Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Аналітичний метод –метод, якимй полягає в отриманні математичних залежностей(за допомогою методів кореляційного чи регресійного аналізу)Аналітичний метод –метод, якимй полягає в отриманні математичних залежностей(за допомогою методів кореляційного чи регресійного аналізу).

Екологічна ціна – ціна, яка складається із витрат повного вилучення природних ресурсів і збитків від забруднення середовища.

Збиток економічний – визначається суспільно необхідними витратами, що виникають внаслідок екодеструктивного впливу.

Збиток можливий(очікуваний) – це умовне теоретичне значення збитку, що очікується в перспективі чи в передбачуваному стані забруднення навколишнього середовища.

Збиток відвернений – збиток, що утворюється за рахунок величини ліквідованого збитку.

Методи оцінки збитку – опираються на три підходи: прямого обліку, аналітичного, емпіричного(оціночні методики).

Метод прямого обліку – базується на порівнянні показників забрудненого і умовно чистого(контрольного) районів.

Товар – засіб отримання прибутку і одночасно є джерелом інвестицій. При експорті товару це є зовнішнім джерелом інвестицій.

 

3.2. Завдання для практичних занять з теми „Методи оцінки еколого- економічних збитків ”

Визначення еколого-економічного збитку від діяльності промисловості на мікро- і макрорівнях

 

Завдання. Розрахувати збиток рибному господарству Київського водосховища, якщо внаслідок скиду забруднених вод в водосховище спостерігалась загибель риби на площі 0,5 га. Концентрація загиблої риби складає:

- лящ – 0,1 шт/ м2;

- судак – 0,05 шт/ м2;

- окунь – 2 шт/ м2.

Середня вага однієї дорослої особини риби:

- лящ – 1,2 кг;

- судак – 1,9 кг;

- окунь – 0,25 кг.

Прямий збиток визначається за формулою:

N = ПSM + П1MSK1 + П2MSK2 , (5.1)

100 100

 

N – величина збитків у натуральному вираженні, кг

П – загальна кількість загиблої риби, шт/ м2

П1 – середня кількість загиблих личинок, шт/ м2

П2 - середня кількість загиблоі ікрик, шт/ м2

S – площа негативного впливу пошкодження, м2 (га)

M – середня маса дорослої особини, кг

K1 – коефіцієнт промислового повернення від личинок, %

K2 - коефіцієнт промислового повернення від ікри, %

 

Крвм цього, збитки рибному господарству(N) будуть заподіяні від втрати потомства. Розрахунок ведеться по кількості загиблих самок(Z), їх плодючість(Q), кратністю нересту), коефіцієнт промислового повернення (К), середньою вагою риб (М) по формулі (5.2).

, (5.2)

Задача 1

Використовуючи дані табл. 5.1 розрахувати економічну шкоду від забруднення грунту. Маса викидів у грунт становить: неорганічні відходи – 15 т/рік, органічні відходи – 20 т/рік, побутові звалища – 25 т/рік. Коефіцієнт, що враховує цінність земельних ресурсів дорівнює для:  • зони Полісся і суглинних грунтів – 0,5
  • зона Лісостепу – 0,7
  • зони Степу і чорноземів – 1,0
  • зрошувальних земель – 2,0

Значення показників взяти фактичні для свого регіону.

 

Таблиця 5.1

Питома шкода (U’) від забруднення грунту

Забруднююча речовина Питома шкода, грн./т
1. Неорганічні відходи, у т.ч. підприємств, що виробляють міндобрива
2. Органічні відходи
3. Побутові звалища

Задача 2

Визначити кількість лісових культур, що загинуло по причині забруднення, якщо площа дільниці лісорозведення, що загинула становить 3 га. Густість посадки лісокультур на лісовій ділянці становить 9000 шт/га. Практичне зниження приживання лісох культур становить 15%, а зниження приживання лісових культур при відсутності фактора забруднення – 2%.

Розрахунки виконуються за формулою:

Npi = Si · Nі · Pi (5.3)

де Npi – кількість лісових культур, що загинуло по причині забруднення в t – ому році на і-й дільниці(Npi);

Si – площа і-ої дільниці лісорозведення в t – ому році, га;

Nі – густість посадки лісокультур на і-й дільниці в t – ому році, тис. шт./га;

Pi – питома вага загиблих лісокультур по причині забруднення на і-й дільниці в t – ому році.

Питома вага загиблих лісокультур по причині забруднення на і-й дільниці в t – ому році визначається за формулою:

Рni = ∆Pф - ∆Pн (5.4)

де, ∆Pф – фактичне значення приживання лісових культур у t – ому році, %

∆Pн – зниження приживання лісових культур при відсутності фактора забруднення в t – ому році, %.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...