Главная Обратная связь

Дисциплины:






V. етап самоаналізу та групової рефлексії



Навчально-професійні вміння Складові навчально-професійних умінь (субуміння, дії та операції) Самооцінка навчально-професійних умінь Як референтні особи оцінили б мої вміння Оцінка групи Професійно-важливі якості (властивості особистості) Самооцінка професійно-важливих якостей Як референтні особи оцінили б мої професійно- важливі якості Оцінка групи
викладач одногрупник інша особа викладач одногрупник інша особа
+ - + -
Проводити категоріально-термінологічне довизначення проблеми володіння категоріально-термінологічним апаратом 80 85 95 80 90 92 теоретично-професійне мислення 87 85 91 80 87 90
мовленнєві та інтерпретаційні вміння 91 86 93 80 85 91 чутливість 92 91 92 85 90 91
вміння вести діалог 91 90 95 85 91 91 комунікабельність 93 92 95 90 91 91
спонукати клієнта до рефлексії 95 92 95 85 92 91 толерантність 95 91 95 87 91 92
доступно пояснювати психологічні терміни 92 85 92 80 90 91 антиципація 93 90 95 87 90 91
підтримувати зворотній зв’язок 93 90 92 87 89 91 неупередженість 95 95 94 90 92 91
виокремлювати конкретну психологічну проблему з клієнтського запиту 95 80 90 70 85 70 емоційна стабільність 92 90 93 90 92 91
Формувати реалістичні очікування аналізувати очікування клієнта на предмет реалістичності 90 85 95 80 92 85 професійна інтуїція 91 85 92 84 90 91
вміння пояснити клієнту межі власної професійної компетенції 95 93 95 90 92 94 комунікабельність 95 92 92 85 92 92
окреслювати межі очікувань та відповідальності клієнта і психолога 95 90 91 80 93 90 переконливість 91 83 87 84 91 91
переконувати у доцільності певної організації дослідження 95 93 91 85 89 93 діалогічність принциповість 85 85 85 83 85 90
Визначати напрямки майбутньої практичної роботи визначати власні можливості і вміння для вирішення проблеми 91 90 92 85 91 91 професійна компетентність 92 93 92 89 92 93
співвідносити клієнтський запит із напрямками практичної роботи 91 80 91 85 91 90 прагматизм 92 92 95 91 93 93
Аналізувати власний досвід подібної роботи актуалізовувати власний професійно важливий досвід 95 93 95 91 93 94 системність мислення 95 92 91 91 92 93
визначати дотичні до проблеми теми та модулі з вивчених дисциплін 95 94 95 90 92 95 професійна рефлексія 95 92 93 89 93 93
виокремлювати раніше сформовані вміння, необхідні для виконання завдання 93 92 94 90 93 92 скрупульозність 97 95 94 90 94 93
Підбирати та аналізувати літературу працювати з електронними та паперовими каталогами 91 85 92 87 91 91 педантичність 97 95 97 93 95 97
користуватися пошуковими Інтернет-системами 70 65 70 70 75 73 грамотність 97 95 97 93 95 97
стисло виокремлювати головні ідеї з опрацьованих джерел 95 94 95 90 95 95 аналітичність мислення 93 91 95 85 91 94
аналізувати проблему з точки зору теоретичних та прикладних аспектів 94 93 95 89 94 94 системність мислення 91 90 93 87 90 91
оцінювати джерела з точки зору їх наукової та прикладної цінності 91 90 92 89 93 92 ерудованість 92 91 91 89 90 91
правильно оформлювати бібліографію та посилання 97 97 97 91 97 97 скрупульозність 92 92 95 91 92 92
Формулювати припущення про причини виникнення проблеми зіставляти опрацьований матеріал з проблемою клієнта 90 89 91 80 91 90 когнітивна складність 92 91 92 84 91 91
зіставляти ймовірні причини проблеми з конкретною ситуацією 90 89 91 80 91 90 професійна уява 90 83 91 84 89 91
вибирати найімовірніші причини виникнення проблеми 94 92 92 89 91 92 раціональність 92 92 93 91 91 91
логічність мислення 92 93 92 89 91 91
Планувати та проводити консультації з фахівцями визначати коло питань, вирішення яких потребує вузькоспеціалізованих знань 83 80 83 80 80 87 адекватна професійна самооцінка 91 91 91 90 92 91
визначати коло фахівців, які можуть надати потрібну консультацію 80 75 85 75 80 85
встановлювати та підтримувати професійні контакти з фахівцями 80 75 85 75 80 85 готовність до співпраці 92 91 91 87 90 91
ставити релевантні запитання 85 80 85 75 87 85 тактовність 94 93 92 89 92 93
Складати розгорнутий план виконання завдання визначати етапність роботи та логічну послідовність її виконання 93 91 92 89 91 92 прогностичність 92 91 92 89 91 92
формулювати завдання та підзавдання на кожному з етапів роботи 93 91 92 89 91 92 системність мислення 93 91 92 89 92 91
Підбирати методи та аналізувати ресурси обирати методи, які можуть бути використані для виконання завдання 95 93 92 90 92 93 компетентність 93 92 91 90 91 92
ретельність 91 91 91 90 91 91
Передбачати проблемні моменти відносити запит клієнта до певного класу проблем 91 90 91 90 91 91 критичність мислення 91 90 91 90 91 91
реалістично оцінювати поточну ситуацію професійної взаємодії 91 90 91 90 91 91 ситуаційна гнучкість 91 90 91 90 91 91
прогнозувати і попереджувати розвиток конфліктних стосунків 89 87 89 83 90 89 самоконтроль 93 92 91 90 91 92
розробляти варіанти шляхів уникнення проблеми 91 90 91 87 91 91 толерантність 93 92 93 89 90 92
Готувати необхідні матеріали користуватися заздалегідь підготовле­ними базами психологічних методик 92 91 92 89 91 92 грамотність 93 91 92 89 90 91
готувати професіограму військовослужбовця 95 91 92 89 93 92 акуратність 91 91 91 91 91 91
Збирати емпіричні дані створювати робочу атмосферу 92 91 92 91 91 92 спостережливість 92 91 91 91 91 92
організовувати взаємодію з клієнтом відповідно до ситуації збору даних 92 91 92 91 91 92 пунктуальність 92 92 93 91 91 92
систематизувати емпіричні дані 93 91 92 89 92 91 об’єктивність 93 93 94 91 93 92
обґрунтовувати вибір додаткових методик 93 93 94 91 93 93
Аналізувати та інтерпретувати отримані дані використовувати кількісні методи аналізу даних 92 90 92 89 91 91 синтетичність мислення 92 90 92 90 92 92
робити якісний аналіз отриманих даних (типологізація досліджуваних за результатами дослідження) 94 93 93 90 92 92 педантичність 93 93 91 91 92 92
тлумачити отримані дані 94 93 93 90 92 92 наукова чесність 92 90 92 90 92 92
робити психологічні прогнози 92 91 93 89 92 92 правдивість 92 90 92 90 92 92
аналізувати протиріччя в отриманих результатах дослідження 94 93 93 90 92 92 аналітичність 91 91 91 89 91 91
обґрунтовувати необхідність проведення додаткового дослідження 90 90 92 90 92 92 уважність 81 90 93 89 91 91
Представляти результати роботи представляти результати дослідження за допомогою Power Point, Excel тощо 85 80 85 80 83 85 толерантність 91 91 92 89 90 91
оцінювати рівень розуміння клієнтом інформації 82 80 83 80 86 86 оперативність 93 92 94 93 92 92
коректно повідомляти результати роботи 91 91 93 90 92 91 впевненість 93 92 94 93 92 92
наголошувати на важливій для розв’язання проблеми інформації 90 87 91 89 89 90 відповідальність 91 91 93 89 90 91
порівнювати та узгоджувати результати роботи з очікуваннями 85 85 83 82 89 89 тактовність 93 92 94 93 92 92
розробляти з клієнтом програму пода­ль­­­ших дій, в тому числі й з саморозвитку 89 87 89 89 89 90 відкритість 94 91 91 89 89 91
                               

 



 


Складові навчально- професійних умінь професійно важливі якості, які потрібно було б розвинути В чому полягали труднощі Заходи саморозвитку Терміни Критерії самоконтролю
Створювати реалістичний психологічний портрет клієнта Передбачення поведінки клієнта, створення реалістичного портрету клієнта На основі біографії одного з клієнтів спробувати сконструювати його психологічний портрет, використовуючи теоретичну базу різних наукових парадигм у психології(підхід вчинків О.М. Леоньєва). Створити психологічний портрет одного зі своїх знайомих та на його основі спрогнозувати поведінку Відвідати спеціальні тренінги. Листопад 2013 – березень 2014 Для перевірки реалістичності можна порівняти психологічний прогноз з реальними вчинками людини. Критерієм для перевірки реалістичності може стати порівняння психологічного портрету клієнта різних психологів (наприклад своїх одногрупників)
Перевіряти матеріали за критерієм грамотності та естетичності Те, що я роблю, здається мені естетичним. Проте мої уявлення іноді далекі від реальності. Знайти вимоги ВАК до оформлення наукових робіт. Визначити основні вимоги до оформлення наукових робіт Листопад 2013 – грудень 2013 Попросити викладача переглянути мої наукові роботи з точки зору естетичності

Програма саморозвитку (Коваленко Євген Дмитрович)

 

Програма саморозвитку (Троценко Андрій Леонідович)

Складові навчально-професійних умінь та професійно важливі якості, які потрібно було б розвинути В чому полягали труднощі План заходів для саморозвитку Терміни Критерії самоконтролю
Користуватися пошуковими Інтернет-системами Пошук наукової літератури в мережі Інтернет показав, що я не завжди можу знайти необхідну літературу, надто довго і неефективно працюю з сайтами наукових журналів та вищих навчальних закладів. Підключитися до мережі Інтернет.   Листопад -грудень 2014 р. Систематично здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет із різних психологічних проблем. Скласти каталог з Інтернет-адресами найбільш популярних сайтів із психологічною літературою.
Відвідувати курси користувачів персональним комп’ютером. Листопад –грудень 2013 р. Можливо, мені відкриють «таємниці» швидкого пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет, а також здійснювати замовлення необхідної літератури через Інтернет-магазини.
Уважність Під час проведення консультаційної бесіди я відчув, що не слухаю запитань клієнта, а просто намагаюсь його у чомусь переконати, що, очевидно, є ознакою моєї непрофесійності. Відвідати тренінг особистісного та професійного розвитку. Листопад-грудень 2013 р.   Виконувати вправи, спрямовані на розвиток уважності. Спеціально шукати розмови на нецікаві для мене теми з метою якомога довше утримувати увагу.

 





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...