Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 18. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (7 год.)Лекція 1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (2 год.)

Поняття правового режиму використання та охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як об’єктів правового регулювання, використання та охорони. Законодавство про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф, його місце в системі екологічного законодавства. Правовідносини у галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та їх склад. Суверенні права і юрисдикція держави щодо охорони і використання ресурсів виключної (морської) економічної зони.

Правові форми використання, охорони і збереження природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Правові заходи щодо захисту і збереження морського середовища у виключній (морській) економічній зоні та в межах континентального шельфу. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

Особливості управління в галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Реєстрація видів діяльності у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі. Державний нагляд за додержанням правового режиму виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

Правова охорона виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Органи державної охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Зміст правової охорони виключної (морської) економічної зони. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

Правопорушення в галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як підстави юридичної відповідальності. Особливості адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення правового режиму виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Проблеми криміналізації порушень режиму виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

 

Практичне заняття 1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (1 год.)

1. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як складові навколишнього природного середовища та об’єкти правової охорони і використання.

2. Правові форми та види використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

3. Структурно-функціональне забезпечення охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.4. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. З’ясувати особливості складу виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу згідно з чинним законодавством.

2. Провести співвідношення конституційних засад виключності права власності Українського народу на природні ресурси виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу з нормами міжнародного права.

3. Проаналізувати права та обов’язки України та інших держав у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

4. Проаналізувати проблеми делімітації виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу в умовах Чорного та Азовського морів.

5. Провести юридичну класифікацію видів використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу та вказати на її науково-практичне значення.

6. Дослідити правовий режим територіального моря у контексті законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

7. Визначити особливості правового регулювання використання і охорони рибних та інших живих ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

8. Окреслити засади правового регулювання використання надр виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

9. Дослідити види та юридичне опосередкування функцій управління у галузі використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

10. Проаналізувати положення загальнодержавних програм у сфері охорони та використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу, визначити їх юридичне значення.

11. Визначити особливості правового забезпечення проводження з відходами у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

12. Дослідити проблеми юридичної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 51, 106, 151-155, 484.

Додаткові джерела: 391.

Нормативно-правові акти: 1, 11, 28, 39, 232-234, 313.

Частина 2. Право екологічної безпеки (антропоохоронне право)

Тема 19. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки (6 год.)

Лекція 1. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання екологічної безпеки в Україні.

Наукові та законодавчі визначення поняття “екологічна безпека”.

Екологічні нормативи як юридичні критерії екологічної безпеки.

Поняття, методи, принципи та функції права екологічної безпеки України.

Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, його система та структура.

Екологічний ризик як умова формування правовідносин у сфері екологічної безпеки.

Правовідносини у сфері екологічної безпеки: загальна характеристика, поняття та місце в системі правового регулювання.

Види правовідносин у сфері екологічної безпеки, їх класифікація та зміст.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...