Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ситуаційні завдання. 1. Родючі чорноземні ґрунти України слід вважати ресурсом, або фактором сільськогосподарського виробництва?1. Родючі чорноземні ґрунти України слід вважати ресурсом, або фактором сільськогосподарського виробництва? Пояснити відповідь. До яких груп ресурсів або факторів вони належатимуть?

2. “Народонаселення” та “економічно активне населення країни” – який з цих двох показників відображатиме забезпеченість ресурсом, а який – фактором виробництва? В чому полягає різниця між “ресурсом” та “фактором”? В чому полягає різниця між показниками?

 

3. Земля, труд, капітал, технологія – які з цих факторів виробництва є мобільними, які – ні? Заповнити таблицю, визначивши знаком “+” мобільність кожного з наступних видів факторів:

 

 

Фактори виробництва Мобільність
  висока низька
1. Основні   +
2. Розвинені    
3. Загальні    
4. Спеціальні    

 

4. Припустимо, Україна продає в Німеччину сірку, а Німеччина в Україну – обладнання. Чи можна вважати це міжнародним поділом праці? Чи можна вважати це також міжнародним поділом факторів виробництва? Якщо так, то яких саме?

5. Японія випереджає інші країни за темпами розвитку нових технологій у багатьох галузях промисловості. Франція має у своєму розпорядженні нові технології в декількох вузькоспеціалізованих галузях (наприклад, виробництво аерокосмічної техніки).

Про поділ якого фактора виробництва йде мова в даному випадку?

Віднести даний фактор виробництва до різних груп за усіма відомими класифікаціями.

Розрахунково-аналітичні завдання.

1. Оцінити самозабезпеченість нафтою та газом деяких країн світу. Прокоментувати результат.

 

Країни Нафта, млн. т Газ, млн. т
видобуток споживання видобуток споживання
США 311,8 938,8 479,3 566,9
Великобританія 76,6 82,2
Китай 183,7 52,7 52,2
Мексика 183,1 86,9 48,7

 

2. Оцінити самозабезпеченість кам’яним вугіллям деяких країн світу. Зробити висновки.

 

Країна Видобуток вугілля, млн. т Експорт вугілля, млн. т Країна Видобуток вугілля, млн. т Експорт вугілля, млн. т
КНР 1253,4 27,7 ПАР 203,5 52,8
США 577,1 79,5 Росія 25,7
Австралія 194,7 136,7 Польща 135,3

 

3. Оцінити забезпеченість людськими ресурсами п’яти країн-лідерів з кількості населення в 2008 р.

 

Країна Населення, млн. ос. Економічно активне населення, млн. ос.
Китай 1324,7 776,9
Індія 449,9
США 304,1 158,2
Бразилія 99,9
Пакистан 166,1 55,8

 Чи є економіки країн-лідерів з кількості населення найкраще забезпеченими людськими ресурсами?

 

4. Розрахувати показники участі Єгипту в МПП: експортну та імпортну квоти, квоту ЗТО, коефіцієнти випередження темпами росту експорту та імпорту темпів росту ВВП. Зробити висновок.

 

По 1990 р. 2000 р. 2008 р.
1. ВВП, млн.дол. 43 130 98 333
3. Експорт, млн.дол. 4 957 4 689
4. Імпорт, млн.дол.

 

5.Порівняти ступені участі двох країн у МПП за вищевказаними показниками. Зробити висновки.

 

  Швеція   ПАР  
Показники 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р.
ВВП, млн. дол.
Експорт, млн. дол.
Імпорт, млн. дол.

 

Тестові завдання.

1. Деревина належить до:

1) капітальних ресурсів;

2) технологічних ресурсів;

3) корисних копалин;

4) природних ресурсів.

2. До складу первинних енергоресурсів не входить:

1) нафта;

2) газ;

3) вода;

4) кокс.

3. До складу вторинних енергоресурсів не входить:

1) нафта;

2) мазут;

3) атомна енергія;

4) бензин.

4. Загальні фактори виробництва:

1) характеризуються високою міжнародною мобільністю;

2) характеризуються низькою міжнародною мобільністю;

3) взагалі не мобільні;

4) немає вірної відповіді.

5. Основні фактори виробництва:

1) характеризуються високою міжнародною мобільністю;

2) характеризуються низькою міжнародною мобільністю;

3) взагалі не мобільні;

4) немає вірної відповіді.

6. Родовище алмазів, які використовуються у виробництві високоточного обладнання належатиме до:

1) основних факторів виробництва;

2) розвинених факторів виробництва;

3) загальних факторів виробництва;

4) спеціальних факторів виробництва.

7. Фактори виробництва – це:

1) товар, який може рухатись між різними країнами;

2) товар, який споживається в країні виробництва і не переміщується між країнами;

3) ресурси, які необхідно затратити для виробництва товару;

4) правильна відповідь відсутня.

8. За ступенем спеціалізації фактори виробництва діляться на:

1) загальні та спеціальні;

2) матеріальні та нематеріальні;

3) основні та розвинуті;

4) загальні та розвинуті.

9. Мінеральні ресурси є:

1) відтворюваними;

2) не відтворюваними;

3) відносно відтворюваними;

4) не вичерпними.

10. Ресурси, які виявлені сучасними методами розвідки, технічно доступні та економічно рентабельні – це:

1) розвідані;

2) попередньо оцінені;

3) прогнозні;

4) правильна відповідь відсутня.

11. За матеріальністю фактори виробництва діляться на:

1) загальні та спеціальні;

2) матеріальні та нематеріальні;

3) основні та розвинуті;

4) екстенсивні та інтенсивні.

12. Низькокваліфікована робоча сила належатиме до:

1) основних факторів виробництва;

2) розвинених факторів виробництва;

3) загальних факторів виробництва;

4) спеціальних факторів виробництва.

13. Капітал як фактор міжнародного виробництва:

1) характеризується високою міжнародною мобільністю;

2) характеризується низькою міжнародною мобільністю;

3) взагалі не мобільний;

4) немає вірної відповіді.

14. Висококваліфікована робоча сила як фактор міжнародного виробництва:

1) характеризується високою міжнародною мобільністю;

2) характеризується низькою міжнародною мобільністю;

3) взагалі не мобільна;

4) немає вірної відповіді.

15. Експортна квота розраховується як:

1) різниця між ВВП та експортом;

2) різниця між експортом та імпортом;

3) відношення експорту до ВВП;

4) відношення експорту до ВНД.

16. До показників, що характеризують ступінь участі країни у міжнародному поділі праці, не належать:

1) квота ВТО;

2) коефіцієнт випередження темпами росту експорту темпів росту ВВП;

3) коефіцієнт випередження темпами росту ВТО темпів росту ВВП;

4) імпортна квота.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...