Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заняття 1. (4 г.). Система міжнародних фінансів. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризиСемінар – розгорнута бесіда

Мета заняття:розглянути теоретичні підходи до системи міжнародних фінансів, її функції, суб'єкти та середовище. Проаналізувати глобалізацій ні процеси у світовому фінансовому середовищі. Визначити вплив світових фінансових криз на глобальну фінансову нестабільність.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння.

1. Виявляти роль міжнародних фінансів у розвитку міжнародної економіки.

2. Аналізувати функції міжнародних фінансів.

3. Класифікувати основні складові міжнародних фінансів.

4. Розробляти заходи щодо реалізації міжнародної фінансової політики країни.

5. Аналізувати валютну політику країн з експортно-орієнтованою економікою.

6. Досліджувати процеси фінансової глобалізації, виявляти їхні характерні риси.

7. Визначити роль світових фінансових криз у формуванні глобальної нестабільності.

План заняття:

1.Провести усне опитування, з`ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

2.Виконати аналіз взаємозв’язку світового фінансового середовища із світовим економічним середовищем.

3. Розробити заходи щодо реалізації міжнародної фінансової політики країни.

4.Міні-лекція на тему «Валютне регулювання та валютні обмеження в умовах сучасної фінансової нестабільності» або «Валютні війни в сучасних умовах»

5. Провести аналіз валютної політики країн з експортно-орієнтованою економікою.

6. Дослідити процеси фінансової глобалізації, виявити їхні характерні риси.

7. Виявити роль світових фінансових криз у формуванні глобальної нестабільності.

 

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Форми реалізації міжнародної політики (з закладеними в неї перекосами)

3. Законодавство України щодо валютного регулювання та контролю.

4. Статистичні дані, що свідчать про процеси фінансової глобалізації.

5. Опис світових фінансових криз з характерними їх рисами.

Заняття 2.( 4 г.) Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Семінар – розв’язання проблемних завдань

Мета заняття: розглянути теоретичні аспекти заборгованості в системі міжнародних фінансів. Вивчити показники та ступені заборгованості країн на макроекономічному рівні. Розрахунок показників заборгованості.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння:

1. Класифікувати заборгованість за видами, позичальниками, структурою.

2. Розраховувати показники заборгованості країн.

3. Прогнозувати перспективи розвитку країн з урахуванням заборгованості.

4. Визначати причини сучасної кризи заборгованості.

5. Розробляти заходи, щодо управління боргом.6. Аналізувати ефективність боргових стратегій країн.

План заняття

1. Провести тестовий контроль знань за темою попереднього заняття.

2. Провести опитування, з’ясувати рівень розуміння студентами основних термінів, понять та показників з даної теми.

3. На основі статистичних даних міжнародних фінансових організацій проаналізувати сучасну боргову кризу та її особливості.

4. Дискусія про причини сучасної світової кризи заборгованості.

5. Провести аналіз стану та динаміки зовнішнього боргу України та запропонувати заходи щодо управління зовнішнім боргом.

Інформаційне забезпечення:

1. Перелік основних термінів, понять та показників, що стосуються зовнішнього боргу.

2. Статистичні дані стосовно заборгованості країн світу (дані МВФ, Світового банку, Банку міжнародних розрахунків).

3. Останні публікації провідних дослідників, щодо боргу, боргової політики країн світу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...