Главная Обратная связь

Дисциплины:


Норма Додатковий продукт (m)додаткового = --------------------------------- * 100.

продукту Необхідний продукт (V)

Обсяг необхідного продукту характеризує добробут населення, а додаткового продукту-можливості країни у розширенні обсягів виробленого суспільного продукту, оборонної і науково-технічної могутності, соціального захисту населення. Додатковий продукт є фундаментом зростання народного добробуту у майбутньому. Тому без додаткового продукту не може існувати жодне суспільство.

Викладач: В.М. Адаменко

Семінарське заняття №1.

Теми 2,3 Фактори виробництва, його продукти та структура.

План

1.Сутність економічних потреб, їх класифікація.

2.Закон зростання потреб.

3.Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Альтернативний вибір. Альтернативна вартість.

4.Зміст виробництва та його основні фактори.

5.Сутність виробництва та його стадії. Суспільний продукт.

6.Виробничий потенціал суспільства. Проблема економічного вибору.

Література:

1.Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища шк.., 1995. – 475 с.: іл., с.3-19, 30-37, 54-61.

2. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Н. Г. та ін. Основи економічної

теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна – К.: Вища шк., 2001, С. – 145-150.

 

Поняття і категорії:

Виробництво, процес виробництва, розподіл, обмін, споживання, матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво, робоча сила, засоби виробництва, суспільний продукт, виробничий потенціал, криза виробничих можливостей, економічна система, продуктивні сили, поділ праці, продуктивність праці, виробнича функція, економічні відносини, виробничі відносини, техніко-організаційні та соціально-економічні відносини, типи економічних систем, спосіб виробництва, технологічний спосіб виробництва, моделі економічних систем.

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів:

1.Яку економічну проблему описує «крива виробничих можливостей»?

2.Що означає поняття «суспільне виробництво»?

3.Які є фази суспільного виробництва?

4.Що означає поняття «матеріальне виробництво»? Які галузі можна віднести до матеріального виробництва?

5.Що означає поняття «нематеріальне виробництво»? Які галузі відносяться до нематеріального виробництва?

6.Дайте визначення поняття «робоча сила».

7.Що включає в себе поняття «засоби виробництва»?

8.Що таке виробнича та соціальна інфраструктури?

9.Що таке праця?

10.Що таке капітал?

11.Що таке «сукупний суспільний продукт»?

12.Що таке «валовий національний продукт»?

13.Що таке «чистий продукт»?

14.Чим відрізняється необхідний і додатковий продукти?

15.Що таке «норма додаткового продукту»? 

Теми рефератів:

1.Місце і роль людини в сучасному виробництві.

2.НТР і зміни в суспільному виробництві.

3.Робоча сила і засоби виробництва в умовах формування ринкової економіки.

4.Система економічних відносин: структура, розвиток.

5.НТР як форма розвитку виробничих сил.

 

 

Викладач: В.М. Адаменко

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая

 

 

Дисципліна: «Економічна теорія»

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ №3

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСВА.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...