Главная Обратная связь

Дисциплины:


Літературні джерела: 1,6,7,8,15,21,23,24КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ I

Варіант 1

  1. Поясніть становлення біосфери та її характеристику.
  2. Екологічні фактори середовища.
  3. Поясніть сутність і розрахунки еколого-економічного збитку.
  4. Тестові завдання

Тест 1

Що Ви відносите до головної причини розвитку глобальної еколого-економічної кризи?

а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливим космічних сил;

б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів;

в) вирубування лісів;

г) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над природою.

Тест 2

Яке з наведених визначень еколого-економічного збитку є найголовнішим?

а) витрати підприємства на охорону природи;

б) витрату суспільства, від змін корисності природного середовища у зв’язку з його забрудненням і неохідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров’я людей, ресурсів тощо;

в) збитки від виснаження і втрат працездатності внаслідок погіршення умов праці і проживання;

г) втрати від екологічних катастроф.

Тест 3

Які основні причини розвитку еколого-економічної кризи в Україні?

а) недосконалість законів про охорону природи і кризовий економічний стан держави;

б) низька екологічна та економічна культура населення, хибна державна екологічна політика;

в) надмірна індустріалізація і хімізація сільського господарства;

г) неконтрольовані урбанізаційні процеси.

 

Варіант 2

  1. Охарактеризуйте основні завдання сучасної екології.
  2. Які складові біосфери Ви знаєте? Дайте характеристику кожної кожної частини геосфери Землі.
  3. Охарактеризуйте екологічні проблеми в Україні.
  4. Тестові завдання.

 

Тест 1

Яке з наведених нижче визначень сучасної екології Ви вважаєте правильним?

а) розділ біології, що вивчає живі системи планети у їх взаємодії;

б) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері;

в) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв’язки екосистем;

г) наука про сучасні методи охорони ф відтворення довкілля.

Тест 2

Що, на Вашу думку, є „екологічним коридором”(„зеленим коридором”)

а) лісосмуги;

б) природно-ландшафтні смуги(ділянки, території), які з’єднують „екологічні ядра”(заповідні території) і сприяють збереженню біорозмаїття та підтримання природного каркасу територій;

в) ділянки між екотопами;

г) ландшафти, вкриті деревами і чагарниками.

Тест 3

Які основні причини розвитку еколого-економічної кризи в Україні?

а) недосконалість законів про охорону природи і кризовий економічний стан держави;

б) низька екологічна та економічна культура населення, хибна державна екологічна політика;в) надмірна індустріалізація і хімізація сільського господарства;

г) неконтрольовані урбанізаційні процеси.

Варіант 3

1. Дайте пояснення класифікації природних факторів.

2. Поясніть класифікацію впливу на природу.

3. У чому полягає техногенний вплив на біосферу? Природоохоронне районування та регіональні екологічні проблеми.

4. Тестові завдання

 

Тест 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...