Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Становлення банківської системи та її правового регулюванняТема: Становлення банківської системи та її правового регулювання

Завдання 1

Надати в письмовому вигляді характеристику правового статусу Державного банку Росії відповідно до Наказу Сенату від 31 травня 1860 року. (Джерело: Свод Уставов Госбанка и контор его. СПб. Типография Министерства путей сообщения. 1872 г.).

 

Відповідно до п. 1 «Своду Уставов Госбанка и контор его»Державний Банк засновувався для пожвавлення торгового обороту і закріплення грошової кредитної системи. Але основну частину ресурсів банку на першому етапі його існування надавалися для прямого і непрямого фінансування скарбниці, а також віддавалися перевагам операції з ліквідації дореформених державних банків. Крім цього Державний банк виконував функції, що належали до апарату Міністерства фінансів, - проводив викупну операцію і вів діловодство, а також підтримував Державний дворянський земельний і Селянський поземельний банки. В якості органу економічної політики уряду Державний банк брав активну участь у створенні банківської системи Росії. За його підтримки створювалися акціонерні банки і товариства взаємного кредиту.

У п. 2вищезазначеного нормативно-правового акту зазначався основний капітал Банку в розмірі 15000000 р., які становлять власність Банку.

Прибуток Банку визначається за кожні 6 місяців (п. 3).

Резервний капітал встановлюється в розмірі 3000000 р. щорічних відрахувань до нього, але не більше 1/3 частини банківського прибутку (п. 6).

Вклади доручені Державному банку, не підлягають ні опису, ні відчуженню (п. 8).

Відповідно до п. 14 Своду обов’язками Державного Банку були:

а) сплата відсотків і повернення капіталу по внесеним до колишньої Кредитної Установи і переданих Банку по рахункам довгострокових позик;

б) сплата відсотків по купонам банківських білетів;

в) обмін кредитних білетів.

Також у вищезазначеному пункті визначалися операції, які здійснювалися, з поміж яких виділяють: облік векселів та інших цінних паперів; купівля і продаж золота та срібла; отримання платежів за векселями та іншими цінними паперами; прийом вкладів; надання позик; купівля і продаж банківських білетів за рахунок довірителів.

Державний банк перебуває у віданні Міністра Фінансів і під наглядом Ради Державних Кредитних Установ (п. 109).

Згідно з п. 125 Своду управління всіма операціями і справами Банку покладається на Правління Банку.

п. 126 ознайомлює зі складом Правління Банку, до якого відносять Керуючого, його заступника, 6 Директорів і 3 Депутати Ради Державних Кредитних Установ.

Рішення Правління Банку приймає більшістю голосів. Засідання Правління банку відбуваються один раз на тиждень. Керуючий може скликати Правління на позачергове засідання (п. 134). Засідання вважається таким, що відбулося, якщо на ньому були присутні 7 членів, в тому числі один Депутат Ради Державних Кредитних Установ (п. 135). Керуючий Банком, його заступник і директора, при вступі на посаду, дають письмову обіцянку зберігати всі таємниці, що стосуються комерційних та приватних рахунків, і відповідно до Статуту виконувати покладені на них обов'язки (п. 136). 

 

Тема: Становлення банківської системи та її правового регулювання

Завдання 2

Надати в письмовому вигляді характеристику правового статусу Державного банку СРСР відповідно до Статуту затвердженого ЦВК та РНК СРСР від 12 червня 1929 року. (Джерело: История государственного банка в документах. М. Изд. «Финансы» 1971).

 

Згідно з Розділом I Статуту затвердженого ЦВК та РНК СРСР від 12 червня 1929 року зазначається, що Державний банк СРСР з усіма своїми структурними підрозділами становить єдиний банк СРСР, який виступає юридичною особою. Він несе відповідальність тільки за власну діяльність, окрім тих випадків, коли він сам взяв на себе зобов’язання за вчинені правочини (ст. 25 п. «е»). Уставний капітал не може бути зменшеним і використовується тільки в цілях, визначених Статутом. Виключно Державному банку належить функція випуску банкових білетів. Також у даному розділі зазначається обов’язки, які покладені на Держаний банк. Це виробництво, що ґрунтуються на операціях по касовому виконанню єдиного державного бюджету СРСР і місцевих бюджетів, а також участь в реалізації державних позик СРСР і союзних республік.

Згідно з Розділом II Статуту затвердженого ЦВК та РНК СРСР від 12 червня 1929 року зазначається, що Державний банк має два види капіталів: уставний (40 млн червонців і він може бути збільшений) та резервний (вичислюється з прибутку і необхідний для погашення боргу). В обсяг повноважень входить купівля і продаж за власний рахунок золота та інших дорогоцінних металів, іноземної валюти, трат і девіз; облік векселів, а також інших термінових безпроцентних грошових зобов'язань; видача термінових позик і відкриття кредиту у формі спеціально поточного рахунку до запитання і контокорентного рахунку; акредитиви під розпорядчі товарні документи; видача цільових позик; порука за грошовими зобов'язаннями, підлягає виконанню як в СРСР, так і закордоном, а також акцепт векселів, виписаних з платежів закордоном; прийом грошових внесків; отримання закордоном кредиту, зокрема, за допомогою переобліку і видачі векселів; виробництво за дорученнями платежів, грошових акредитивів і переказів, а також прийом за дорученнями платежів; виробництво розрахункових операцій між клієнтами за їх дорученням; прийом підписки на облігації державних позик Союзу РСР і союзних республік, а також інші, допущені до обігу на території Союзу РСР, цінні папери; купівлю і продаж за власний рахунок і за дорученнями цінних паперів; придбання і продаж за дорученнями золота та інших дорогоцінних металів, іноземної валюти, трат і девіз; прийом на зберігання цінних паперів і дорогоцінних металів, а одно прийом на зберігання з керуванням цінних паперів; зберігання товарів на товарних складах і здачу в найм коморах і безпечних ящиків (сейфів); інші операції з дозволу ради Банку. Операційний рік обчисляють з 1 жовтня до 30 вересня наступного року.

Згідно з Розділом VII Статуту затвердженого ЦВК та РНК СРСР від 12 червня 1929 року управління Державним Банком здійснюється колегіально радою у складі 40 членів. Рада скликається 2 рази на рік. Керівництво є функціонально розподіленим, а голові належить виключно загальний нагляд та керівництво. Приймання рішення можливе лише при проголосованні «за» більшістю.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...