Главная Обратная связь

Дисциплины:


Молекулярно-біологічна характеристика ГМ-кукурудзи лінії Вt 11Організм-донор і спосіб генетичної трансформації. Донор гена cry1Ab, що визначає стійкість до кукурудзяного метелика (Ostrinia nubilalis), є ґрунтова бактерія — Bacillus thuringiensis (Bt), що продуцірує у процесі спороутворення білки, які володіють селективною дією проти вузької групи комах, у т.ч. кукурудзяного метелика. Інсектицидні білки приєднуються до специфічних ділянок клітин травній системи комах і утворюють іон селективні канали в клітинних мембранах, що призводить до лізису клітин та загибелі комах.

Донор гена pat Streptomyces viridochomogenes (Sv) є також грампозитивною спороутворючею грунтовою бактеріею. Ген pat кодує синтез фермента фосфінотріцинацетилтрансфераза (ФТАТ).

Гербіцид глюфосинат амонію інгібує фермент глутамінсинтетазу, який грає істотну роль у метаболізмі азоту у рослин, в результаті діється накопичення аміаку, що веде до загибелі клітин раслини. ФТАТ ацетилує вільну NH2 групу глюфосинату амонію, що заважає накопиченню аміаку.

Плазмідна ДНК була вбудована у протопласти кукурудзи інбредної лінії Н8540 за допомогою прямій трансформації ДНК при інкубації у хімічному розчині і регенерації на селективному середовищі.

Був використаний трансформаційний плазмідний вектор р ZO1502, основніми генетичними елементами якого є:

· ген cry1Ab Bt, що визначає стійкість до стеблевого метелика;

· промотор 35S із віруса мозаїкі цвітній капусти, що контролює експресію гена cry1Ab;

· IVS9 інтрон гена 1S алкогольдегідрогенази кукурудзи, що регулює експресію генів у рослини;

· NOS3΄ термінатор гена нопалінсинтазы із At;

· ген pat із Sv, що забеспечує стійкість до глюфосинату амонія;

· промотор 35S із віруса мозаїкі ранника, що контролює експресію IVS2 гена 1S алкагольдегідрогенази кукурудзи, яка регулює експресію генів у рослини.

Ген bla, виділений із E. сoli, що кодує синтез фермента β-лактамази, який забеспечує резистентність до ряду антибіотиків, у рослини не експресується.

Експресія трансгена. Оцінка вмісту білка показала, що зерно кукурудзи лінії Bt 11 на протязі 84-ох діб вирощування містить 8,2 нг білка cry1Ab на 1 мг загального білка. Рівень білка PAT у зерні нижче рівня визначення, у листків його вміст нижче 0,0005% від загального білка.

Оцінка безпеки ГМ-ліній кукурудзи

Медико-біологічна оцінка ГМ-кукурудзи лінії Bt 11, стійкої до кукурудзяного метелика і гербіциду глюфосинату амонія та лінії Т 25, стійкої до гербіциду глюфосинату амонію, дозволяє констатувати, що за усими вивченими показниками не виявлено токсичної, генотоксичної, імуномодулируючей та алергеної дії чужорідних генів (Росія: РАН, РАМН, РАСХНЛ). Вивчення хімічного складу зерна ГМ-кукурудзи лінії Bt 11 і лінії Т 25 показало ідентичність складу зерна кукурудзи, що вирощується за традиційної технології.

На основі результатів проведених досліджень Державної санітарно-епидемиологичної службою надано дозвіл на використання кукурудзи лінії Bt 11 і лінії Т 25 у харчової промисловості та реалізації населенню без обмежень.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...