Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кукурудза: класифікація, походження і каріотипКукурудза (Zea mays L.) відноситься до класу однодольних (Monocotyledoneae), родині Graminea, роду Zea. Близький дикий співродич кукурудзи — теосинте, який відносять також до роду Zea. У теперішній час у рід Zea включають наступні види: Zea mays (2n = 20) — кукурудза, два вида однорічного диплоїдного теосинте — Z. mexicana (2n=20), Z. luxurians (2n=20), один вид багаторічного диплоїдного теосинте Z. diploperennis (2n=20) та один вид багаторічного тетраплоїдного теосинте Z. perennis (2n=40).

Поряд з основним диплоїдним набором хромосом (2n=20) в каріотипі кукурудзи мають місце додаткові В-хромосоми, кількість яких може варіювати до 20 і більше.

Відмінності в консистенції ендосперму зернівки були покладені в основу внутрішньовидової класифікації кукурудзи, а нижченазвані групи зведені в ранг підвидів:

Z.m. everta - розлусна
  induratа - кремениста
  amylacea - крохмалиста
  indentata - зубовидна
Додатково як підвиди виділяють форми:
  saccharata - цукрова
  ceratina - соскоподібна
  tunicate - плівчаста

Їх можна розглядати і як мутанти кременистої, крохмалистої і зубовидної кукурудзи, оскільки зміни в структурі ендосперма і довжина колоскових лусок контролюються одним геном: su1 — цукрова, wx1 — воскоподібна, Tu1 — плівчаста. Вся різноманітність кукурудзи, зібрана в колекції ВІР, згрупована в 83 різновидності.

1.1. Генетика кукурудзи. Кукурудза — одна з найбільш продуктивних та розповсюджених зернових культур у світовому землеробстві. Серед сільськогосподарських і вирощуємих рослин вона займає третє місце за валовим збором зерна і посівними площами і поступається лише основним продовольчим культурам — пшениці та рису. Центр походження кукурудзи — Центральна Америка, де росте її найбільше різноманіття, у т.ч. дикі співродичі.

Кукурудза — найбільш вивчений генетичний та цитогенетичний об’єкт: особливо повно описані закономірності успадкування окремих ознак; складені генетичні та цитологічні карти хромосом. Кукурудза — модельний класичний об’єкт біохімічного складу зерна, ознак статі, мейотичних мутантів, кросинговеру, використання різних транслокацій для картування генів. Саме на кукурудзі B.МсClintock в 1950 р. було відкрито явище транспозиції (процес перемiщення мобільного генетичного елементу з одного генетичного локуса у другий), за що вона отримала Нобелівську премію. Крім того, кукурудза є однією з рослин, посіви генетично модифікованих гібридів якої займають у світі більш 25 млн гектарів (2006 рік).

У даний час у кукурудзи описано близько 600 генів і цей список безперервно зростає.Лікнеп:

Локус — в генетиці описує точку на хромосомі, де знаходиться алель певного гену. Вимірюється на генетичних картах у одиницях сантиморганідах. Уведено американським психологом Дж. Роттером.

Ген — одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування певної елементарної ознаки. Ген є ділянкою молекули ДНК, що містить інформацію для синтезу РНК. Існують різноманітні типи РНК, найвідоміші з яких матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК), з якої в процесі трансляції зчитується інформація амінокислотної послідовності білку. Білки відіграють в організмі специфічну роль, яка може проявлятись в характерній ознаці. З цієї точки зору гени розглядаються як носії спадкової інформації, яка передається в результаті розмноження від батьків до нащадків. Експресія генів — це прояв активного стану гену в окремій клітині.

Каріотип— набір хромосом, специфічний для кожного виду організмів; характеризується певною кількістю хромосом та особливістю їхньої будови.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...