Главная Обратная связь

Дисциплины:


К.ю.н., доцент О.В. ТкаляІноземна мова.

Митне право.

3. Цивільне та сімейне право.

4. Кримінальне право.

Заліки

 

1. Етика і етикет.

2. Право соціального забезпечення.

3. Адміністративно-процесуальне право.

4. Порівняльна адвокатура.

5. Теорія бізнесу.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

 

 

1. Адміністративно-процесуальне право.

2. Кримінальне право.

КУРСОВІ РОБОТИ

 

1. Кримінальне право

Заст. директора

з навчально-виховної роботи Ємельянова Л.В.

Адміністративно-процесуальне право

Тематика контрольних робіт

з курсу “Адміністративно-процесуальне право”

для студентів III курсу заочної форми навчання

(спеціальність 6.030401 “Правознавство”)

на 2013-2014 навчальний рік

Зауваження до написання контрольних робіт.

Під час написання к/р дотримуватись загальних правил оформлення, затверджених кафедрою кримінально-правових дисциплін та використовувати діюче законодавство з останніми змінами на момент написання.

Варіант контрольної обирається відповідно до порядкового номеру студента у списку в аудиторному журналі.

Варіант №1

1. Розкрити проблематику адміністративного процесу в сучасній правовій науці. Принципи адміністративно-процесуальної діяльності.

2. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспекти

3. Скласти проекти документів:

· Адміністративний позов про оскарження рішення та зобов'язання вчинити дії,

· Ухвала про забезпечення доказів.

Варіант №2

1. Види та зміст адміністративно-процесуальних правовідносин. Об'єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

2. Особливості доказування в адміністративному судочинстві. Порівняльний аналіз з іншими видами процесів.

3. Скласти проекти документів:

· Апеляційна скарга на судове рішення суду першої інстанції в справах адміністративної юстиції.

· Протокол огляду особи на стан сп’яніння.

 

Варіант №3

1. Джерела адміністративно-процедурного права. Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.

2. Роль Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів. Повторна касація.

3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про визнання не чинними актів

· Ухвала про повернення позовної заяви та про залишення позовної заяви без розгляду.

Варіант №4

1. Сучасні класифікації адміністративних процедур. Поняття та особливості адміністративно-юрисдикційних процедур, їх різновиди.

2. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про заборону будівництва

· Протокол про адміністративне затримання особи.

Варіант №5

 

1. Поняття стадій адміністративної процедури, їх характерні риси та особливості.

2. Поняття і загальна характеристика адміністративної процеду­ри виконавчого провадження.

3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про визнання недійсним повідомлення-рішення контролюючого органу

· Рішення адміністративного суду касаційної інстанції

Варіант №6

 

1. Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види адміністративно-правових актів.

2. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків в адміністративному судочинстві. Їх класифікація.

3. Скласти проекти документів:

Звернення в справах адміністративної юстиції.

· Ухвала про повернення позовної заяви

· Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення.

Варіант №7

 

1. Поняття доказів, джерел доказів в адміністративних процедурах. Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах.

2. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Виконавчі документи, вимоги до них.

3. Скласти проекти документів:

· Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду.

· Протокол про адміністративне правопорушення.

Варіант №8

 

1. Адміністративна процедура із підготовки та прийняття норма­тивно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України (порівняльна характеристика)

2. Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні.

3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про визнання не чинними актів

· Постанова в адміністративному судочинстві

Варіант №9

 

1. Реєстраційні процедури: загальна характеристика, види, ста­дії.

2. Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.

3. Скласти проекти документів:

· Апеляційна скарга на судове рішення суду першої інстанції в справах адміністративної юстиції.

· Протокол огляду особи на стан сп’яніння.

Варіант №10

1. Дозвільні та ліцензійні адміністративні процедури. Стандарти надання адміністративних послуг з видачі ліцензій.

2. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

3. Скласти проекти документів:

· Ухвала адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду апеляційної скарги.

· Заяви (клопотання) про поновлення (продовження) процесуального строку.

Варіант №11

1. Загальна характеристика та види контрольно-наглядових адміністратив­них процедур.

2. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

3. Скласти проекти документів:

· Постанови суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції.

· Позовна заява про заборону будівництва

 

Варіант №12

 

1. Загальна характеристика заохочувальних адміністративних процедур їх види. Атестаційні адміністративні процедури на публічній службі.

2. Постанови адміністративного суду. Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.

3. Скласти проекти документів:

· Постанови суду першої інстанції в адміністративній справі в справах адміністративної юстиції.

· Заяви (клопотання) про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, зменшення розміру або звільнення від судових витрат.

Варіант №13

 

1. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Види та стадії.

2. Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про заборону будівництва

· Постанови суду першої інстанції в адміністративній справі в справах адміністративної юстиції

Варіант №14

1. Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури.

2. Поняття та аналіз видів підсудності адміністративних справ.

3. Скласти проекти документів:

· Протокол про дорожньо-транспортну пригоду.

· Ухвала про забезпечення доказів

Варіант №15

1. Адміністративні процедури провадження у справах про адмі­ністративні проступки: поняття, правове регулювання, види та стадії.

2. Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.

3. Скласти проекти документів:

· Ухвала адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду апеляційної скарги.

· Заяви (клопотання) про поновлення (продовження) процесуального строку. адміністративний позов

Варіант №16

1. Поняття дисциплінарних процедур за нормами адміністратив­ного права, та їх особливості. Види та стадії дисциплінарних адміністративних процедур.

2. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про визнання недійсним повідомлення-рішення контролюючого органу

· Рішення адміністративного суду касаційної інстанції

Варіант №17

 

1. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

2. Поняття сторін в адміністративно-позовному процесі. Процесуальна співучасть. Неналежна сторона в процесі, умови та порядок її заміни.

3. Скласти проекти документів:

· Постанови у справах про адміністративні правопорушення що посягає на громадський спокій..

· Адміністративний позов про оскарження рішення та зобов'язання вчинити дії

 

Варіант №18

 

1. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

2. Рішення адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.

3. Скласти проекти документів:

· Постанови суду першої інстанції в адміністративній справі в справах адміністративної юстиції.

· Заяви (клопотання) про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, зменшення розміру або звільнення від судових витрат.

Варіант №19

1. Провадження у справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

2. Спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Порядок розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

3. Скласти проекти документів:

· Ухвали суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду касаційної скарги.

· Заяви (клопотання) про забезпечення адміністративного позову.

Варіант №20

1. Компетенція місцевих адміністративних судів України. Особливості статусу адміністративних судів України відповідно до нового закону України «Про судоустрій та статус судів в Україні»

2. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.

3. Скласти проекти документів:

· Додаткові ухвали суду в справах адміністративної юстиції.

· Апеляційна скарга на рішення окружного адміністративного суду.

Варіант №21

 

1. Зарубіжне законодавство з адміністративних процедур.

2. Відкриття та порядок провадження за нововиявленими обставинами. Судові рішення за результатами провадження за нововиявленими обставинами.

3. Скласти проекти документів:

· Окрема ухвали суду в справах адміністративної юстиції.

· Адміністративний позов про визнання дій державних органів недійсними.

 

Варіант №22

1. Правове регулювання, підстави, суб'єкти нагородних адмініс­тративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.

2. Право на касаційне оскарження і порядок його реалізації. Строки касаційного оскарження. Судові рішення суду касаційної інстанції

3. Скласти проекти документів:

· Рішення адміністративного суду касаційної інстанції

· Постанова про накладення адміністративного стягнення

Варіант №23

1. Поняття, ознаки та види суб'єктів адміністративних процедур. Індивідуальні та колективні суб'єкти адміністративних процедур.

2. Право на апеляційне оскарження і порядок його реалізації. Строки апеляційного оскарження. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

3. Скласти проекти документів:

· Позовна заява про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу комунальному підприємству з питань будівництва земельної ділянки для будівництва житлового будинку з паркінгом

· Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі.

Варіант №24

1. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

2. Поняття і види судових витрат. Визначення судових витрат. Розподіл судових витрат.

3. Скласти проекти документів:

· Рішення суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції

· Заяви (клопотання) про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, Зменшення розміру або звільнення від судових витрат.

Варіант №25

1. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

2. Судовий розгляд адміністративної справи.

3. Скласти проекти документів:

· Документи, пов’язані з вилученням речей та документів.

· Ухвала суду про закриття провадження у справі.

 

 

Склала:

К.ю.н., доцент О.В. Ткаля

 

 

Питання для підготовки до заліку

з курсу “Адміністративно-процесуальне право”

для студентів III курсу заочної форми навчання

(спеціальність 6.030401 “Правознавство”)

на 2013-2014 навчальний рік

1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

2. Предмет регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

3. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

4. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

5. Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.

6. Адміністративно-процесуальні принципи.

7. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

8. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

9. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуального правовідношення. Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

10. Структура адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

11. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.

12. Принципи адміністративних процедур.

13. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми, відносини.

14. Система та джерела адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини.

15. Методи адміністративно-процедурного права.

16. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

17. Класифікація адміністративних процедур. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур.

18. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовчих процедур.

19. Внутрішньо-організаційні та зовнішньо-організаційні адміністративні процедури.

20. Заявні та втручальні адміністративні процедури.

21. Елементи адміністративних процедур. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури.

22. Стадії адміністративних процедур, їх характеристика.

23. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

24. Характеристика окремих етапів доказування. Суб’єкти доказування.

25. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

26. Поняття,види та основні риси адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.

27. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих процедур.

28. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

29. Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання.

30. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг.

31. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

32. Реєстраційні адміністративні процедури: види та особливості.

33. Поняття дозвільної системи. Особливості стадій дозвільних процедур.

34. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Стадії ліцензування.

35. Поняття контрольно-наглядових адміністративних процедур. Цілі, принципи та завдання.

36. Види контрольно-наглядових процедур. Співвідношення контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових процедур.

37. Нормативно-правове регулювання контрольно-наглядових адміністративних процедур. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

38. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

39. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.

40. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

41. Види та стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

42. Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян.

43. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

44. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

45. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення: правове регулювання, завдання та принципи.

46. Види провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження.

47. Документи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Вимоги до них.

48. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

49. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві та її підстави.

50. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур.

51. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.

52. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

53. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

54. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

55. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

56. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

57. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню.

58. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

59. Поняття виконавчих документів та вимоги до них.

60. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

61. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення та закінчення виконавчого провадження.

62. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

 

Склав:

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...