Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………..2

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТИХ УСТАНОВ

1.1 Сутність та функції фінансово-кредитних установ ………………………...5

1.2 Роль державних банків та інших державних фінансово-кредитних установ на грошовому ринку…………………………………………………………10

1.3 Функціонування державних фінансово-кредитних установ за кордоном……………………………………………………………………..15

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

2.1 Діяльність державних банків в структурі фінансово-кредитних установ на грошовому ринку України………………………………………………………19

2.2 Аналіз діяльності Державного пенсійного фонду України……………….25

2.3. Особливості функціонування інших державних небанківський фінансово-кредитних установ ………………………………………………………………………….... 29

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ……………………….. 35

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….43

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасному світі розвиток економіки не можливий без ефективного функціонування державних фінансово-кредитних установ, адже юридичні та фізичні особи не завжди спроможні фінансово забезпечити свою діяльність, а залучення та позичення коштів від комерційних фінансово-кредитних установ є дорогим та недоступним джерелом для них. Саме державні фінансово-кредитні установи за рахунок пільгового кредитування, інвестування державних коштів та коштів міжнародних організацій сприяють покращенню інфраструктури та розвитку економіки.

Діяльність державних банківських установ – це необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники.

Роль банківських установ на грошовому ринку полягає в тому, що з одного боку існують суб’єкти (підприємства, фізичні особи) що потребують коштів для фінансування своєї діяльності, а з іншого суб’єкти з надлишком коштів (вкладники державних банків). За рахунок цього відбувається перерозподіл даних коштів на пільгових умовах і за сприяння держави, і разом з тим ефективне їх використання, що сприяє розвитку економіки та підвищення рівня життя населення.

Так, державні банки кредитують за пільговими ставками (меншими ніж у приватних банках) та на лояльних умовах населення та підприємства. Та крім того забезпечують стабільність економіки і банківської системи за рахунок державного контролю, який здійснюється безпосередньо через ці банки.

Небанківські фінансово-кредитні установи, такі як державні інноваційні фінансово-кредитні установи, реалізують державні та міжнародні програми розвитку бізнесу інвестуючи кошти в найважливіші галузі економіки, для сприяння розвитку малого та середнього бізнесу та державоорієнтованих галузей.Не менш важливою є діяльність Державного пенсійного фонду, що спрямована на перерозподіл коштів між частиною працюючого населення та частиною населення літнього віку, тобто можна сказати, що за рахунок його функціонування реалізується система соціального захисту населення країни.

В даній роботі досліджується основні положення та показники діяльності державних кредитно-фінансових установ на грошовому ринку, а також здійснюється пошук вирішення існуючих проблем та напрямів удосконалення діяльності державних кредитно-фінансових установ.

Мета роботи – узагальнення теоретичних основ та особливостей функціонування державних кредитно-фінансових установ на грошовому ринку та визначення напрямів удосконалення їх діяльності в Україні.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання такого комплексу завдань:

- дослідження теоретичних основ функціонування фінансово-кредитних установ;

- визначення ролі державних фінансово-кредитних установ;

- дослідження діяльності закордонних фінансово-кредитних установ;

- аналіз діяльності державних банків України;

- характеристика показників діяльності Державного пенсійного фонду України.

- вивчення сфер діяльності інших державних небанківських фінансово-кредитних інститутів.

- визначення проблем та напрямів удосконалення діяльності державних фінансово-кредитних установ в Україні.

Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникли в процесі діяльності держаних фінансово-кредитних установ.

Предметом дослідження є роль державних фінансово-кредитних установ у перерозподілі коштів а грошовому ринку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Перший та другий розділи мають три підтеми, а третій – одну.

Інформаційною базоюдослідження стала наукова монографічна література, статті зарубіжних та вітчизняних вчених у періодичних виданнях, законодавчі та нормативні акти, статистичні дані НБУ. Так, зокрема, були дослідженні праці таких вітчизняних науковців: Савлука М.І., Лисенкова Ю.М., Круш П.В., Майорової Т.В..

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети роботи використано такі методи дослідження: метод системного підходу, метод порівняння, аналіз та синтез, класифікаційно-аналітичний, статистичний та графічний методи.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...