Главная Обратная связь

Дисциплины:


Історія розвитку селекції кукурудзиКукурудза — найстародавніша сільськогосподарська культура Америки і до цього часу її дикий предок невідомий. Археологічні знахідки вказують на те, що в Мексиці кукурудзу вирощували вже 10 тис. років тому.

З використанням масового добору, найстарішого і найбільш простого методу поліпшення кукурудзи, одержана більшість вільнозапильних сортів. Цей метод використовував видатний піонер селекції Джеймс Л. Рейд в США. Створений їм сорт Reid Yellow Dent вирощувався на ¾ зайнятих кукурудзою площ у кукурузному поясі США протягом не менш 50 років. Багато інбредних ліній, синтетиків, сестринських популяцій, різних гібридів були одержані на базі генотипів, виділених із цього сорту.

Перші самозапильні лінії (СЗЛ) були виділені з сортів Рейд, Ланкастер, Міннесота, Лімінг, Фултон та ін. На сучасному етапі розвитку генофонду інбредних ліній одержання цінних СЗЛ прямо з сортів є дуже проблематично. На наступному етапі селекції кукурудзи були створені синтетичні популяції, що є гібридом, який складається з більш, ніж чотирьох ліній і наступне потомство якого вирощується шляхом масового добору. Сьогочасно основним вихідним матеріалом для створення СЗЛ є прості, трьохлінійні та інши гібриди кукурудзи. Структура і сучасні типи гібридів кукурудзи наведені у табл. 1.

Таблиця №1. Структура і сучасні типи гібридів кукурудзи
Тип гібрида Формула гібрида
Простий міжлінійний A x B
Трьохлінійний (A x B) x C
Подвійний міжлінійний (A x B) x (C x D)
Сортолінійний S x A, S x (A x B)
Лінійносортовий (A x B) x S
Складний 4-лінійний [(A x B) x C] x D
Складний 5-лінійний [(A x B) x C] x (D x E)
Складний 6-лінійний [(A x B) x C] x [(D x E) x F]
Складний 7-лінійний {[(A x B) x C] x G} x [(D x E) x F]
Складний лінійносортовий [(A x B) x S] x [(D x E) x F]
Простий модифікований (A x Ai ) x B, (A x Ai ) x (B x Bi )
Трьохлінійний модифікований (A x B) x (C x Ci)

 

2.2. Селекційні характеристики генотипів кукурудзи. В Україні в більшості регіонів вирощуються трьохлінійні (ТЛГ) та прості (ПГ) гібриди, а серед них — середньоранні ТЛГ, середньоранні ПГ, середньостиглі ПГ, середньопізні ПГ, середньостиглі ТЛГ. Останні групи займали незначне місце. Як видно з табл. 2. найбільш популярними є трьохлінійні гібриди (ТЛГ). Причини розповсюдження ТЛГ наступні: 1) вдале поєднання потенціалу продуктивності та собівартості насіння; 2) найбільш вигідний варіант одержання ранньостиглих та середньоранніх гібридів, лінії яких мають порівняно невисоку продуктивність (у „Реєстрі сортів рослин України” вони займають 64%); 3) в тесткросній схемі прості гібриди є найбільш частими тестерами.Однак, ТЛГ поступово стали витискатись ПГ: у 1996 році кількість ПГ складала 29,7%, а на 2000 рік вже складала 40.3%. Збільшення зареєстрованих ПГ відбувається в основному за рахунок гібридів закордонної селекції.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...