Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначити коло правовідносин, що склалисяДати характеристику функцій управління в галузі екології.

Визначити правомірність дій членів комісії.

Вирішити справу.

1. Виникли екологічні та адміністративні відносини

2. Відповідно до

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) чи припинення діяльності
підприємств, установ, організацій і об'єктів у
разі порушення ними законодавства про охорону
навколишнього природного середовища

 

4. Діяльність підприємств обмежується або тимчасово
забороняється (зупиняється) у разі перевищення ними лімітів
використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів,
екологічних стандартів, а також вимог екологічної безпеки,
зокрема:в) використання природних ресурсів, викидів і скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
складування, захоронення, зберігання або розміщення виробничих,
побутових та інших відходів без відповідних дозволів;Стаття 19 КОДЕКСУ ПРО НАДРА. Надання надр у користування

Надра надаються у користування підприємствам, установам,
організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального
дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування
надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. П. 3 Порядку. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та
припинення діяльності підприємств у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
приймають у межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада Республіки Крим, місцеві органи державної
виконавчої влади, Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України та його органи на місцях, органи державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, інші спеціально уповноважені
державні органи та органи місцевого самоврядування.

 

3 і 4 Отже, Мінприроди, Держводгоспу, Держлісгоспу вправі приймати такі рішення.

 

ЗАДАЧА 3. У статуті новоствореної фірми “Кортіс“ ЛТД одним із напрямків діяльності є виробництво виробів з пластмаси. Це, як відомо, веде до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Після завершення процедури реєстрації, закупки необхідного обладнання, заключення договорів про співробітництво фірма розпочала свою діяльність по переробці відходів.

Чи всі необхідні згідно законодавства вимоги по здійсненні такої діяльності дотримано керівниками фірми? То, шо вони мали би мати / зробити:ЗУ «Про відходи»: Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:

м) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами і/або на право провадження діяльності,пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення
небезпечних відходів;

о) мати погоджений із уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;

п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари;

р) при плануванні будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво або реконструкцію такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування; с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами. Ну ше є ст..10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», але там «декларативні положення»(с) Т.М.Жиравецький Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані: здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог,передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів; забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік; заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря; забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок; забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин; використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря; своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

Затвердження яких нормативів необхідно для здійснення цього виду діяльності? ЗУ «Про відходи»:

Стаття 7. Нормування у сфері поводження з відходами

У сфері поводження з відходами встановлюються такі нормативи:

- граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;

- питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах;

- інші нормативи, передбачені законодавством. ( ну, наприклад, є такий ПОРЯДОК організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений ПКМУ від 11.03.1999.Ну там йде тупо перелік хімії – яка є загальнопоширена, а яку треба контролювати, шоб її якраз викидали поменше. За кількістю тих викидів слідкують МНС, Держсанепідслужба, їх територіальні органи, Мінприроди, підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.)

Нормативи у сфері поводження з відходами розробляються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за погодженням із уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Куди потрібно звертатися керівництву цієї юрособи для отримання необхідних дозволів? ПОЛОЖЕННЯ про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.2006 N 548:Управління відповідно до покладених на нього завдань: 4.6. Видає в установленому порядку дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, дозволи на викиди забруднюючих

речовин у навколишнє природне середовище, дозволи на розміщення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами, приймає відповідні рішення щодо зупинення їх дії або анулювання. Хто здійснює ліцензування даного виду діяльності?

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України,затверджене указом ПУ від 13.04.2011

4. Мінприроди України відповідно до покладених на нього завдань:

1) у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи:

в) проводить ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

 

ЗАДАЧА 4. Під час перетину державного кордону України на залізничній станції „Хутір Михайливський” працівниками служби екологічного контролю на кордоні (далі – Служба) оглядався вантаж двох вагонів – продукти харчування рослинного і тваринного походження для діабетиків, які направлялись із Самари львівському підприємству „Здорові продукти”.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...