Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. Жылына 1 реттен кем емесb. 1,5 жылда 1 реттен кем емес

c. Жылына 2 реттен кем емес

d. Тоқсанына 1 реттен кем емес

e. Ай сайын

62 Маңыздылықты бағалау үшін аудитордың түсінігі болуы тиіс

A. Осыған қатысты қабылданатын шешімдер мен мүмкін болатын пайдаланушылар туралы ақпарат

b. Ақпарат көздері туралы

c. релеванттық тәуекелділік туралы

d. операциялардың тестілеуін жүргізу бойынша ұсталымдарды бағалау бойынша

e. аудиторлық тәуекелділіктің төмен деңгейі жөнінде

63 Аудиторлық тексерістін кезеңі кіммен және немен анықталады?

A. Аудитті өткізу келісімшартымен

b. Аудитор мен бухгалтердің кәсіптік Палатасы

c. Қазақстан Рспубликасының "Аудиторлық қызмет туралы" заңымен ;

d. Аудитордың өзімен немесе оның ұйымымен

e. Қазақстан Рспубликасының «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру» заңымен

64 Кім аудитордың жеке жұмыс құжаттарының иегері?

A. Аудитор

b. клиент

c. Жоғары тұрған ұйым

d. қаржы Министрлігі

e. ПАО «Қазақстан Республикасындағы аудиторлар палатасы»

65 Құжаттың қандай көріністері тексеріске аудитормен есептік операция тексерісінде душар болады

A. Қаржылық есептілікте

b. Құжаттар жарылқаушылығында

c. Құжаттарды өткізуде

d. Бухгалтерлік -нормалық

e. Ұйымдық - жарлықшы

66 Тауарлы-материалдық құндылықтардың, негізгі және ақшалай құралдардың, есептердің, меншіктегі құралдардың сақталуына тексеріс және шын мәніндегі жағдайына текесеріс жасау тәсілі

A. түгендеу

b. Шикізат пен материалды өндіріске жіберуге бақылау

c. Техника-экономикалық есептер

d. Зертханалық сараптау

e. бақылау

67 Материалдық жауапкершіліктің қандай көрінісіне тартуы тиіс қоймашы жіберген жетіспеушілікке?

A. қысқа жауапкершілікке

b. әкімшілік жауапкершілікке

c. Жетіспеушіліктердің толық өтелуіне

d. шектеулі жауапкершілікке

e. материалдық жауапкершілікке тартпау

68 Аудиторлық қызметке қажеттілік туындағанA. Қаржылық есептіліктің толық мамандырылған ақпараттарын жеке түрде толық алуға мүмкін емес

b. Ұйымның қаржылық жағдайын анқтау

c. күрделі бағалау ақпараттың анық-қанығының басқару шешімнің қабылдау үшін

d. ұйымның несиелік қабілетін бағалау

e. банкроттыққа ұшырауын бағалау

69 Қандай құжат аудиторлық тексерісте қолданылады?

A. келісімшарт

b. Хат-таныстырылым

c. Хат-келісім

d. Аудиторлық есеп беру

e. Басшылыққа хат

70 Қандай аудиторлық кезеңде рәсімнің мерзімі, көлемі және мінезі анықталады?

A. аудитті жоспарлау

b. Алдын-ала байқауда

c. жүйелі байқауда

d. Аудиттің орындалуы

e. Аналитикалық процедуралар

71 Аудиторлық фирмада клиенттің тұрақты бизнесінде аудитор істеу керек:

A. Клиенттің тұрақты файлын және өткен жылдағы жұмыс қағаздарына шолу жасау

b. Берілген шаруашылық операцияларына және қалдықтарына тест өткізу

c. Салаға арналған журналды оқу керек

d. Клиенттің ішкі бақылауына қайта бағалау жасау

e. Заттай негізде тексеріс жүргізу

72 Кездейсоқ таңдаулы элементтің негізі болып табылады

A. Әрбір элемент бухгалтерлік бас құрамда кездейсоқ тәртіпте орналасқан

b. Әрбір страта бухгалтерлік бас құрамда тең дәрежеде ұсынылады

c. Әрбір элемент бухгалтерлік бас құрамда тексерісте өзіне тең болу мүмкіндігі бар

d. Әрбір элемент орын басу әдісімен қолданылуы керек

e. Дұрыс жауаптар жоқ

73 № 2 есеп беру формасы – бұл есеп беруде көрсетіледі

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...