Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові акти1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. - Ст. 340.

4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 21. Ст. 170.

5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 48. - Ст. 252.

6. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 22-23. Ст. 198.

7. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - № 14. - Ст. 97.

8. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 42. - Ст. 2641.

9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19 – 20, 21 – 22. – Ст. 144.

10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

11. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- № 6. - Ст. 223.

12. Закон України Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 30. - Ст. 201.

13. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - Ст. 152.

14. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст. 502.

15. Закон України “Про екологічну мережу України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. - Ст. 502.

16. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 47. - Ст. 405.

17. Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 12. - Ст. 442.

18. Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 50. - Ст. 435.

19. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - № 36. - Ст. 1196.

20. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець” від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №18. - Ст. 139.21. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 27. - Ст. 1112.

22. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

23. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

24. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.

25. Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5 – 6. – Ст. 53.

26. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

27. Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - № 45. - Ст. 1837.

28. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №. 52. – Ст. 683.

29. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

30. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 17. - Ст. 717.

31. Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.

32. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

33. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня. .

34. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

35. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

36. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст.115.

37. Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.

38. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

39. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

40. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст.91.

41. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

42. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.

43. Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

44. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

45. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

46. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст.237.

47. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.

48. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

49. Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – Ст.33.

50. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4. – Ст. 25.

51. Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 11. – Ст.90.

52. Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 12. – Ст.95.

53. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст.176.

54. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.

55. Закон України “Про планування та забудову території” від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

56. Закон України “Про стандартизацію” від 17 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 31. – Ст. 145.

57. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

58. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.

59. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 248.

60. Закон України “Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 5 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст.365.

61. Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 15. – Ст.73.

62. Закон України „Про страхування” в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

63. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

64. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 18. – Ст.87.

65. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

66. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 32. – Ст.169.

67. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 11. - Ст. 692.

68. Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 10. - Ст. 364.

69. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.

70. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст.96.

71. Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

72. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

73. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

74. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст.349

75. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

76. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

77. Закон України “Про заборону репродуктивного клонування людини” від 14 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 1. - Ст. 3.

78. Закон України “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.

79. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.

80. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1946.

81. Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції Закону України вiд 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 7. – Ст. 84.

82. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

83. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 35. - Ст. 2317.

84. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” в редакції Закону України вiд 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005. – № 50.– Ст. 533.

85. Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 50.– Ст. 3246.

86. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р.// Офіційний вісник України. – 2007. – № 44.– Ст. 1771.

87. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 46. - Ст. 637.

88. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

89. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Указу Президента України "Про заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області” від 10 листопада 1998 року № 242-XIV // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – стор. 5.

90. Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов'язаної з надрокористуванням в Україні: постанова Верховної Ради України від 20 листопада 2003 року № 1310-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 11. - Ст.148.

91. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України”: Указ Президента України від 4 лютого 2003 року № 75/2003.

92. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 року № 493/92 // Збірник указів Президента України. – 1992. - № 4.

93. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.” від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

94. Указ Президента України “Про заходи, щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 9 лютого 2001 року № 80/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 270.

95. Указ Президента України “Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики” від 18 березня 2003 № 225/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 12. – Ст. 529.

96. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 року № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.

97. Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1993 р. № 399 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, № 9659/1999.

98. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. № 484 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 9. – Ст. 235.

99. Перелік видів діяльності і об’єкти, що складають підвищену екологічну небезпеку: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №554 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - №10. – Ст.252.

100. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну службу заповідної справи” від 9 серпня 2001 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2001. - N 33. - Ст. 1540.

101. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 10 вересня 2008 р. № 843 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 72. - Ст. 2427.

102. Постанова Кабінету Міністрів України “Про плату за використання лісових ресурсів” від 21.06.2006 р. № 174 // Офіційний вісник України, 2006. - № 8. - Ст. 433.

103. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 10. - Ст. 393.

104. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 3 вересня 2008 р. № 790 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 68. - Ст. 2279.

105. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту” від 17 квітня 2008 р. № 365 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 31. - Ст. 976.

106. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 8 жовтня 2008 р. № 895 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 78. - Ст. 2609.

107. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин” від 30 жовтня 2008 р. № 947 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 84. - Ст. 2820.

108. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю” від 20 січня 1997 р. № 44 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 54.

109. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу” від 23 липня 2008 р. № 665 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 56. - Ст. 1868.

110. Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України” від 19 квітня 1993 р. № 287 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - № 10. - Ст. 195.

111. Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 14. - Ст. 579.

112. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 16. - Ст. 600.

113. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу” від 19 січня 1998 р. № 32 // Офіційний вісник України. - 1998, N 3. – ст. 96.

114. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)” від 27 грудня 2008 р. № 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 100. - Ст. 3330.

115. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 14 січня 2009 р. № 16 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 4. - Ст. 100.

116. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” выд 27 грудня 2008 р. № 1164 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. - Ст. 99.

117. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 571.

118. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню” від 29 листопада 2001 р. № 1598 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 49. - Ст. 2187.

119. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. № 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 51. - Ст. 2274.

120. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 300 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – Ст. 572.

121. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи” від 29 березня 2002 р. № 432 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. - Ст. 742.

122. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 575.

123. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” від 10 серпня 1992 р. № 459 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. - № 9. - Ст. 217.

124. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” від 13 березня 2002 р. № 321 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 590.

125. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України від 27 червня 2007 р. № 883 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 48. - Ст. 1982.

126. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству” від 27 червня 2007 р. № 882 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 48. - Ст. 1981.

127. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України” від 24 січня 2007 р. № 42 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 6. - Ст. 219.

128. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 1 березня 1999 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 9. - Ст. 347.

129. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу” від 28 червня 1997 року № 637 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 27. – Ст. 65.

130. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах”, від 28 червня 1997 року № 699.

131. Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах” від 28 червня 1997 року № 699 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 28. – Ст. 68.

132. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну комісію за питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8. – Ст. 134.

133. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 року № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 91.

134. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів” від 10 липня 1998 року № 1057 // Офіційний вісник України. – 1998. – 28. – Ст. 77.

135. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” від 18 липня 1998 року № 1122 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Ст. 57.

136. Постанова Кабінету Міністрів України від “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” 3 серпня 1998 року № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 41.

137. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” від 3 серпня 1998 року № 1216 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 90.

138. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” від 22 червня 1999 року № 1109 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.

139. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 року № 2034 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 66.

140. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення” від 5 вересня 2000 року № 1386 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 36. – Ст. 1540.

141. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 26 жовтня 2001 року № 1432 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1980.

142. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки” від 26 жовтня 2001 року № 1446 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 225.

143. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня” від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2100.

144. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію” від 17 листопада 2001 року № 1520 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2084.

145. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету” від 29 березня 2002 року № 415 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 734.

146. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки” від 11 липня 2002 року № 956 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1357.

147. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України” від 19 серпня 2002 року № 1218 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1613.

148. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів” від 29 серпня 2002 р. № 1288 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1694.

149. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель” від 25 грудня 2002 року № 1958 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2378.

150. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24 березня 2004 року № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.

151. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України” від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2949.

152. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” від 2 листопада 2006 року № 1539 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2997.

153. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України” від 2 листопада 2006 року № 1542 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3000.

154. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів” від 19 березня 2008 р. № 224 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. -Ст. 698.

155. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” від 23 листопада 2006 року № 1640 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47 – Ст. 3133.

156. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України” від 27 грудня 2006 року № 1830 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3516.

157. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі” від 16 жовтня 2008 р. № 922 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 80. - Ст. 2693.

158. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)” від 20 серпня 2008 р. № 734 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 63. - Ст. 2144.

159. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі” від 2 квітня 2009 р. № 308 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 24. - Ст. 810.

160. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням” від 18 лютого 2009 р. № 114 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 12. - Ст. 373.

161. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” від 31 жовтня 2007 року № 1269 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 84. – Ст. 3106.

162. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” від 12 грудня 1994 р. № 827 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 2.- Ст. 42.

163. Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища: постанова Кабінету Міністрів від 7 травня 1998 р. № 634 / Офіційний Вісник України. – 1998. - №19. – 28.05. 1998.

164. Про затвердження Правил охорони вод від забруднення зворотними водами: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465 // Офіційний Вісник України. – 1999. - № 13. – 16.04. 1999.

165. Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 765 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 19 від 26. 05. 2000.

166. Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287

167. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2002. - №23. – Ст. 1106.

168. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175, в редакції від 04.06.2003 р № 862

169. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів: постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Офіційний вісник України. – 2002. - №34. – Ст. 1614.

170. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 // Офіційний вісник України. – 2002. - №47. – Ст. 2163.

171. Методика обчислення розміру збитків від забруднення нафтою: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 631 // Офіційний Вісник України. – 2003. - № 18-19. – Ст. 844.

172. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 23. – Ст. 1106.

173. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” від 16 серпня 1999 р. № 1494 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 33. - Ст. 1734.

174. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України” від 13 березня 2002 р. № 301 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 573.

175. Постанова Кабінету Міністрів України “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 р. ; 761 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 39. - Ст. 1550.

176. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування” від 18 травня 1999 р. N 836 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 20. - Ст. 889.

177. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин” від 12 вересня 1997 р. № 1014 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 38. - С. 8.

178. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України” 1 листопада 2006 р. № 1541 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 45. - Ст. 2999.

179. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 19 березня 2008 року № 212 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 686.

180. Про визначення розміру збитків, завданих внаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель: постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1098 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 98. – Ст. 3236.

181. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 55. - Ст.2221.

182. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року” від 17 жовтня 2007 р. N 880-р // Офіційний вісник України. – 2007. - № 79. - Ст. 2961.

183. Наказ Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок проведення інспекторських перевірок по дотриманню природокористувачами вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища,” від 28 березня 1994 року № 7 // Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. / Упорядники: А. М. Коренчук та В. Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – С. 3 – 16.

184. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року № 115 “Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення” // Офіційний вісник України. – 1999. - № 37. - Ст. 1878.

185. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19 червня 1996 року № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Т. 5. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 6 – 94.

186. Наказ Державного комітету по земельних ресурсах “Про затвердження положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів” від 26 серпня 1997 року № 85 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 45. – Ст. 104.

187. Наказ Державного комітету рибного господарства “Щодо організації передачі повідомлень про надзвичайні події” від 27 лютого 1998 № 29 // Офіційний вісник України. – 1998 – № 16 – Ст. 108.

188. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих у наслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)” від 18 липня 2007 року № 332/262 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 58. - Ст. 2319.

189. Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18 травня 1995 р. № 36 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, № 13891/2000.

190. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18 травня 1995 р. № 37, в ред. від 20 липня 2009 р. № 389 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 63.

191. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 р. № 639 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 5. – Ст. 151.

192. Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод: затверджене наказом Мінприроди України від 26 жовтня 1995 р. № 116 / Екологія і закон: Екологічне законодавство України / У 2-х кн. – К., 1998. – Кн. 1. – С. 504.

193. Про затвердження такс нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд: наказ Міністерства лісового господарства України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 12 березня 1996 р. № 24/32 Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, № 14401/2000.

194. Положення про порядок оформлення та подання на розгляд в органи прокуратури підрозділами Держекоінспекції Мінприроди України матеріалів про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища: затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 4 квітня 1997 р. // Поточний архів Мінприроди України за 1997 рік.

195. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27 жовтня 1997 р. №171, в редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 4 квітня 2007 № 149 // Офіційний Вісник України. – 2007. - № 31. – Ст. 1265.

196. Порядок справляння компенсації за добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України: затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 14 червня 1999 р. № 129 // Офіційний Вісник України. – 1999. - № 26. – 16. 07. 1999.

197. Про Порядок визначення відповідності діяльності об’єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки: наказ Фонду Державного майна України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19 серпня 1999 р. № 1598/194 // Офіційний Вісник України. – 1999. - № 38. – 08. 10. 1999.

198. Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів: наказ Міністерства екології і природних ресурсів України від 15 травня 2001 р. № 181 // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 24. – Ст. 1083.

199. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації: затверджена наказом Державного комітету України по водному господарству від 29 грудня 2001 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 4. – Ст. 151.

200. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті: затверджена наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, Міністерства екології і природних ресурсів від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122

201. Інструкція про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, що виставляється на земельні торги: наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 10 липня 2002 р. №114 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 32. – Ст. 1523.

202. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень Правил рибальства та охорони водних живих ресурсів: затверджена наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12 липня 2004 р. №248/273 // Офіційний Вісник України. – 2004. - № 46. – Ст. 3075.

203. Про Порядок визначення відповідності діяльності об’єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки: наказ Фонду Державного майна України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19 серпня 1999 р. № 1598/194 // Офіційний Вісник України. – 1999. - № 38. – 08.10.1999.

204. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 10 грудня 2008 р. № 639 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 5. – Ст. 151.

205. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким затверджено Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, від 14 березня 2006 р. N 120 // Офіційний вісник України. – 2006. - N 14. - Ст. 1034.

206. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ “Про затвердження Положення про порядок внесення юридичними та фізичними особами плати за проведення експертними підрозділами органів внутрішніх справ України досліджень та інших робіт (послуг) із застосуванням науково-технічних засобів і криміналістичних методів та використання цих коштів” від 6 липня 1998 № 694/499 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 20. – Ст. 441.

207. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 21 грудня 1998 № 387 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 239.

208. Наказ Міністерства праці і соціальної політики “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” від 17 червня 1999 № 112 // Офіційний вісник України. – 1999 – № 27 – Ст. 295.

209. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України по матеріальних резервах “Про затвердження інструкції та облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 13 серпня 1999 року № 217/194/102/174 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 36. – Ст. 117.

210. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про регламентацію трансплантаційної служби України” від 24 травня 2004 року N 261 // Правова база ЛІГА:ЗАКОН.

211. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету зв’язку та інформатизації “Про затвердження інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України” від 16 серпня 2000 року № 210/119 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 235.

212. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження положення про паспортизацію потенційно небезпечних відходів” від 18 грудня 2000 № 338 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 345.

213. Наказ Державного комітету регуляторної політики та підприємництва та Міністерства екології та природних ресурсів “Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами” від 12 лютого 2001 року № 27/44 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.

214. Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України “Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин” від 18 жовтня 2001 № 315/376/412 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 46 – Ст. 2053.

215. Наказ Державного комітету будівництва і архітектури житлової політики України “Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України” від 24 грудня 2001 року № 226 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 10. – Ст. 489.

216. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики” від 13 лютого 2006 року № 66 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 11. - Ст. 768.

217. Наказ МНС “Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій” від 22 квітня 2003 року № 119 // Офіційний вісник України. – 2003. – 31. – Ст. 1635.

218. Наказ Держспоживстандарту “Про затвердження Положення про Головне управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, головні обласні, обласні, Севастопольське міське управління у справах захисту прав споживачів та Департамент у справах захисту прав споживачів у місті Києві” від 9 жовтня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 45. – Ст. 2375.

219. Наказ Державного комітету по земельних ресурсах “Про затвердження порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель” від 12 грудня 2003 року № 312 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – книга 2. – Ст. 2891.

220. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля” від 18 грудня 2003 року № 168 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 357.

221. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації” від 18 грудня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 358.

222. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства промислової політики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин” від 31 січня 2006 року № 8/29 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 8. – Ст. 478.

223. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10 квітня 2006 року № 105 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – Ст. 2276.

224. Наказ Державного комітету рибного господарства України “Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства” від 15 лютого 1999 року N 19 // Офіційний вісник України. -1999. - N 19. - Ст. 847.

225. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях містах Києві та Севастополі” від 19 грудня 2006 року № 548 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – Ст. 399.

226. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію” від 6 грудня 2006 року № 526 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 5. - Ст. 191.

227. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря від 6 грудня 2006 року № 527 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 5. - Ст. 192.

228. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря” від 6 грудня 2006 року N 528 // Офіційний вісник України. - 2007. - N 5. - Ст. 193.

229. Постанова Головного держ. санітарного лікаря України “Про розподіл об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику” від 14 лютого 2008 року N 8 // Правова база ЛІГА: Закон.

230. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001. Видання офіційне. К.: Держстандарт України, 2002. – С. 16.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...