Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПоложення про куточок живої природи в дошкільному закладі

розроблено вих. ДНЗ №7

Сотник Т.В.

Виховне значення природи важко переоцінити. Спілкування з природою позитивно впливає на людину, робить її добрішою, будить в ній кращу почуття. Особливо велика роль природи у вихованні дітей.

В дошкільній установі дітей знайомлять з природою, з тими змінами, які відбуваються в ній в різні пори року. На основі набутих знань формуються такі якості, як реалістичне розуміння явищ природи, допитливість, вміння спостерігати, логічно мислити, естетично, з цікавістю та любов’ю відноситись до всього живого. Любов до природи, навички бережного відношення до неї, турбота про живі істоти народжують не тільки інтерес до природи, але й сприяють формуванню в дітей кращих рис характеру, таких, як патріотизм, працелюбність, повагу до праці дорослих, які охороняють та примножують природні багатства.

Познайомити дітей з природою, виховувати любов до неї допоможе куточок природи дошкільного закладу, де утримують кімнатні рослини та деякі тварини.

Жителів куточка природи діти бачать кожного дня, що полегшує роботу вихователя, під його керівництвом діти систематично спостерігають та доглядають за живими організмами. В процесі догляду за ними діти отриму4ють уявлення про багатство рослинного та тваринного світу на землі, про те, як ростуть та розвиваються рослини та тварини, які умови для них слід створювати. Вихователь вчить дітей порівняльному аналізу: порівнюючи тварин, знаходити подібність та відмінність між ними, спільне та різне в рослин, допомагає помічати цікаві особливості зовнішнього вигляду, поведінки тварин. Під час розглядання кімнатних рослин звертає увагу дітей на красу квітів та листя, на те, як рослини, що знаходяться в груповій кімнаті, і добре доглянутий акваріум прикрашають її. Все це сприяє формуванню в дітей почуття прекрасного.

В процесі систематичного догляду за рослинами та тваринами вихователь формує в дітей певні трудові навички, вчить уважно відноситись до мешканців куточка, турбуватися про живі організми, укріплюючи таким чином в дітей інтерес до природи, наполегливість за досягнені результати.

Плануючи роботу він повинен врахувати:

1. Загальні положення про куточок в дошкільному закладі.

2. Вимоги до куточка природи.

3. Зміст і організацію роботи дошкільників у куточку живої природи.

4. Охорону праці дітей.

5. Додатки:

- рослини, що рекомендуються для утримання в куточку природи;

- тварини, що рекомендуються для утримання в куточку природи;

- зимово-весняні посіви насіння і садіння цибулин в куточку природи.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Куточок живої природи є невід’ємною складовою частиною групових кімнат в дошкільному закладі.

Куточок живої природи створюється для проведення навчальних і практичних занять, передбачених Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі» (чи інших програм, за якими працює дошкільна установа), здобуття поглиблених знань, формування практичних умінь та навичок, організації дослідницької та природоохоронної роботи дошкільників.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...