Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортомТема 9.Митне оформлення енергоносіїв.

1.Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

2.Здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом

3.Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів,природного газу та аміаку територією України

4.Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередач.

 

Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

Відповідно до чинного законодавства в Україні регулюються питання переміщення трубопровідним транспортом таких товарів:

- природній газ;

- нафта[1];

- нафтопродукти[2];

- аміак[3];

- етилен[4].

Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом визначається наказом Міністерства фінансів України N 629, 30.05.2012 "Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі", згідно якого товари, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередач підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі й у місцях перевантаження на інші види транспорту, здійснюється Київською регіональною митницею.

Місця митного оформлення товарів, що переміщуються трубопроводами та лініями електропередачі, визначаються Міністерством фінансів

Митне оформлення нафтопродуктів, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом для виробництва етилену у зоні діяльності Івано-Франківської митниці, та продуктів цього виробництва, зокрема етилену, що вивозяться за межі митної території України трубопровідним транспортом, здійснюється Івано-Франківською митницею

Переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформленої періодичної митної декларації

Нагадаємо, періодична митна декларація може подаватися на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

До 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов'язані:- подати додаткову декларацію із зазначенням точних відомостей про товари, переміщені через митний кордон України за періодичною митною декларацією відповідно до заявленого митного режиму протягом попереднього календарного місяця;

- подати передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом з періодичною митною декларацією;

- сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України

Подана митному органу періодична митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткові декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця.

Товари, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом, можуть бути випущені митним органом після оформлення періодичної митної декларації.

Митне оформлення природного газу, що ввозиться на митну територію України з метою зберігання у підземних сховищах газу (ПСГ), здійснюється відповідно до митного режиму транзиту.

Митне оформлення природного газу, що ввозився на митну територію України для зберігання у ПСГ та вивозиться за межі митної території України після такого зберігання, здійснюється за окремими митними деклараціями.

Підприємство, яке здійснює оперативно-диспетчерське управління газотранспортною системою (Укртрансгаз), щомісяця до 10 числа надсилає на адресу Київської регіональної митниці реєстр обсягів природного газу, який зберігається у ПСГ на митній території України, за встановленою формою.

При переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом митному органу в паперовій або електронній формі подаються відповідні документи та відомості. Як для переміщення будь-яких товарів будь-яким видом транспорту разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених Митним Кодексом, декларація митної вартості

Крім того при переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом митному органу надаються наступні документи:

а) зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;

б) акт прийому-передачі товарів або довідка, що підтверджує кількість товарів;

в) комерційні та супровідні документи (за наявності їх у власника трубопровідного транспорту) на товари, що переміщуються через митний кордон України, а на момент митного оформлення - рахунок-фактуру;

г) найменування та адреса відправника товарів;

ґ) найменування та адреса отримувача товарів;

д) документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники товару

При цьому актом приймання-передачі товарів є такі документи, оформлені за результатами переміщення товарів за попередній календарний місяць:

для природного газу:

акт приймання-передачі газу перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, що підписаний перевізниками і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль[5], - подається при імпорті, експорті та транзиті природного газу;

акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником, - подається при імпорті, експорті та транзиті природного газу;

акт приймання-передачі газу, підписаний сторонами договору (контракту), про зберігання газу у ПСГ і завірений українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами) - надається при транзиті природного газу;

загальний акт приймання-передачі газу - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України в митних режимах імпорту і транзиту, підписаний перевізниками;

технічний акт приймання-передачі газу - документ, який містить дані про розподіл між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України, підписаний українським перевізником та іноземним постачальником газу, - подається при імпорті природного газу;

для нафти:

акт приймання-передачі нафти перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про кількість та фізико-хімічні показники нафти, поставленої протягом доби, що підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником) і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, - подається при імпорті, експорті та транзиті нафти;

акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти, - подається при імпорті, експорті та транзиті нафти;

для нафтопродуктів:

акт приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України, підписаний українським перевізником і одержувачем (відправником) або іноземним та українським перевізниками і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, - подається при імпорті, експорті та транзиті нафтопродуктів;

акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщених нафтопродуктів, - подається при імпорті, експорті та транзиті нафтопродуктів;

акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяги нафтопродуктів, переміщених у резервуари та з резервуарів перевізника, що підписаний українським перевізником, - подається при імпорті, експорті та транзиті нафтопродуктів;

 

для аміаку:

акт приймання-передачі аміаку перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяги аміаку, що підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, - подається при імпорті, експорті та транзиті аміаку;

акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяги аміаку, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку, - подається при імпорті, експорті та транзиті аміаку;

тижневий акт приймання-передачі аміаку перевізниками - товаротранспортний документ, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником, - подається при імпорті, експорті та транзиті аміаку;

для етилену:

акт приймання-передачі етилену перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, що підписаний українським та іноземним перевізниками (або іноземним одержувачем) і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль;

акт приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контакту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного етилену

Після переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом протягом попереднього календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа повинні подати митному органу додаткову декларацію у строки та порядку, встановленими законодавством.

У випадках, коли акти приймання-передачі, не можуть бути надані митному органу разом з додатковою декларацією у зв’язку з необхідністю підписання їх іноземним суб’єктом господарювання (перевізником, відправником, одержувачем), дозволяється надання таких актів до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання додаткової декларації.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...