Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 1. Правововий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів 

Поняття правового режиму рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як об’єктів правового регулювання, охорони та використання. Склад і класифікація рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів за чинним законодавством. Законодавство про охорону та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та курортів. Поняття, види та склад правовідносин у галузі охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Проблеми становлення та розвитку рекреаційного права як підгалузі екологічного права. Перспективи становлення та наукового обгрунтування курортного права, його співвідношення з природоохоронним та екологічним правом.

Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів для задоволення екологічних та інших інтересів громадян. Форми права власності на природні ресурси в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Право користування природними ресурсами рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Порядок створення рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Права громадян у галузі охорони і використання корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

Особливості управління в галузі створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Система органів управління в галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів та їх повноваження. Функції управління в галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Характеристика окремих функцій управління у сфері охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Юридичні критерії зонування рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Нормативи рекреаційної навантаженості.

Правовий режим окремих рекреаційних та лікувально-оздоровчих зон. Особливості правового режиму окремих видів курортів.

Механізм правової охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Особливості правового режиму округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих зон і курортів.Економіко-правове стимулювання охорони і ефективного використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти. Види правопорушень у галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як підстав юридичної відповідальності. Особливості обчислення шкоди, заподіяної порушенням законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти. Порушення законодавства рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти як підстави дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

 

 

Практичне заняття 1. Правововий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...