Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інтелектуальна готовність до шкільного навчанняРозумовий розвиток у психологічних дослідженнях характеризується з різних сторін і виділяються різні його критерії. Дослідження, проведені вітчизняними психологами (А.В. Запорожець, Л.А. Венгер, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін), дозволили встановити, що в основі розумового розвитку дітей дошкільного віку лежить засвоєння ними різних видів пізнавальних орієнтовних дій, причому головна роль відводиться перцептивних і розумовим операціям.

Л.С.Виготський один з перших висловив думку про те, що інтелектуальна готовність до шкільного навчання полягає не стільки у кількісному запасі уявлень, скільки в рівні розвитку розумових процесів, тобто в якісних особливостях дитячого мислення. На думку вченого, бути готовим до школи, значить, володіти вмінням узагальнювати і диференціювати (відповідно до віку) предмети і явища навколишнього світу.

Л.С.Виготський один з перших висловив думку про те, що інтелектуальна готовність до шкільного навчання полягає не стільки у кількісному запасі уявлень, скільки в рівні розвитку розумових процесів, тобто в якісних особливостях дитячого мислення. На думку вченого, бути готовим до школи, значить, володіти вмінням узагальнювати і диференціювати (відповідно до віку) предмети і явища навколишнього світу.

Інтелектуальна готовність до шкільного навчання пов'язана з розвитком розумових процесів - здатністю узагальнювати, порівнювати об'єкти, класифікувати їх, виділяти істотні ознаки, робити висновки. У дитини повинна бути певна широта уявлень, у тому числі образних і просторових, відповідне мовленнєвий розвиток, пізнавальна активність.

М.М. Подд 'яков вказує, що центральним моментом формування навчальної діяльності є переорієтування свідомості дитини з кінцевого результат на способи мислення, що передбачає усвідомлення своїх дій, розвиток довільності і самоконтролю.

Дослідження Усовой А.П. свідчать, що вказівки дорослого, які стосуються способу дії (як робити?) зазвичай починають виконуватись дітьми пізніше і з великими труднощами, ніж вказівки, що відносяться до результату (що робити?). У процесі навчання на заняттях ці відмінності зникають, і дитина намагається виконати вказівки, що відносяться до дії в цілому.

На думку Д.Б. Ельконіна навчальна діяльність характеризується своєю спрямованістю на вирішення спеціальних навчальних завдань, виконання навчальних дій, засвоєння специфічних операцій контролю та оцінки. На підставі цього психологи, розглядаючи структуру навчальної діяльності, виділяють в ній чотири компоненти: навчальні завдання, навчальні дії, контроль і оцінку. Кожен з компонентів відрізняється деякими особливостями.

Навчальні завдання характеризуються засвоєнням загальних способів виконання дії. Дії ж можуть бути найрізноманітнішими - предметними, словесними. Їх специфіка значною м6ере залежить від особливостей тієї діяльності, яку здійснює дитина на заняттях. Контроль передбачає вміння співвіднести свої навчальні дії та їх результати з тим, що було задане. Важливим компонентом виступає оцінка, яка застосовується в різні моменти: по ходу виконання навчальних дій і після закінчення діяльності.Багато хто вважає, що саме інтелектуальна готовність є головною состаавляющей психологічної готовності до школи, а основа її - це навчання дітей навичкам письма, читання і рахунки. Це переконання і є причиною багатьох помилок при підготовці дітей до школи.

Насправді інтелектуальна готовність не передбачає наявності у дитини якихось певних сформованих знань або умінь (наприклад, читання), хоча, звичайно, певні навички у дитини повинні бути. Однак головне - це наявність у дитини більш високого рівня психологічного розвитку, яке і забезпечує довільну регуляцію уваги, пам'яті, мислення, дає можливість дитині читати, рахувати, вирішувати задачі «про себе», тобто у внутрішньому плані.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...