Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Аудит процесів –перевірка певних виробничих процесів і процедур з погляду заходів для захисту навколишнього середовищаАудит процесів –перевірка певних виробничих процесів і процедур з погляду заходів для захисту навколишнього середовища.

Аудит з особливих приводів – аудит обробки спеціальних відходів, аудит впливу виробничого процесу на здоров’я людей, аудит продукції, аудит якості продуктів, аудит викидів(скидів) підприємства в навколишнє середовище, аудит систем управління охороною навколишнього середовища.

Екологічний облік – це статичний облік, який включає бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, аудиторський висновок.

Екологічний аудит – це систематичний документально оформлений процес перевірки екологічних аспектів діяльності організації, а також об’єктивно одержаних і оцінюваних даних відповідно до нормативно-законодавчих вимог і критеріїв ефективності у сфері охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки.

Контрольний аудит – перевірка виконання законодавчих розпоряджень.

Системний аудит – дослідження організації підприємства і його його процесів стосовно їх структурної і функціональної дієздатності.

 

Завдання для індивідуальної роботи з теми „Екологічний облік та аудит на підприємствах”

1.За допомогою прироохоронних активів охарактеризуйте баланс на підприємстві та обґрунтуйте власний природоохоронний капітал.

2.За допомогою існуючого Плану рахунків бухгалтерського обліку знайти рахунок та субрахунок, якщо підприємство отримало воду з міськводоканалу на суму 0,7 тис. грн. та скинуло у каналізацію стічну не забруднену воду на суму 0,35 тис. грн. Цим самим нанесло збиток рибному господарству на суму 0,5 тис. грн. Риб інспекція підприємству виставила штраф на цю ж суму. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку дані операції.

 

Завдання для самостійної роботи з теми „Екологічний облік та аудит на підприємствах”

1.Вивчити самостійно та законспектувати у робочий зошит матеріали з питання „Екологічне страхування та його особливості”. Літературне джерело: [7, С. 675-681].

2.Дайте відповіді у робочих зошитах на такі питання:

1. Чим обумовлена необхідність становлення та розвитку екологічного обліку на підприємстві?

2. Сутність та складові економічної інформації.

3. Сутність і принципи екологічного обліку.

4. Яким чином традиційна система обліку на підприємстві має враховувати екологічну складову?

5. Назвіть основні шляхи реорганізації та розширення обліку на підприємстві.

6. Проаналізуйте напрями обліку екологічних ефектів у господарській діяльності.

7. Яким чином можна враховувати екологічну складову в основних звітних документах підприємства?

8. Екологічний аудит: сутність і зміст.

9. Визначне цілі та функції екологічного аудиту на підприємстві.10. Назвіть принципи проведення екологічного аудиту.

11. У чому полягає сутність і призначення різних видів екологічного аудиту?

12. Сутність та зміст основних стадій екологічного аудиту.

13. Які чинники обумовлюють ефективність проведення екологічного аудиту?

Домашнє завдання

Варіант 1

Розкрити суть аудиту системи управління охороною навколишнього середовища.

Варіант 2

Охарактеризуйте сутність аудиту одробки спеціальних відходів. Наведіть приклади проведення такого аудиту в Україні та за її межами.

Варіант 3

Орактеризуйте суть проведення аудиту викидів або скидів підприємства у навколишнє середовище. Наведіть приклади проведення такого аудиту в Україні та за її межами.

Варіант 4

Охарактеризуйте проведення аудиту впливу виробничого процесу на здоров’я людей.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...