Главная Обратная связь

Дисциплины:


Посухостійкість і жаростійкістьЕкономічна та енергетична кризи в України в 90-х рр. зумовили розповсюдження енергозберігаючих технологій у сільському господарстві. Для таких технологій потрібний зовсім другий екотип рослини, ніж при інтенсивних. Нова модель гібрида повинна забезпечувати: швидке дозрівання, низьку збиральну вологість зерна та достатньо високий генетичний потенціал врожайності зерна з низькою нормою реакції на умови вирощування.

Найкраще посусі та жарі протистоять ранньостиглі гібриди. До критичного періоду кукурудзи відносять два тижні до цвітіння та три тижня після нього. При селекції на посухостійкість можна орієнтуватися на два типи рослин кукурудзи: а) рослини, які здатні витримувати стресові умови літнього періоду вегетації при загущені; б) з нормальною густотою рослин.

Якість зерна

Основний напрям селекції кукурудзи в цьому відношенні — створення гібридів із високою якістю білка, збалансованого по амінокислотному складу. Відомо, що кількість білка в зерні кукурудзи складає 10—13%. При цьому білок має, головним чином, малоцінну фракцію — зеїн з низьким вмістом незамінних амінокислот — лізину і триптофану.

Створення високобілкових (16—20%) форм кукурудзи з використанням донорів цієї ознаки показало, що вміст лізину знижується. Тому селекція кукурудзи на якість пов’язана з широким використанням в селекції мутантних генів о2 і fl2, що пригнічують синтез зеїну з одночасним підвищенням кількості глютелінів й інших фракцій білка, багатих на лізин.

Створення методом беккросу високолізинових ліній за участю генів о2 і fl2 дозволило одержати гібриди із вмістом білка 14—16% і рівнем лізину у білку 4,5—5% проти 2—2,5% у звичайної кукурудзи. Проте такі гібриди не знайшли широкого розповсюдження у виробництві, оскільки поступалися за врожайністю звичайним гібридам на 10—15%. Причина цього — борошниста структура ендосперму лізинової кукурудзи, що позначається на зниженні маси 1000 зерен і натури зерна. Підвищена вологість такого зерна обумовлювала зниження стійкості до хвороб і збільшення ступеня травмування зерна.

Для підвищення врожайності високолізинової кукурудзи і поліпшення її по ряду показників використовують генетичні методи зміни структури ендосперма за допомогою генних комбінацій о2fl2, o2su2, o2wx і підбором модифікаторів. Виявлені гени-модифікатори, що змінюють морфологію ендосперма, але зберігають біохімічний ефект гена о2. Фенотипічна дія модифікаторів виявляється у формі мозаїчного ендосперма, коли рогоподібні ділянки розташовуються серед борошнистих острівцями. Рогоподібний ендосперм може бути представлений шарами різної потужності, іноді займаючи майже весь об’єм.У зв’язку з тим, що збільшення маси 1000 зерен за рахунок підвищення склоподібності зерна може супроводжуватися деяким зниженням вмісту лізину, необхідно відбирати форми з нормальним ендоспермом і оптимальним амінокислотним балансом. Використання цих методів дозволило створити оригінальні лінії, що мають модифікований ендосперм, підвищений вміст білка з покращеним співвідношенням амінокислот. На їх основі одержаний ряд високолізинових гібридів, які не поступаються по врожайності звичайним гібридам, а іноді й перевищують їх. Один із таких гібридів — простий гібрид Геркулес ВЛ, створений у селекційно-генетичному інституті (м. Одеса).

Велике значення для поліпшення якості корму з кукурудзи має зниження вмісту лігніну. Лігнін — складний ароматичний полімер. Утворюючи міцні хімічні зв’язки з целюлозою, геміцелюлозою й іншими компонентами клітини, він наче інкрустує її стінки і знижує перетравлюваність корму, пригнічуючи дію ферментів. Селекційна робота зі зменшення кількості лігніну проводиться з використанням мутацій коричневої жилки листа bm. Низьколігнінові аналоги ліній створюють методом насичуючих схрещувань. При цьому рівень зниження вмісту лігніну в листостебловій масі може варіювати від 2,5 до 23,9%. Найбільший ступінь його зменшення спостерігається у ліній, створених за участю мутації bm3.

Олійність зерна

Створення гібридів з підвищеним вмістом олії — перспективний напрям в селекції кукурудзи для кормових, харчових і медичних цілей. Високоолійна кукурудза представляє великий інтерес як високоенергетичний корм для тварин. Кукурудзяна олія в 2,5 рази калорійніше за крохмаль. У зерні кукурудзи міститься 3—5% олії, причому 60—80% її доводиться на зародок. Тому в цілях створення гібридів з підвищеним виходом олії з гектара застосовують відбір форм з крупнішими зародками. Селекції на крупний зародок приділяється увага ще і тому, що це пов’язано з підвищеною кількістю в ньому білка, лізину і триптофану. Дослідження показали, що у зародку кукурудзи міститься 23,3% білка, 6,1% лізину і 1,2% триптофану, а в ендоспермі — відповідно 9,5, 1,6 і 0,3%. Селекція на крупний зародок повинна проводитися з використанням матеріалу, відібраного по врожайності і іншим цінним ознакам.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...