Главная Обратная связь

Дисциплины:


Самоврядування по встановленню податків?Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
сільських, селищних та міських рад
щодо податків та зборів

12.1. Верховна Рада України встановлює на території України
загальнодержавні податки та збори і визначає:

12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;

12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення
яких належить до компетенції сільських, селищних та міських рад;

12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7
цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;

12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7
цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим належать:

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим
загальнодержавного збору, зазначеного у підпункті 9.1.9 пункту 9.1
статті 9 цього Кодексу (крім плати за користування надрами для
видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах
його граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок збору, передбаченого підпунктом
12.2.1 пункту 12.2 цієї статті, у межах його граничних ставок,
визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;

12.2.3. визначення розміру і надання додаткових податкових
пільг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки
Крим відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ).

12.3. Сільські, селищні, міські ради в межах своїх
повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків
та зборів.

12.3.1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється
у порядку, визначеному цим Кодексом.

12.3.2. При прийнятті рішення про встановлення місцевих
податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування,
платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та
інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу з
дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для
відповідного місцевого податку чи збору.

12.3.3. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих
податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня
оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому
перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та
зборів.

12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів
офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в
якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків
та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми
відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного
періоду, що настає за плановим періодом.12.3.5. У разі якщо сільська, селищна або міська рада не
прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та
зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі
податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із
застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.

12.3.6. Центральний орган державної податкової служби
затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих
податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а
у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення.

12.3.7. Не дозволяється сільським, селищним, міським радам
встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та
зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і
фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та
зборів.

12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо
податків та зборів належать:

12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в межах ставок,
визначених законодавчими актами;

12.4.2. визначення переліку податкових агентів згідно із
статтею 268 цього Кодексу;

12.4.3. до початку наступного бюджетного періоду прийняття
рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну
розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи
надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових
зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку
бюджетного періоду.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...