Главная Обратная связь

Дисциплины:


Засоби форматування в ExcelExcel має потужні засоби для форматування таблиці. До операцій форматування відносять:

1. Задавання фонового кольору комірки, її границь.

2. Спосіб зображення, розмір та колір шрифту, яким відображається інформація в комірці.

3. Розміщення тексту в комірці (горизонтальне, вертикальне).

4. Розміщення тексту в декілька рядків.

5. Об’єднання декількох комірок в одну.

6. Спосіб відображення числових значень та дат.

Для того щоб скористатися командами форматування, необхідно зайти у меню Формат головного меню.

 

Автоформатування

Найпростішим способом форматування таблиці є автоматичне форматування за допомогою меню Формат→Автоформат.Для його завдання попередньо необхідновиділити всю таблицю. У вікні Автоформат можна вибрати один із способів оформлення таблиці.

У цьому самому вікні можна задати параметри автоформату. Автоформат дозволяє встановити в комірці такі налаштування, як формат відображення чисел, границі, параметри, шрифта, фонова заливка комірок, вирівнювання, а також ширина та висота комірок. Можна відключити деякі з налаштувань, тоді вони залишаються незмінними.

 

3.3 Стилі форматування

Наступним способом автоматичного форматування є застосування певного стилю з переліком доступних. Для цього слід виділити таблицю та скористатися командою меню Фор-мат→Стиль. З’явиться вікно,в якому необхідно вибрати потрібний стиль. Якщо необхідно змінити параметри стилю, натискають кнопку Изменить . З’являється вікно Формат ячеек з можливостями налаштування формату.

 

3.4 Форматування таблиці та комірок

Вікно Формат ячеек дозволяє здійснити форматування всієї таблиці або її частини. Це вікно також можна викликати за допомогою меню Формат→Ячейки або з контекстного меню комірки. Це вікно містить шість груп налаштування формату

Вкладка Числа містить перелік числових форматів:

 

1) числовий – можна регулювати кількість десяткових зна-чень, розмежувати для розрядів числа;

2) грошовий – число з значенням грошової одиниці та кі-лькості десяткових значень;

3) фінансовий – відображає грошові одиниці з розмежува-чем цілої і дрібної частини числа;

4) дата – дозволяє вибрати один із стандартних форматів відображення дати;

5) дробовий – відображає значення дробів;

6) відсотковий – відображає значення відсотків;

7) експоненціальний – відображає експоненти, наприклад, 0.5=5,00Е-0,1 або 500=5,00Е+02;

8) текстові – відображає текст;

9) додатковий – знайти формат з переліку запропонованих або створити свій.

 

Вкладка Выравнивание призначена для використання таких дій:1) вибір горизонтального вирівнювання;

2) вибір вертикального вирівнювання;

3) визначення величини відступу;

4) визначення напрямку тексту;

5) визначення розміщення тексту в комірці в декілька рядків;

6) автоматичне визначення ширини комірки відповідно до її вмісту;

7) об’єднання комірок.

 

Вкладка Шрифт дозволяє задати налаштування шрифту. Вкладка Граница дозволяє задати границі комірок. Вкладка Вид дозволяє задати колір та узор фону комірок. Вкладка Защита дозволяє захистити комірку від редагування та крити формули.

Перш ніж виконувати форматування, необхідно виділити всі комірки, для яких буде встановлено той чи інший формат.

Умовне форматування це форматування,яке використовується для перевірки правильності введення інформації, а також для автоматичного відображення комірок, які задовольняють певні умови від 1 до 3.

Для того щоб викликати умовне форматування, необхідно скористатися командами головного меню Формат-Условноеформатирование,після чого з’явиться вікно,що зображене нарис. 3.8.

За допомогою кнопки А так же можна додавати умови, а за допомогою кнопки Удалить – видаляти умови. За допомогою кнопки Формат можна задавати формат комірок, колір та параметри шрифту комірок.

Поле Значение може набувати значення Формула та використовуватися для введення формул або виразів.

Друге поле между може набувати значення

1) між;

2) ззовні;

3) дорівнює;

4) не дорівнює;

5) більше;

6) менше;

7) більше або дорівнює;

8) менше або дорівнює.

 

Це поле використовується для задання логічних значень в умові. Нехай потрібно здійснити кольорове форматування таблиці, що подана на рис. 3.10, відповідно до умови: зробити жовтим кольором комірки стовпчика План, що мають значення більше 120 та менше 145.

Здійснити кольорове оформлення листка можна також з використанням фонового рисунку за допомогою меню Формат→Лист→Подложка.Його також можна вилучити.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...