язки водокористувачів. Титули та особливості права спеціального водокористування. Правове регулювання забору води, її використання та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами. Загальне водокористування. Особливості управління в сфері використання та охорони вод. Відповідальність за порушення водного законодавства.

Практичне заняття 1. Правовий режим використання та охорони вод в Україні (1 год).

1. Види водокористування.

2. Особливості управління в сфері використання та охорони вод.

3. Правосуб’єктність водокористувачів.

4. Відповідальність за порушення законодавства про використання вод.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Співвідношення понять „водний об’єкт”, „води”, „земельна ділянка водного фонду” та правових режимів їх використання.

2.Особливості використання підземних вод.

3.Правове регулювання охорони вод.

4.Особливості кваліфікації окремих порушень водного законодавства.

Рекомендована література:

Основні джерела: 117, 126, 151-155, 214.

Додаткові джерела: 93, 111, 126, 191, 192, 193, 214, 220. 223, 283, 303, 327, 359, 382, 416, 423, 468, 469, 485

Нормативно-правові акти: 1, 21, 9, 39, 49, 92, 111, 126, 127, 129. 139, 141, 162, 180, 195, 199, 291, 306.

Тема 11. Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів в Україні (7 год.)

Лекція 1. Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів в Україні (2 год.)

Поняття лісу та лісових ресурсів. Лісова ділянка та земельна лісова ділянка: особливості правового режиму. Право лісокористування та його види. Суб’єкти та об’єкти лісокористування. Права та обов’язки лісокористувачів. Порядок та умови спеціального постійного та тимчасового лісокористування. Загальне лісокористування. Управління в сфері використання та охорони лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства.Практичне заняття 1. Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів (1 год.)

1. Право власності та користування лісами.

2. Порядок надання лісових ресурсів в користування.

3. Особливості правосуб’єктності лісокористувачів.

4. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Поняття „ліс”, „лісова ділянка”, „земельна лісова ділянка” та їх співвідношення.

2.Управління в сфері використання, відтворення та охорони лісів.

3.Види спеціального використання лісових ресурсів.

4.Особливості кваліфікації окремих правопорушень лісового законодавства.

Рекомендована література:

Основні джерела: 90, 127, 128, 264, 267

Додаткові джерела: 133, 225, 266, 417, 418, 495, 496, 497

Нормативно-правові акти: 1, 4, 21, 69, 114, 120, 121, 140, 170, 196, 198, 329.

Тема 12. Правовий режим використання та охорони рослинного світу в Україні (8 год.)

Лекція 1. Правовий режим використання та охорони рослинного світу (2 год.)

Об’єкти рослинного світу: поняття та види. Титули використання об’єктів рослинного світу. Особливості правового статусу суб’єктів користування об’єктами рослинного світу. Права та обов’язки власників та користувачів об’єктів рослинного світу. Особливості використання об’єктів рослинного світу, що підлягають особливій охороні. Правове регулювання відтворення об’єктів рослинного світу. Особливості управління в сфері використання та охорони об’єктів рослинного світу. Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...