Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді1. Предметом природоохоронного права є:

а) відпочинок у національному парку;

б) внутрішньогосподарський землеустрій у сільськогосподарському угідді;

в) комплексна забудова мікрорайону міста;

г) встановлення охоронних обмежень за договором із власником земельної ділянки.

 

2. Лікувально-оздоровчими зонами є:

а) території, на яких розташовані лікувальні заклади державної форми власності.

б) території, які мають виражені природні лікувальні фактори, сприятливі для лікування і оздоровлення людей;

в) території, що мають природні властивості, сприятливі для відпочинку та оздоровлення;

г) перша та друга зони округу санітарної охорони курортів.

 

3. До складу екологічної мережі не належать:

а) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

б) землі водного фонду;

в) особливо цінні сільськогосподарські угіддя;

г) територіальне море.

 

4. Екологічна безпека становить:

а) об’єкт права екологічної безпеки;

б) предмет права екологічної безпеки;

в) підставу виникнення правовідносин в сфері забезпечення екологічної безпеки;

г) мету державного-правового регулювання.

 

5. Об’єктом антропоохоронних відносин є:

а) екологічна безпека;

б) людина;

в) природні ресурси;

г) правовий режим територій, що зазнали негативних змін внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій.

 

6. До органів державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки спеціальної компетенції не відноситься:

а) Міністерство охорони здоров’я України;

б) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

в) Міністерство внутрішніх справ України;

г) Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильського катастрофи.

 

7. Зона надзвичайної екологічної ситуації це:

а) територія України, на якій виникла техногенна аварія, катастрофа чи природне стихійне лихо;

б) окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація;

в) окрема територія України, на якій відбулися негативні зміни в навколишньому природному середовищу;

г) територія, визначена спеціальним рішенням Кабінету Міністрів, із обмеженим режимом в'їзду-виїзду та перебування.

 

8. Відповідно до Закону України „Про об'єкти підвищеної небезпеки” об’єкт визнається об'єктом підвищеної небезпеки в залежності від критерію :

а) виду діяльності, що здійснюється;

б) кількості працівників, які працюють на об’єкті;

в) кількості порогової маси небезпечних речовин;

г) результатів екологічної експертизи об’єкту.

 

9. В Законі України „Про відходи” небезпечними визначаються:а) відходи, щодо яких прийнято рішення Кабінетом Міністрів України про віднесення до небезпечних;

б) відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

в) відходи промислового виробництва;

г) відходи, що мають такі властивості, які погіршують стан здоров’я людини.

 

10. Міжнародне екологічне право це:

а) система міжнародних договорів з питань охорони навколишнього природного середовища, ратифікованих ВР України;

б) система принципів міжнародного співробітництва та засобів політичного впливу у сфері охорони навколишнього середовища;

в) система міжнародних відносин у сфері використання та відтворення природних результатів, охорони навколишнього природного середовища;

г) система принципів та норм, що врегульовують міжнародні зносини у сфері використання та відтворення природних результатів, охорони навколишнього природного середовища.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...