Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття № 1. Державне управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні1. Поняття та місце державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у системі державного екологічного управління.

2. Юридична природа та співвідношення державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Система органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Функції органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Теоретичні засади структурно-правової організації управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Органи управління загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Органи управління спеціальної компетенції та їх повноваження в сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Правові засади становлення Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 22, 23, 25, 26, 51, 152-154, 169.

Додаткові джерела: 17, 68, 129, 187, 313.

Нормативно-правові акти: 1, 21, 29-32, 35, 43, 33, 48, 57, 77, 81, 113, 147, 151, 156, 159, 161, 164, 172, 174, 181-183, 186-188, 201, 224, 231-234.

Тема 21. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру (4 год.)

Лекція 1. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру (2 год.)

Поняття зони надзвичайної ситуації та її різновидів. Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації. Порядок оголошення окремих територій зоною екологічної ситуації. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

Поняття захисту населення і територій за надзвичайних екологічнихситуацій техногенного та природного характеру. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні екологічніситуації техногенного і природного характеру. Прогнозування стихійних лих та техногенних аварій і катастроф. Попередження шкідливої дії вод. Система оповіщення про надзвичайні екологічніситуації техногенного та природного характеру.

Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий статус осіб, постраждалих за надзвичайних екологічнихситуацій техногенного та природного характеру.Правові засади функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

 

Практичне заняття 1. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій природного та техногенного характеру

1. Поняття та ознаки правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації.

2. Поняття захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації техногенного і природного характеру.

4. Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні екологічні ситуації техногенного і природного характеру.

5. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Система аварійно-рятувальних служб і їх повноваження в сфері захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Повноваження Державної служби медицини катастроф в сфері захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Повноваження інших органів у сфері захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру (Комісії прогнозу землетрусів та оцінки сейсмічної небезпеки, Державної служби моніторингу довкілля, Системи гідрометеорологічних і геофізичних спостережень, Регіонального екологічного центру “РЕЦ-Київ” тощо).

5. Законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

6. Поняття, юридичні ознаки та види зони надзвичайної екологічної ситуації.

7. Порядок оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

8. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

9. Правовий статус осіб, постраждалих за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 2, 25, 26, 52, 54, 140, 165, 235

Додаткові джерела: 67, 75, 103, 125, 164, 215, 275, 276, 277, 313, 345, 355, 361, 375, 376, 380, 381, 384, 401, 447

Нормативно-правові акти: 1, 21, 29, 35, 48, 51, 57, 58, 81, 87, 98-107, 147, 151, 153-155, 159, 160, 163, 165, 172, 177.

 

Тема 22. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті (3 год.)

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті (1 год.)

Поняття екологічної безпеки в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності: юридична природа та ознаки.

Поняття та джерела екологічного ризику в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності.

Правові засади забезпечення екологічних вимог в процесі планування господарської діяльності.

Правове забезпечення екологічних вимог в процесі проектування промислових об’єктів.

Правове забезпечення екологічних вимог в процесі введення в експлуатацію промислових об’єктів.

Особливості юридичної відповідальності підприємств за шкоду, завдану внаслідок порушення вимог екологічної безпеки.

Правове забезпечення екологічної безпеки при транспортуванні небезпечних вантажів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...