Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 16. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (8 год.)Лекція 1. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (3 год.)

Поняття правового режиму рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як об’єктів правового регулювання, охорони та використання. Склад і класифікація рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів за чинним законодавством. Законодавство про охорону та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та курортів. Поняття, види та склад правовідносин у галузі охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Проблеми становлення та розвитку рекреаційного права як підгалузі екологічного права. Перспективи становлення та наукового обґрунтування курортного права, його співвідношення з природоохоронним та екологічним правом.

Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів для задоволення екологічних та інших інтересів громадян. Форми права власності на природні ресурси в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Право користування природними ресурсами рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Порядок створення рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Права громадян у галузі охорони і використання корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

Особливості управління в галузі створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Система органів управління в галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів та їх повноваження. Функції управління в галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Характеристика окремих функцій управління у сфері охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Юридичні критерії зонування рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Нормативи рекреаційної навантаженості.

Правовий режим окремих рекреаційних та лікувально-оздоровчих зон. Особливості правового режиму окремих видів курортів.

Механізм правової охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Особливості правового режиму округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих зон і курортів. Економіко-правове стимулювання охорони і ефективного використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти. Види правопорушень у галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як підстав юридичної відповідальності. Особливості обчислення шкоди, заподіяної порушенням законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти. Порушення законодавства щодо охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як підстави дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності. 

Практичне заняття 1. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (1 год.)

1. Поняття та склад рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

2. Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

3. Структурно-функціональне забезпечення створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

4. Правовий режим окремих рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

5. Правові та економічні засади охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Дослідити історичні передумови та перспективи розвитку законодавства про охорону та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

2. Проаналізувати напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання природних ресурсів у межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

3. Визначити перспективи становлення та розвитку рекреаційного та курортного права у складі екологічного права.

4. Визначити місце і роль законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти у системі законодавства про екологічну мережу.

5. Окреслити проблеми кодифікації рекреаційного та курортного законодавства.

6. Дослідити систему принципів охорони та використання природних ресурсів у межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

7. Розглянути проблеми реалізації громадянами своїх прав на використання природних корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

8. Дослідити особливості реалізації права власності на природні ресурси та права природокористування, які здійснюються в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

9. Провести порівняльно-правовий аналіз правового режиму рекреаційних зон та інших видів рекреаційних ресурсів.

10. Розглянути проблеми правового регулювання зеленого, сільського та екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування.

11. Розкрити особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів у межах спеціальних (вільних) економічних зон та територій.

12. Дослідити особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

13. Розкрити специфіку правового режиму рекреаційних ресурсів зелених зон навколо населених пунктів.

14. Проаналізувати проблеми співвідношення законодавства про курорти, про охорону здоров’я, про санітарно-епідемічне благополуччя, земельного та екологічного законодавства у регулюванні відносин з охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

15. Визначити особливості структурно-функціонального забезпечення у сфері охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

16. Розглянути проблеми систематизації порушень рекреаційного та курортного законодавства у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 64, 65, 66, 212

Додаткові джерела: 306, 414, 391.

Нормативно-правові акти. 1, 12, 16, 18, 21, 250, 289.

 

Тема 17. Правовий режим національної екологічної мережі України (5 год.)

Лекція 1. Правовий режим національної екологічної мережі України (1 год.)

Поняття правового режиму національної екологічної мережі як особливого об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Склад і класифікація природних територій та об’єктів особливої державної охорони як ключових елементів національної екологічної мережі за чинним законодавством. Законодавство про національну екологічну мережу. Поняття, види та склад правовідносин у сфері формування національної екологічної мережі. Проблеми становлення та розвитку законодавства про національну екологічну мережу. Співвідношення законодавства про національну екологічну мережу з природоохоронним та екологічним законодавством.

Правові форми та види використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі. Особливості реалізації права власності на території та об’єкти, які входять до національної екологічної мережі. Правові форми та види використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі. Права громадян у галузі охорони і використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

Особливості управління в галузі формування національної екологічної мережі. Система органів управління в галузі формування національної екологічної мережі та їх повноваження. Функції управління в галузі формування, охорони і використання національної екологічної мережі. Характеристика окремих функцій управління в зазначеній сфері: розробка державних програм у сфері формування національної екологічної мережі, організація створення і оголошення територій та об’єктів, які входять до складу національної екологічної мережі, ведення державних кадастрів, контроль за додержанням правового режиму, моніторинг, організація наукових досліджень та ін.

Юридичні критерії внесення окремих територій та об’єктів до складу національної екологічної мережі. Правовий режим окремих складових національної екологічної мережі: природних та антропогенних ландшафтів, полезахисних (природних) лісових смуг, природних об’єктів, що мають особливу наукову цінність, водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення. Особливості правового режиму відновлюваних територій, що підлягають включенню до національної екологічної мережі.

Правові засоби збереження територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі. Економіко-правове стимулювання охорони і ефективного використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері формування національної екологічної мережі. Види правопорушень у галузі формування національної екологічної мережі підстави юридичної відповідальності.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...