Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Процес постачання складається із сукупності операцій по забезпеченню підприємстванеобхідними для виробництва матеріальними ресурсами (виробничими запасами)Процес постачання складається із сукупності операцій по забезпеченню підприємстванеобхідними для виробництва матеріальними ресурсами (виробничими запасами). Доматеріальних ресурсів відносяться сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, запасні частини, атакож МШП тощо. Під час придбання виробничих запасів в системі бухгалтерського облікувідображаються такі основні бухгалтерські проведення:

ü на купівельну вартість одержаних від постачальників і оприбуткованих на складпідприємства виробничих запасів:Дт20 Кт631;

ü на вартість послуг сторонніх підприємств, пов’язаних з транспортуванням,навантаженням чи розвантаженням придбаних виробничих запасів : Дт20 Кт6811;

ü на суму оплати за отримані виробничі запаси та послуги, пов’язані з придбанням:Дт631 або Дт6811Кт311;

Транспортно-заготівельні витрати складаються з оплати транспортування, страхування,вантажно-розвантажувальних робіт тощо.

Хід роботи:

1. Прочитайте теоретичні відомості і занотуйте в зошит .

2. Запустіть на виконання програму 1С:Бухгалтерія.

3. Задача 1:

Наше підприємство здійснює оплату по рахунку№ 39 від 01.03.__р., що поступиливід постачальника ТзОВ «Укрпостач» на постачання будматеріалів:

 

№ з/п Назва Од. вимір. Кіл-сть Ціна без ПДВ
Плита ДСП 1200х1200 шт 220,00
Брус осиковий куб. м. 1,5 2200,00
Шпон 100 мм м 125,00

 

Відповідно до рахунку постачальника№39 оформіть Рахунок вхідний з меню Документи

Прихід, заповніть форму документу і на запит про проведення відповісти Ні.

Відкрийте журнал Рахунки вхідні,виділіть створений документ, натисніть кнопку Ввестина основіі у вікні, що відкриється виберіть документ Платіжне доручення,заповніть його іна запит про проведення відповісти Ні.

6. Відкрийте журнал Банк. Виділіть платіжне доручення ТзОВ «Укрпостач», натисніть кнопку

Новий рядокі з вікна що відкриється виберіть Банківську виписку, заповніть документ і назапит про проведення відповісти ТАК.

7. Випишіть в зошит всі проводки, що утворилися.

8. Задача 2:

Від постачальника ТзОВ «Укрпостач» надійшли будматеріали у супроводінакладної №68 від09.03.__р.:

 

№ з/п Назва Од. вимір. Кіл-сть Ціна без ПДВ
Плита ДСП 1200х1200 шт 220,00
Брус осиковий куб. м. 1,5 2200,00
Шпон 100 мм м 125,00

 

 

9. На основі документу Рахунок вхіднийзаповніть документ Прибуткові накладнаі на запитпро проведення відповісти ТАК.10. Випишіть в зошит всі проводки, що утворилися.

11. В журналі Прибуткові накладнівиберіть Прибуткову накладну по ТзОВ «Укрпостач»і за

допомогою кнопки Ввести на основівиберіть документ Запис в книгу придбанняі на запитпро проведення відповісти ТАК.

12. Роздрукуйте книгу придбання.

13. Перегляньте документ Запис книги придбання в журналі операцій. Який номер має данийдокумент?

14. Задача 3:

02.03.__р. менеджером збуту Гусевим О.Д. у касі підприємства за видатковим касовим ордеромотримано 65 грн. на придбання таких матеріальних цінностей:

ü скріпки 26 мм у кількості 20 уп. за ціною 1,62 грн за упаковку, включно з ПДВ20%(1,35 грн. без ПДВ)

ü ручки «CROSS» у кількості 10 шт. за ціною 2,60 грн./шт., включно з ПДВ 20% (2,17грн. без ПДВ).

02.03.__р. оприбуткуйте придбані матеріали на склад Прибутковою накладною, але не проводьтеїї, а факт оприбуткування сировини відобразіть шляхом проведення документу Авансовий звіт. Зкаси підприємства працівнику Гусеву повернено 8,40 грн. перевитрати.

15. Отримайте всі первинні документи по задачі 3 в електронній та друкованій формах.(ВКО

на 65 грн., Прибуткову накладну, Авансовий звіт, ВКО на 8,40 грн.)

16. Завершити роботу з програмою.

17. Дайте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Які реквізити в документі Запис книги придбання?

2. Чи формує проводки документ Платіжне доручення і які?

3. Як сформувати документ Рахунок вхідний і які реквізити в даному документі?

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...